On hyvä, että arvaamattoman Apinan vuoden jälkeen tulee Kukon vuosi. Apina pisti toimillaan kaiken remonttiin ja kukko terävänä ajattelijana ja järjestelmällisenä käytännön toimijana pistää asiat järjestykseen.

Maailmanlaajuisesti varmasti eniten vaikuttaa se, että Apina teki Donald Trumpista presidentin. Trump on syntynyt Koiran merkissä, mutta mielestäni hänen olemuksensa on enemmän Kukko. Hän on epäilemättä tämän hetken kiistellyin henkilö ja ehkä yhtä pahasti mustamaalauksen kohde kuin Adolf Hitler.

Paavi Francis sanoo eräässä El Pais’lle antamassaan haastattelussa, että ”Hitler ei varastanut valtaa, hänen kansansa äänesti häntä, ja sitten hän tuhosi kansansa.”

Lukemattomat dokumentit kuitenkin osoittavat, että Saksan tuhoaja 1930 ja 1940-luvuilla ei suinkaan ollut Adolf Hitler, kuten länsipropaganda esittää, vaan aivan toiset tekijät. Tästä meillä on Winston Churchillin 1940 esittämä ajatus: ”Teidän täytyy ymmärtää, että tämä sota ei ole sotaa Hitleriä ja kansallissosialismia vastaan, vaan liian vahvaa Saksan kansaa vastaan, mikä pitää kertakaikkisesti kukistaa.” On hyvä myös muistaa sanat, jotka Churchill vuonna 1938 kirjoitti yksityisessä kirjeessään Hitlerille: ”Jos Iso Britannia joutuu joskus kohtaamaan samanlaisen laman, mikä koetteli Saksaa 1918 rukoilisin Jumalaa, että hän lähettäisi maallemme johtajan, jolla olisi Teidän vahvuutenne ja luonteenlaatunne.”

Adolf Hitleriä on demonisoitu perusteetta 1940-luvulta lähtien. Nykyään pahin loukkaus on vertaus Hitleriin, mitä pidetään pahimpana mahdollisena syytöksenä fasismista ja tyranniasta. Mutta Hitler ei ollut fasisti, vielä vähemmän toisia tyrannisoiva diktaattori. Meillä on nähtävänä dokumentit, mutta sen sanoo myös terve järki: Jos Hitler olisi ollut fasisti ja tyranni, Saksassa ei olisi tapahtunut talousihmettä, joka nosti saksalaiset kurjuudesta 1930-luvulla. Yksinkertaisesti siitä syystä, että yksikään fasisti ja diktaattori ei saa aikaan siunauksia, jotka ovat hengen hedelmien tuotoksia.

Uskon, että Donald Trump ymmärtää tämän. Hän on todennäköisesti henkilö, jolla on syvällisin käytännönläheinen ymmärrys talouden toiminnasta koko maailmassa koskien koti- ja ulkomaankauppaa, niihin liittyvää rahoitusta, logistiikkaa, verotusta, työvoimaa, palkkausta ym. Toivon vaan, että hän pystyy irroittautumaan menneen maailman talous- ja työllistämismalleista, mitkä ovat osoittautuneet toimimattomiksi muuttuneessa maailmassa. Maailman talous vaatii perusteellisen päivityksen ja Donald Trump on juuri oikea henkilö toimimaan talousreformin pääarkkitehtina.

On olemassa lukemattomia keinoja lisätä ihmisten taloudellista ja siten myös henkistä vapautta ja auttaa heitä mobilisoimaan parhaalla mahdollisella tavalla omat voimavaransa. Se ei edellytä yhdenkään työpaikan luomista, sillä ihmiset pitäisi pikemminkin kannustaa työllistämään itse itsensä. Tämä ei vaadi kuin ronskeja poliittisia päätöksiä. Globalisoituneen maailman suurin haaste on saada talous palvelemaan kaikkia. Kyseessä ei lopulta ole pelkästään Amerikan tulevaisuus, vaan koko ihmiskunnan tulevaisuus.

Videot

Alibaba Founder Jack Ma on Donald Trump

Alibaba Founder, Chinese Billionaire Jack Ma’s Interview