Luot oman todellisuutesi


Sanotaan, että ihminen, joka yrittää mustamaalata ja vahingoittaa toista ihmistä ei kerro niinkään tästä halveksimastaan ihmisestä, vaan itsestään. Viimeisen kymmenen vuoden aikana minulla itselläni on ollut kaksi ihmistä, jotka ovat olleet minulle eräänlaisia kiintopisteitä. Tiedän, että nämä ihmiset ovat omistautuneet puolustamaan ihmiskunnan hyvinvointia ja ovat rehellisyyden perikuvia. Näiden ihmisten pelkkä olemassaolo on auttanut minua arvioimaan sitä, kuinka rehellisiä muut ihmiset ovat itselleen ja toisille kun olen nähnyt, miten nämä suhtautuvat kunnioittamiini kiistanalaisiin ihmisiin. He ovat Dr. David Duke ja Adolf Hitler.

Kun pari päivää sitten luin lehdestä marraskuussa 2016 julkaistun lehtiotsikon, jonka mukaan Trump Jr. sanoo, että ’valkoista ylivaltaa’ edustava, entinen Ku Klux Klaanin johtaja David Duke (joka kannatti hänen isäänsä presidentinvaaleissa) ”ansaitsee luodin otsaansa” tämä ei suinkaan sano minulle, että David Duke olisi jotenkin arveluttava ihminen. Se kertoo, että Trump esikuntineen ei viime kädessä ole valmis puolustamaan asioita, joita sanoo edistävänsä. Mutta ennen kaikkea se kertoo valtamedian kaksoisstandardista, sillä kyseisenlaiset lausunnot ovat ”yhteisösääntöjen” vastaisia. Ellei sitten koko uutinen ole tuulesta temmattu valeuutinen; yksi säie valheiden verkossa.

David Duke on 1960-luvulta (13-vuotiaasta) lähtien seurannut valkoisen rodun syrjintää Amerikassa ja valkoisten amerikkalaisten kulttuurin tuhoa. Hän on ollut varhaisesta teini-iästä lähtien tietoinen juutalaisten (sionistien) valtapyrkimyksistä ja kommunistisesta taustasta. Hän tunsi venäläisen kirjailija-historioitsija Aleksandr Solženitsyn’in henkilökohtaisesti ja sai tältä ensikäden tietoa juutalaisten vaikutuksesta kommunistisessa Neuvostoliitossa. 1960-luvulla hänellä oli vapaa pääsy maansa virallisiin arkistoihin, sillä silloin niitä (ja häntä itseään) ei vielä sensuroitu, kuten nykyään. Juutalaisia koskevassa tutkimuksessaan hän on käyttänyt etupäässä juutalaisten omia lähteitä.

David Duke väitteli vuonna 2005 tohtoriksi Ukrainan suurimmassa taloudellisten ja humanitaaristen suhteiden korkeakoulussa (Interregional Academy of Personnel Management, IAPM). Väitöskirjassaan hän tutki sionismia (juutalaisuutta) etnisen ylivallan muotona (Jewish Supremacism). Vuonna 2013 hän julkaisi tutkimuksistaan kirjan ’Salaisuus kommunismin taustalla’ (The Secret Behind Communism).

Olemme oppineet ajattelemaan kommunismia suhteessa Neuvostoliittoon, Venäjään ja muihin kansallisvaltioihin. Historiankirjat opettavat, että bolsevikkien vallankumous oli työläisten ja talonpoikien kansannousu keisarin valtaa vastaan. Kommunismin liikkeelle paneva voima ei kuitenkaan ollut venäläiset. Suurin osa (70-80%) bolsevikkien vallankumouksen aktivisteista ja heidän Venäjän vallankumouksen jälkeen asettamansa hallituksen ja päättävien elinten jäsenistä oli ylemmän keskiluokan juutalaisia, jotka noudattivat oman rotunsa agendaa.

