Välillämme on yhteys

Terve järki ja vetovoiman laki ovat uskoni perusta. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kohtelen toisia ihmisiä, kuten toivon heidän kohtelevan itseäni. Yleensä ihmiset ovatkin luottamukseni arvoisia. On kuitenkin tapahtunut myös niin, että joku on käyttänyt hyväksi hyväuskoisuuttani ja hölmöyttäni, mutta ne kerrat ovat häviävän pieni osa verrattuna kaikkiin tapahtumiin, jolloin ihmiset ovat osoittautuneet luottamukseni arvoiseksi.

Ihmiset ovat pohjimmiltaan kaiken luottamuksen arvoisia, mutta lapsesta lähtien minulla on ollut selkäytimessä perusepäluottamus perinteisen porvarillisen kasvatuksen saaneita ihmisiä kohtaan. Se lähtee ihmisten keskuudessa vallitsevasta perusasenteesta: ”Meidän lapset ja naapurin kakarat.”

Ihmisillä on taipumus nähdä itsensä, oma jälkikasvunsa ja viiteryhmänsä oikeamielisinä, viattomina ’jumalan valittuina’. Ulkopuoliset ovat jumalattomia, moraalittomia, vääräuskoisia ali-ihmisiä, sikojen ja apinoiden kaltaisia eläimiä. Ihmisillä on usein tällainen asenne täysin riippumatta siitä, vahingoittavatko he ja omat lähimmäiset muita ihmisiä. Joskus ulkopuolisten vahingoittamista jopa rohkaistaan nimenomaan sen vuoksi, että he ovat ulkopuolisia.’

Useita vuosia sitten eräs ystäväni kehui kuinka hyvä suhde hänellä on veljeensä. Hän sanoi, että hänen veljensä tukisi ja puolustaisi häntä, vaikka hän murhaisi jonkun. Usein ’puolustaminen’ tarkoittaa sitä, että omia ollaan valmiita puolustamaan keinolla millä hyvänsä. Siinä prosessissa totuus ja moraalikäsitykset lentävät ulos ikkunasta. Ihmiset ajattelevat, että ylin uskollisuuden osoitus, omien puolustaminen, vaatii tätä.

Tämä asia nousi mieleeni jokin aika sitten kun luin artikkelin, jossa paheksuttiin sitä, että Brysselin muslimiyhteisö ei ilmiantanut keskuudessaan oleskelevaa terroristia, vaikka tiesi hänen osallisuudestaan Pariisin verilöylyyn. Orlandon yökerhohyökkäyksen jälkeen paheksuttiin sitä, että ampujan vaimo ei kertonut miehensä aikeista, vaikka tiesi niistä etukäteen.

Ei voi kuin ihmetellä yhteiskuntamme kaksoisstandardia. Meillä lukee lakikirjassa, että aviopuolisoiden ei tarvitse todistaa toisiaan vastaan. Mikä tekee tästä tapauksesta niin erilaisen, että lakia tulisi tulkita toisin kuin se on esitetty? Sekö, että tekijä oli ”ulkopuolinen”?

Länsimaalainen ihminen on tähän asti voinut tuudittautua omiin illuusioihinsa, omaa yksilöllisyyttään ja vapauttaan korostaen. Kun jotakin pahaa tapahtuu se on monen mielestä ilmiselvä osoitus siitä, että Jumalaa ei ole olemassa. Jos Jumala olisi olemassa, Hän ei antaisi mitään pahaa tapahtua. Huolimatta siitä, että ihmiset pitävät tärkeimpänä omaa valinnanvapauttaan, he ajattelevat, että taivaan isä tulee loppupeleissä pelastamaan heidät pahimmasta katastrofista.

Brexit – äänestys päivänä luin artikkelin, jossa joku sanoi, että kansalaisia ei saisi laittaa päättämään niin vaikeista asioista kuin EU-jäsenyys. Ihmiset ovat luottaneet tuhat vuotta hallitukseensa, näin pitäisi olla tulevaisuudessakin. Haastateltavan mielestä kansalaisten ymmärryksen rajoissa ovat sellaiset asiat, kuten ketunmetsästys.

