[blockquote align=”right”] Kun rakkauden voima voittaa vallanhimon, maailmassa koittaa rauha.[/blockquote]Tammikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Raamattu on yhtä väkivaltainen kuin Koraani. Tutkimuksen tekijä Tom Andersson on ohjelmistoinsinööri. Hänen tutkimuksensa lähtee puhtaasti kielellisestä ilmaisuista, eikä se ota huomioon kirjojen sisältöä tai kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamin uskoon liittyvää ongelmakenttää.

Raamatun sanoman tulkinnassa on ymmärrettävä, että siinä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa, Vanha Testamentti on juutalaisten kuvaus heidän tiestään Jumalan yhteydessä. Kristityt kutsuvat sitä vanhaksi liitoksi Jumalan ja ihmisten välillä.

Jumala oli antanut juutalaisille kymmenen käskyä, jonka mukaan hän odotti kansansa elävän. Ihminen ei kuitenkaan pystynyt elämään lain mukaisesti, vaan antoi oman egonsa (animal spirit) ohjata itseään. Siksi Jumala ilmoittaa Vanhan Testamentin loppupuolella:

[framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra:
Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ‘Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.
(Jeremia 31:33-34)
[/framed_box]Tämä on ilmoitus uudesta liitosta juutalaisille, joka löytyy Vanhan Testamentin loppupuolelta. Juutalaiset odottivat Messiasta, mutta kun heidän Vapahtajansa (Jeesus) tuli he eivät tunnistaneet Häntä. Tästä kertoo Uusi Testamentti, joka on uuden liiton kuvaus ihmisten ja Jumalan välillä.

Juutalaiset tappoivat Messiaansa, kun eivät uskoneet Häntä, aivan kuten sekulaarit oikeusistuimet tuomitsevat nykypäivänä kaikki totuuden puhujat. Koska juutalaiset tappoivat Messiaansa he odottavat Häntä vielä tänäkin päivänä. Juutalaiset eivät tunnusta Uutta Testamenttia.

Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vanhaa liittoa, vaan täyttämään sen (Matt 5:17). Uusi liitto sisältyy rakkauden kolmikäskyyn: [framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistä niinkuin itseäsi. (Markus 12:30-31)[/framed_box]

Tämä ei kuitenkaan ole uuden liiton koko sisältö, sillä Jeesus sanoo: [framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)[/framed_box]

Kun sanotaan, että länsimaat ovat rakentuneet kristittyjen ja juutalaisten arvojen perustalle, siinä ei ole koko totuus. Ihmiset, jotka ovat olleet kehittyneitä maita rakentamassa, eivät tietenkään kaikki ole olleet kristittyjä tai juutalaisia. Uskon, että moni heistä ei ole tiennyt näistä uskonnoista mitään.

Minun näkemykseni mukaan tämä Puolustaja, Pyhä Henki, josta Jeesus puhuu on yksinkertaisesti järjen ääni. Ihmiset, jotka ovat vaikuttaneet länsimaiden menestykseen ovat yksinkertaisesti kuunnelleet sydäntään ja tehneet sitä, mitä ovat kussakin tilanteessa pitäneet terveen järjen mukaisena.

Ajatellaan, että terve järki ohjaa ihmisiä vain arjen yksinkertaisissa asioissa, mutta uskon, että myös tiedettä ohjaa terve järki, vaikka se, mikä on terveen järjen mukaista on vaikeampi määritellä.

Tätä tosiasiaa ei länsimaissa oikein tiedosteta, eikä arvosteta. Yleisesti tuntuu olevan vallalla ajatus, että terveeseen järkeen vetoavat ihmiset ovat tunteen (intuition) vallassa eläviä hörhöjä, joita ei pidä ottaa vakavasti. Kuitenkin on itsestään selvää, että kaikki toimintamme pitäisi perustua terveeseen järkeen.Tänä päivänä ylimieliset ihmiset aliarvioivat pahasti sydäntään kuuntelevien aktivistien mielipiteitä.

Pyhä Henki liittyy erottamattomasti ihmisen käpyrauhaseen (kolmas silmä, 6. chakra), jonka myös sanotaan olevan sielun tyyssija. Se on ollut kaikkien uskontojen ikiaikainen kiinnostuksen kohde.

Illuminati, joka havittelee uutta maailmanjärjestystä yhden elitistisen maailmanhallituksen alaisuudessa pitää käpyrauhasen, kaikkinäkevä silmä, symbolia omana tunnuksenaan.

Kuulin vuosia sitten, että Islam on syntynyt kristinuskon (Pyhän Hengen) vastavoimaksi. Sen tarkoituksena on toimia Illuminatin tavoitteiden saavuttamiseksi, tehdä likainen työ eliitin puolesta.

En käsittele tässä Illuminatiin liittyviä salaliittoteorioita syvemmin, sillä mikään niistä ei tule toteutumaan. Yksinkertaisesti siitä syystä, että ne eivät ole Jumalan tahdon eli terveen järjen mukaisia. Niiden pohjana on pelko.

Ihmiset tulevat huomaamaan kuinka valtaisa voima kullakin yksilöllä on hallussaan kun he vain kuuntelevat sydäntään, järjen ääntä. Mikään maailman mahti ei pysty Jeesuksen antamaa voimaa, Totuuden Henkeä murtamaan.

Jumala tulee käyttämään Illuminatia ja kaikkia vastavoimia hyödyllisinä idiootteina saavuttaakseen tavoitteensa: luoda jumalallinen yhteys ihmisten välille.

Kun ihmiset löytävät elävän Jumalan, Totuuden Hengen, sydämestään toimintaamme ohjaa rakkaus, myötätunto, luottamus ja yhteistyö, joiden perusta on vapaa tahto ja terve järki. Tämä on uusi maailmanjärjestys.

Lue myös:

Silmä on ruumiin lamppu

Kaikkinäkevä kolmas silmämme

Tiedon lähteellä

Homo sapiens vs. Homo economicus

Jihad Watch: New study claims that the Bible is more violent than the Qur’an

Video:

European Awakening!