Salaliittojen doktriini

Kuuliaisesti mukavuusalueellaan pysyttelevä ihminen leimaa heti kättelyssä puheet erilaisista agendoista vailla pohjaa oleviksi salaliittoteorioiksi, eikä eväänsä räväytä niiden todenperäisyyden selvittämiseksi. Tämä siitä huolimatta, että jopa katolisen kirkon katekismus (KKK) sanoo, että ”lojaali yhteistyö (auktoriteettien kanssa) merkitsee kansalaisille oikeutta ja joskus jopa velvollisuutta kritisoida asianmukaisella tavalla sitä, mikä näyttää olevan ihmisarvon tai yhteisen hyvän vastaista.” Sillä ”kansalaisten velvollisuus on edistää yhteiskunnan hyvinvointia yhdessä viranomaisten kanssa totuuden, oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja vapauden hengessä.” (KKK 2238-2239)

1917 aikalaiset ympäri maailman olivat hyvin tietoisia juutalaisten osuudesta bolsevikkien vallankumouksessa Venäjällä ja tsaarin murhassa. Juutalaiset kapitalistit Wall Streetilla tukivat kommunistista vallankumousta Venäjällä. Ennen kuin Winston Churchill myi itsensä sionisteille ja korruptoitui täysin hän kirjoitti juutalaisten salaliitosta artikkelissaan, jonka Sunday Herald julkaisi 8.2.1920: ”Weishauptin päivistä Karl Marxin, Tortskyn, Bela Kuhnin, Rosa Luxembourgin ja Emma Goldmanin päiviin tämä maailmanlaajuinen salaliitto on jatkuvasti kasvanut. Tämä salaliitto on näytellyt ehdottomasti tunnistettavissa olevaa roolia Ranskan vallankumouksen murhenäytelmässä. Se on ollut jokaisen kumouksellisen liikkeen päävaikutin 1800-luvulla; ja nyt lopulta tämä joukko merkillisiä persoonallisuuksia Euroopan ja Amerikan suurten kaupunkien alamaailmasta on tarttunut venäläisiä tukasta ja heistä on tullut käytännöllisesti katsoen tuon suunnattoman keisarikunnan kiistämättömiä herroja.”

Kun ajattelemme kommunismia ei pidä unohtaa, että juutalaisen Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kanssa läheisessä yhteistyössä toimi juutalainen rabbi nimeltään Moses Hess, joka auttoi näitä vuonna 1848 kirjoittamaan teoksensa Kommunistinen manifesti. (Kirjoitin tästä helmikuussa 2018 artikkelissani Kommunismi, kapitalismi ja Jew World Order). Kommunistisen manifestin nimi luonnosteluvaiheessa oli Kommunistinen katekismus. Kommunismi liitetään aina kansallisvaltioihin ja yksittäisiin henkilöihin, eivätkä ihmiset näe metsää puilta. Itse olin pitkälle yli 50-vuotias kun ensimmäisen kerran kuulin kommunismin ja bolsevikkien vallankumouksen juutalaisyhteydestä.

Tämä yhteys on ollut tietysti tarkoin varjeltu salaisuus. Vähintään yhtä suuri salaisuus on se, että kommunismi ei ole ainoastaan ”sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia” niinkuin Wikipedia kertoo. Kommunismi on väline, jolla ”jumalan valituksi kansaksi” itsensä ylentänyt rotu pyrkii toteuttamaan juutalaisen utopian, jossa kaikki maailman rikkaudet ovat Israelin hallussa ja kaikkien maailman kansojen on alistuttava heille ja heidän jumalalleen. Tästä salaliittojen doktriinista Dennis Wise on tehnyt dokumentin Communism by the Backdoor (welcome to the bottom of the rabbit hole), joka käsittelee perusteellisesti juutalaisten jumalaa (Luciferia), ja tämän salaisia agendoja, joiden vaikutus maailmassa on kaiken kattava. Nykyään maailmassa lehmien ja eläinten oikeudet on paremmin turvattu kuin ihmisten perusoikeudet.

Tunne vastustajasi – juutalainen utopia

Tunne vastustajasi


Kansainvälisen viestinnän (kääntämisen) opiskelijana opin varhain, että kommunikoidessa ei ole niinkään tärkeää se, mitä itse haluan sanoa, vaan se, että sanon asiani niin, että toisen kulttuurin edustaja ymmärtää sen, mitä haluan sanoa. Tämä tarkoittaa myös, että kommunikoidessa oleellista ei ole vain se, mitä itse uskon, vaan se, mitä toinen uskoo.

Tuskin mikään yksittäinen lausunto kuvaa juutalaisten maailmanvalloituspyrkimystä yhtä uskottavasti ja lyhyesti kuin Look Magazinessa tammikuussa 1962 julkaistu Israelin valtion perustajan ja ensimmäisen pääministerin David Ben-Gurionin tulevaisuudenvisio vuodesta 1987: ”1987 mennessä kylmä sota on menneisyyttä. Neuvostoliiton jatkuvasti kasvavan älymystön sisäinen paine vapauden lisäämiseksi ja massojen paine elintasonsa nostamiseksi voivat johtaa Neuvostoliiton asteittaiseen demokratisoitumiseen. Toisaalta työläisten ja maanviljelijöiden kasvava vaikutusvalta ja tiedemiesten kasvava poliittinen merkitys voivat muuttaa Yhdysvallat hyvinvointivaltioksi, jossa on suunnitelmatalous.”