Ihmiset ovat henkisessä laiskuudessaan valmiita ulkoistamaan ajattelun. On mukavaa tuudittautua omiin illuusioihin ja uskoa viralliseen totuuteen, sillä asioiden kyseenalaistaminen saattaisi rikkoa omat illuusiot.

G.K.Chesterton sanoi: ”Kun ihminen lakkaa uskomasta Jumalaan, hän uskoo mitä tahansa.” Tästä syystä ihmisiä on äärimmäisen helppo manipuloida. Ihmisten mielissä enkelit muuttuvat helposti demoneiksi ja demonit enkeleiksi. Tämän vuoksi kansaa on hyvin helppo johtaa harhaan.

Qatarin yliopiston entinen islamilaisen lain dekaani Abd Al-Hamid Al-Ansari sanoo, että hän ei niinkään pelkää hallituksia kuin laumasieluisia intellektuelleja, jotka julistavat virallista totuutta tai kansalaisjärjestöjä, joilla on taipumus sanella älyköille soveliaan ajattelun rajat. Tässä suhteessa ihmismieli idässä ja lännessä on täysin samanlainen.

Periaatteessa kaikkien ihmisten mielipiteellä on sama arvo. Toivoisin kuitenkin, että ihmiset edes tiedostaisivat sen, että esimerkiksi usealla kielellä tietoa saava henkilö voi muodostaa paljon laajemman näkemyksen maailman tapahtumista kuin henkilö, joka lukee lähinnä paikallisuutisia.

Terve järki henkisen kasvun tavoite

Todellisten haasteiden edessä, kuten nyt Eurooppaa piinaavan hallitsemattoman maahanmuuton syövereissä monet sanovat: ”Me emme halua tätä!” Ainoana ratkaisuna pidetään (elintaso)pakolaisten palauttamista kotimaihinsa.

On ymmärrettävä, että se, mitä ihmiset haluavat ei välttämättä ole ollenkaan sitä, mitä he tarvitsevat. Vedämme itse puoleemme haasteet, jotka auttavat meitä pääsemään eteenpäin elämässä. Se tapahtuu usein täysin tiedostamatta, sillä Jumala tietää mitä tarvitsemme, ennen kuin ehdimme sitä pyytääkään. Luomme itse oman todellisuutemme.

On sydäntäsärkevää nähdä maahanmuuttajien ilkivaltaa Euroopassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän hetken haasteet ovat juuri sitä, mitä ihmiset tarvitsevat.

Ihmiset ovat itse asenteillaan vetäneet puoleensa maahanmuuttajat, jotka asettavat kyseenalaiseksi perusarvot, joille länsimaiset demokratiat ovat rakentuneet. Näemme, että elämässä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Länsimaalaisten täytyy oppia puolustamaan arvojaan. Yhteiskuntiemme säilymisen edellytys on, että me ensin edes tunnistamme arvot, jotka mahdollistavat rauhanomaisen rinnakkaiselon.

Tähän asti länsimaalaiset ihmiset ovat voineet huolettomasti pilkata Jumalaa ja pitää Raamattua satukirjana. Jeesustelijat, moraalinvartijat ja maailmanparantajat on leimattu menneisyydessä eläviksi huuhaa-miehiksi, kun taas vapaa-ajattelijat, ateistit, liberaalit, anarkistit ja nihilistit ovat olevinaan tulevaisuuden tekijöitä.

Länsimaalaiset ovat lakaisseet kehitysmaiden ongelmat kauas pois maksamalla kehitysapua. Nyt maahanmuuttajat tuovat kehitysmaiden ongelmat keskuuteemme. Samalla kun maahanmuuttajat valtaavat Eurooppaa ja korottavat ääntään vaatien ihmisoikeuksiensa kunnioitusta huomaamme, kuinka ontto länsimaalaisten (ihmisoikeus)aktivistien maailmankuva on.

