Näin jokin aika sitten BBC-dokumentin pakistanilaisesta koulutytöstä, Malala Yousafzai, jota talibanit ampuivat kun tämä toimi aktiivisesti tyttöjen koulutusta puolustaakseen. Kuulin uutisia asiasta aiemmin, mutta ne eivät pysäyttäneet minua niin kuin dokumentti, joka pureutui tapahtumien kulkuun syvemmin.

Malala selviytyi iskusta hengissä. On kohtalon ivaa, että hyökkäys, jonka tarkoituksena oli tappaa ja tukahduttaa aktivistin ääni lennätti hänet kertaheitolla maailman tietoisuuteen ja kansainvälisille forumeille. Wayne Dyer kuvaa tätä ’kohtalon ivaa’ tarkemmin esityksessään The Wisdom of Tao Te Ching (1:16:50-1:17:50).

Hän sanoo, että mitä voimakkaammin yritämme vastustaa luontoa ja sen elämää ylläpitäviä voimia, sitä voimakkaammin ja laajemmalle luonto levittää voimansa.

Vigor of the Seeds

Dyer ottaa esimerkiksi voikukat, joita jotkut pitävät rikkaruohoina ja haluavat hävittää ne pihamaaltaan. Kaikki tuhoyritykset saattavat päätyä siihen, että kukat kukoistavat seuraavana vuonna entistäkin komeammin.

Malala jatkaa siis edelleen missiotaan koulutuksen puolustajana. Taleban sanoo, ettei sillä ole mitään koulutusta vastaan, kunhan se on islamilaista koulutusta. Samalla se syyttää Malalaa liiallisesta liberaaliudesta ja länsimaalaistumisesta kun tämä haluaa kouluttautua länsimaiden näkemysten mukaan.

Malala vastaa näihin syytöksiin kysymällä, miksi ylipäätään pitää olla jako itään ja länteen. Ei ole olemassa itämaista koulutusta tai länsimaista koulutusta. Koulutus on koulutusta ja sen perusta on yhteisessä reaalimaailmassamme.

Kun ihmiset haluavat päästä lähemmäksi toisiaan heidän on keskityttävä siihen, mikä heitä yhdistää pikemminkin kuin siihen, mitä eroja yksittäisillä egoilla on. Koulutuskysymyksessä aivan selvä yhteinen tekijä kaikissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa on koulutuksen pyrkimys kouluttaa ihmissydäntä.

Jotkut menestyvät tavoitteissaan paremmin kuin toiset. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että menestyjät olisivat parempia ihmisiä. Se tarkoittaa, että tietoisuuden taso, jolla he elävät on toisenlainen, sillä koulutus on yksi tapa laajentaa tietoisuutta. Todellisen kilpailun käymme aina itsemme kanssa.

Uskon, että Talebanilla ei ole mitään länsimaista liberalismia vastaan kun kysymys on elämää ylläpitävistä asioista, kuten lääketiede, arkkitehtuuri tai talouselämän positiiviset vaikutukset.

Länsimaisesta liberalismista puhuttaessa nousee voimakkaasti mieleen yhteiskuntien nurjat puolet ja etsittäessä näille syytä on helppo tarttua koulutukseen, joka on oleellinen osa länsivalloissa eläneen ihmisen kasvatusta. Länsimaisen liberalismin haittavaikutukset eivät kuitenkaan johdu koulutuksesta, vaan pikemminkin kultivoituneisuuden puutteesta.

Kirjoitin tekstissäni ”Uusi poliittinen kulttuuri”, että yhteiskunta voi olla sivistynyt olematta kuitenkaan kultivoitunut. Kultivoituneisuudella tarkoitan sydämen sivistystä, jolla ei ole mitään tekemistä yläluokkien snobismin kanssa.

Sydämen sivistys, joka on koulutuksen perimmäinen tarkoitus luo parhaimmillaan yhteyden universumin tietoisuuteen. Tosiasia kuitenkin on, ettei pitkäkään koulutus takaa sydämen sivistystä. Tämä johtuu ihmisten henkisestä laiskuudesta, jota natsijohtajat yrittivät puolustaa Nürnbergin oikeudenkäynnissä natsihallituksen kaatuessa Saksassa II maailmansodan jälkeen: ”Me noudatimme vain sääntöjä.”

On aivan sama, lausuuko nämä sanat natsijohtaja, uskonnollisen liikkeen henkinen johtohahmo tai jonkin maan johtohahmot:

kyseessä on sama henkinen laiskuus.

Wayne Dyer esittää selkeän kannan tähän asiaan videolla
’How To Be a No-Limit Person’ (0:37:31-34): [framed_box rounded=”true” align=”center”]Jos sääntö on moraaliton, sen noudattaminen on moraalitonta.[/framed_box]

Toisaalta ihminen voi omata todellista sydämen sivistystä, vaikkei olisi kouluttautunut ollenkaan. Herää ajatus, että sydämen sivistyksellä ei ole mitään tekemistä oppilaitoksissa keräämämme tiedon kanssa. Videolla Spiritual Reality esitetään ajatus, että tieto ei ole mitään muuta kuin kokemusta (0:24:40). Itse sanoisin, että tieto on tunne.

Puhutaan tunneälystä. Kultivoituneisuus, sydämen sivistys on pohjimmiltaan tunneälyä. Se on kyllin herkkä havaitsemaan kokonaisuuksia, erottamaan metsän puilta, ja näkemään oman osansa kokonaisuudessa. Se toimii luonnostaan yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Sen vastakohta on paatunut mieli, joka luottaa sokeasti kulloinkin vallalla olevan sanelijan sääntöihin.

Se, mitä opimme koulutuksen eri asteilla valitettavasti vain kasvattaa ihmiset yhteiskunnan normeihin, ajatusmalleihin ja sääntöihin.

Näin koulutuslaitos tavallaan edistää henkistä laiskuutta sen sijaan, että vaalisi luovia, elämää ylläpitäviä voimia.

Tunneäly nousee lain yläpuolelle. Se tietää, että olemme kaikki lain vartijoita.

Laki on meissä itsessämme.

[framed_box rounded=”true” align=”center”]Jeremia 31: 31-34 (Vanha Testamentti)

”Tulee aika”, sanoo Herra, ”jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.

”Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra:
[highlight type=”light”]“Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. [/highlight] Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.”[/framed_box]Katso myös:

Uusi poliittinen kulttuuri

Lain yläpuolella

Wikipedia: Malala Yousafzai

Wikipedia: Emotional Intelligence

Youtube Videot:

Malala Yousafzai

Wayne Dyer: Your Thoughts Are Creating Your Reality (The Wisdom of Tao Te Ching) (1:16:50-1:17:50)

Wayne Dyer: How To Be a No-Limit Person (0:37:31-34)

Spiritual Reality: How to Access Superconsciousness (0:24:40)

The Forbidden Education