”Länsi- ja Itä-Euroopasta tulee autonomisten valtioiden liitto, jolla on sosialistinen ja demokraattinen hallinto. Lukuun ottamatta Neuvostoliittoa euraasialaisena liittovaltiona, kaikki muut maanosat yhdistyvät maailmanliittoon, jonka käytössä on kansainvälinen poliisi. Kaikki armeijat lakkautetaan, eikä sotia enää ole.”

”Jerusalemiin Yhdistyneet Kansakunnat (todella Yhdistyneet kansakunnat) rakentaa profeettojen pyhäkön palvelemaan kaikkien maanosien liittovaltioliittoa; tämä tulee olemaan ihmiskunnan korkeimman oikeuden istuin (The Supreme Court of Israel, oma huom.), joka ratkaisee kaikki kiistat liittovaltioiden ja maanosien välillä, kuten Jesaja profetoi…”

Suur-Israel

Quest for greater Israel_fi


En tarkkaan ottaen tiedä, mihin Jesajan profetiaan Ben-Gurion viittaa, kenties Jesaja 2:2-4. Ehkä Ben-Gurion on kuitenkin lukenut Jesajan kirjaa ruusunpunaiset silmäsasit silmillä, eikä ole nähnyt teksteissä mitään muuta kuin jumalansa lupaukset kansalleen. Kuitenkin saamme jo Jesajan ensimmäisessä luvussa lukea, miten Herra nuhtelee kansaansa ja ilmoittaa inhoavansa heidän polttouhrejaan, uudenkuun menojaan, juhlapäiviään ja tekopyhiä rukouksiaan. (Jesaja 1:11-15)

Jesajan kirja alkaa sanoin: ”Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Voi syntistä kansaa, raskaasti rikkonutta sukua, pahantekijöiden perhettä, rikoksiin eksyneitä lapsia! He ovat luopuneet Herrasta, he ovat halveksineet Israelin Pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä.” (Jesaja 1:2-4)

Huolimatta Raamatun erilaisista tulkinnoista on ilmeistä, että Israelin perustamisessa ei ollut kyse pelkästään siitä, että juutalaisilla on oma maa, jossa he voivat vapaasti toteuttaa kansallista identiteettiään. Yli 90 % nykyisistä juutalaisista on Aasiasta karkoitettujen kasaarien jälkeläisiä, joilla ei alunperin ole mitään yhteyttä Luvattuun maahan. Israel on sionistijuutalaisten maa, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki juutalaiset, jotka kannattavat sionistien agressiivista politiikkaa. Uskonnolla ei itse asiassa ole mitään merkitystä. Ateistikin voi olla juutalainen ja opettaa jopa synagoogissa.

Ei-juutalaisten ja juutalaisten keskuudessa olevien hyväuskoisten hölmöjen ja hyödyllisten idioottien ansiosta juutalaisten maailmanvalloituspyrkimykset ovat melkein maalissa. Yksi Israelin arvostetuimmista rabbeista, rabbi Shmuel Eliyahu, julkaisi tammikuussa 2021 lausunnon Amerikan asemasta hiipuvana maailman supervaltana ja toivoo Israelin täyttävän tyhjiön. En tiedä, kuinka tietoinen hän on oman rotunsa vaikutuksesta maailmassa, vai onko hän pelkästään tekopyhä kun hän sanoo: ”Voimme muistella Yhdysvaltojen laskeutumista maailmanhistorian näyttämöltä valtavan surullisena episodina. Se on surullista, mutta se tapahtuu.”

Hän jatkaa: ”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun supervalta romahtaa arvokriisin vuoksi ja palaa tavalliseksi maaksi muiden kansojen joukkoon. Näin kävi muinoin Egyptille ja Roomalle. Näin kävi Ottomaanien valtakunnalle noin sata vuotta sitten, ja 30 vuotta sitten romahtaneelle Venäjän valtakunnalle, jotka molemmat romahtivat arvojen rapautumisen vuoksi, mikä johti niiden tuhoon ja suurvalta-aseman romahtamiseen.”