Feministit, joiden olisi tarkoitus puolustaa naisen asemaa, eivät eväänsä räväytä kun on kysymyksessä musliminaisten ihmisoikeudet ja aseman parantaminen. Poliisi siirtää maahanmuuttajien tekemät rikokset ö-mappiin. Omien kansalaisten oikeudet lakaistaan maton alle paperittomien ”kunniakansalaisten” oikeuksien tieltä. Terveydenhuoltoviranomaiset ovat tehneet vuosikymmeniä töitä maailmanlaajuisen rokotusohjelman luomiseksi, ja normaalisti matkustajien täytyy ottaa tietyt rokotukset eri puolille maailmaa matkustaessaan, mutta maahanmuuttajille vaaditaan rajatonta pääsyä mihin maahan tahansa ilman minkäänlaisia terveystarkastuksia tai edes henkilöllisyyden varmistusta.

Länsimaalainen ihminen on tähän asti elänyt illuusiossa, että kaikki ihmiset maailmassa elävät terveen järjen mukaan. Hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamien ongelmien myötä on käynyt hyvin selväksi, että tämä on pikemminkin hyvin poikkeuksellinen mielentila. Etenkin autoritaarisen kasvatuksen saaneille ja oman viiteryhmänsä etua ajaville terveen järjen käyttö on vierasta. Tuntuu, etteivät nämä ihmiset ole oppineet ajattelemaan itse. Vaaditaan kaksoistandardeja, ”positiivista” syrjintää ja tosiasioiden kieltämistä. Aivan kuin kaikkia ihmisiä ei voisi asettaa samojen tosiasioiden eteen.

”Kuka hyötyy siitä, että kansa jakaantuu (mielipiteineen)?” kyseli eräs Suomen valtamedian toimittaja. Parhaimmassa tapauksessa me kaikki hyödymme siitä. Jokaisen ihmisen kansalaisvelvollisuus on tuoda esiin yhteiskunnan epäkohtia ja korruptiota. Velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että yhteiskunta kohtelee oikeudenmukaisesti kaikkia jäseniään.

Henkisesti laiskat laumasielut ja tosiasioiden kieltäjät ovat verrattavissa vanhempiin, jotka eivät kuuntele lapsiaan kun nämä kertovat, että heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi.

Jeesus sanoo:

[framed_box width=”” minheight=”” rounded=”true”]Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa.
Mutta älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. (Matteus 10:28, 34-36)[/framed_box]Miekka, josta Jeesus puhuu ei ole miekka toisten ihmisten eliminoimiseksi, sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, taivaan avaruuksissa temmeltäviä pahuuden henkiolentoja vastaan.

Jeesus antoi meille kaksiteräisen miekan, Totuuden Hengen, joka viiltää halki sielun ja hengen, egon (animal spirit) ja Pyhän Hengen eli terveen järjen. Ennen pitkää opimme tämän miekkalähetyksen ansiosta elämään terveen järjen mukaisesti, seuraamaan Totuuden Henkeä.

Lue myös:

Kenneth James, Michael MacLean: The Law of Attraction and Common Sense

Peter Shepherd: Emotional Intelligence

A New Paradigm of Thought

Videot:

Rhonda Byrne: The Secret – The Law of Attraction

Abd Al-Hamid Al-Ansari: Arab Intellectuals Are More Oppresive Than Governments

Ayaan Hirsi Ali: Why Don’t Feminists Fight for Muslim Women?

BBC World: The Killing of Farkhunda

Syrian Poet Adonis: Your Opinion is a Crime in the Arab World

Syrian Poet Adonis: We, in Arab Society, Do Not Understand the Meaning of Freedom

] Mosab Hassan Yousef: The Son of Hamas

The Son of Hamas – Did he leave Islam?

David Duke: Multiculturalism in Europe: Who is Behind It?

Kuinka siionistit hajoittavat ja hallitsevat (edellinen video, suomenkielinen tekstitys)

Adolf Hitler and Barbara Spectre – Multiculturalists