[image source_type=”attachment_id” source_value=”3047″ align=”center” effect=”none” size=”large” fitMobile=”true” autoHeight=”true”]2016 on järjestyksessä kiinalaisen kalenterin 4713 vuosi. Sen elementti on tuli. Tuliapinan vuosi on yhtä hyvin ihmisen vuosi, sillä joidenkin tarujen mukaan ihminen on apinan jälkeläinen, joka on kehittynyt joko avaruusolentojen geenimanipulaation ansiosta tai jumalallisen evoluution seurauksena.

Näemme kaikki, että tulossa on hyvin arvaamaton vuosi. Kukaan ei voi luottaa enää mihinkään muuhun kuin itseensä kun länsimaiden demokraattiset arvot kyseenalaistetaan, eikä edes vapaaseen tiedonvälitykseen voi luottaa. Ainoastaan terveellä tavalla itsekkäästi ajattelevat ihmiset pärjäävät hyvin apinan vuonna. Vääränlainen vallankäyttö ja takertuminen vanhentuneisiin ajatusmalleihin ovat tuhoon tuomittuja.

Tuli elementtinä ei ole luonnontilassa vallitseva elementti. Se saa fyysinen muotonsa muiden elementtien energiasta. Se on sekä kumouksellisen luova, että tuhovoimainen muuttaen muiden tekijöiden energian toisenlaiseen muotoon: lämmöksi, valoksi, tuhkaksi ja savuksi (kaasuksi).

Hyötyäksemme tulen energiasta meidän on kontrolloitava sen tuhovoimaa. Sytyttäessämme kynttilän, emme ainoastaan loihdi ilmoille sen energiaa, vaan samalla rajoitamme sen voimaa. Mutta tulen tuhovoimaakaan ei pidä nähdä pelkästään kielteisenä ilmiönä. Metsäpalot eivät jätä taakseen pelkästään tuhoa ja tuhkaa, vaan ne raivaavat tilaa ja antavat maan povessa oleville siemenille uutta voimaa, mikä synnyttää entistä elinvoimaisempaa kasvua.

Tuli on maskuliininen Yang elementti. Sen aspektit ovat muutos, luomisvimma, motivaatio, tahdonvoima, dynaamisuus ja aistillisuus. Se on seksuaalisuutta ja hedelmällisyyttä puhtaimmillaan, sekä fyysistä että henkistä.

Tulta käytetään parantamiseen ja puhdistautumiseen tähtäävissä loitsuissa ja rituaaleissa ja niiden tarkoituksena on päästä eroon negatiivisesta karmasta ja tuhota tauteja ja sairauksia.

Tuli on vallan ja johtajuuden elementti. Tuliapinan vuonna mitataan maailman johtavan eliitin henkistä kanttia ja sisäistä viisautta. Siinä mitataan kuinka sitoutuneita päättäjät ovat kehittämään ihmisten toimintaympäristöä ja tarttumaan tilaisuuksiin, joissa luovat ja kestävät ratkaisut syntyvät. Parhaimmassa tapauksessa olemme apinan vuoden jälkeen luovempia ja sitkeämpiä.

[framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(247,248,231,1)” textColor=”#1d1a1a” rounded=”true”]Lajeista vahvin tai älykkäin ei jää henkiin vaan se, joka sopeutuu parhaiten muutokseen.
[/framed_box]Lue myös:

The Element of Fire