Rabbi Shmuel Eliyahu ei nähtävästi ole tehnyt kotiläksyjään. Venäjän valtakunta ei tuhoutunut 30 vuotta sitten, vaan silloin romahti kommunistinen, ateistinen Neuvostoliitto, jonka juutalaiset bolsevikit perustivat kukistettuaan tsaarin vallan Venäjällä. Kansallismieliset venäläiset onnistuivat ottamaan maansa takaisin haltuunsa. Juutalaiset oligarkit pakenivat tai heidät suljettiin vankilaan. Henkinen tyhjiö, jossa kansa eli 70-vuotta kestäneen ateistisen koulutuksen jälkeen täyttyi kristillisellä etiikalla, joka oli Venäjän kansallinen perintö ennen kommunismia. Vladimir Putin’in johdossa maahan on rakennettu kymmeniätuhansia kirkkoja.

Juutalaisten kommunistinen, ateismia levittävä maailmanvalloitus epäonnistui myös Kiinassa. Juutalaisille saattaa olla mieltäylentävää, että he tekivät Kiinasta kommunistisen maan ja saivat Kiinan toteuttamaan järjetöntä ’cancel culture’-agendaansa. Kiina otti kuitenkin kommunismin avulla maansa hallintaansa. Maata vuosisatojen ajan riistäneiden imperialistien (juutalaisten) omaisuus takavarikoitiin, heidät istutettiin laivoihin ja tuupattiin avomerelle.

Jatkoa seuraa…

Lue myös:

Kommunismi, kapitalismi ja Jew World Order
Kaikki on täydellistä
Tunne vastustajasi
Yksi maailmanuskonto (NWO)
Synnin kautta pelastukseen – Shabbetai Tsvin perintö
Kultainen keskitie kaaoksessa
Mitä on tietoisuus?

WW2Truth: THE HITLER TEST

Rabbi Shmuel Eliyahu: America is Collapsing, Israel must Step Up as new World Superpower
Pentagon says world will have three ’great powers’ – and US will be ’challenged’

Magneettimedia: Juutalaisten rooli bolsevikkivallankumouksessa Venäjällä
Magneettimedia: Wall Street rahoitti Venäjän kommunistivallankumouksen
Magneettimedia: Kätketty tyrannia

Walter White (interview of Harold Wallace Rosenthal): The Hidden Tyranny

The Secret Behind Communism
David Duke on Mark Collett Book Review: Rave Reviews for The Secret Behind Communism!

Dr David Duke: Jewish Supremacism (Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive)
Dr David Duke: Juutalainen ylivalta
Dr David Duke: Even Chinese Intellectuals Recognise Jewish Supremacy Over America!
Dr Duke & Andy Hitchcock: The Insane Level of Jewish Dictatorship in Hollywood, Media, Social Media, Govt & Global Banking
Duke & Hitchcock Expose Forbes Israel edition boasting of Global Jewish Money Power!

Mark Weber (Institute for Historical Review): The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime

Dr Henry Makow: What is Communism?
Dr Henry Makow: Were Nazi Jews Responsible for the Holocaust?
Dr Henry Makow: Fabian Society – Key Player in the Rothschild (Jew) World Order

Defendeuropa.com: The Bolshevik Revolution’s Jewish Roots
Defendeuropa.com: The Great Replacement and Why It Should Worry You

Dailymail.co.uk: Eric Trump says former KKK leader David Duke (who endorsed his father) ’deserves a bullet’

Videos:
 WARNING! From an Unvaccinated Person in Israel

Dennis Wise: Communism by the Backdoor

Yuval Noah Harari: Why humans run the world

Misha ja sudet (Yle Areena)

Archbishop Viganò: The Church of Christ is undergoing a very serious crisis
Alcyon Pleiades extra 5: Economic collapse, China, Fuel crisis-blackouts, Food and power price hikes
Alcyon Pleiades extra 6: Globalist pope, Vatican, Paedophilia, Church decline, Opposition of clergy
 Alcyon Pleiades 112: Vaccine nanoparticle, Biosensor, Magnet, 5g antenna, Hydrogel, Military rebels
 James Wolfensohn, Former World Bank President: Big Shift Coming

David Icke 2021: There’s Not Enough Of Them To Stop Us


Jean Nolan (Inspired 2021): Is There A Secret Agenda Behind The Woke Culture?
Jean Nolan (Inspired 2021): Millions Of People Are Experiencing This Right Now

Neale Donald Walsch: Our Role In Evolution
Anita Moorjani: CONFIRMATION! You Were Right All Along