Yllä oleva kuva esittää Jeesuksen taivaaseenastumista. Tämä on haaste, jonka edessä koko ihmiskunta on tällä hetkellä. Me voimme kutsua tapahtumaa ilmaisuilla suuri nollaus, henkinen herääminen, sisäisen valon etsiminen, yhteyden luominen sisäiseen navigaattoriin, 5D-tietoisuuden nousu, ylösnousemus, herääminen/vihkiytyminen kristustietoisuuteen jne. Yhtä kaikki: kyse on ihmiskunnan paluusta alkutekijöihin, luonnollisimpaan olotilaansa, mitä ei rajoita aineelliset olosuhteet.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että rakkaus on elämämme korkein arvo, mutta olemme monessa yhteydessä havainneet, että rakkaus ei pelkästään riitä rakentavan yhteistyön aikaansaamiseksi. Rakentava yhteistyö edellyttää vastuun- ja kunnian tuntoa ja sitoutumista toisten palvelemiseen. Aineellisessa 3D-maailmassa rakkaus, kiintymys tai lojaalisuus ovat yhtä lailla manipuloinnin välineitä kuten kaikki muukin. 3D-maailmassa, jossa ihmiset näkevät elämän värittyneiden linssien läpi, antavat muille vapauden liikkua vain omien rajojensa puitteissa. Ehdoton rakkaus edellyttää kuitenkin ehdotonta vapautta.

’Ehdoton vapaus’ ei suinkaan tarkoita, että antaisimme itsemme tai muiden toimia miten sattuu ja elää kuin kanat pellossa. Kadonneiden edistyneiden sivilisaatioiden suuri kompastuskivi oli äärisuvaitsevaisuus ja promiskuiteetti. Kokonaisuutta ajatellen asiat jätettiin sattuman varaan. Kuulin jossakin yhteydessä, että Adolf Hitler oli sotapäällikkö Atlantiksella. Ehkä äärisuvaitsevaisuus oli jättänyt hänen sieluunsa syvän trauman, josta hän yritti päästä yli ollessaan Saksan johdossa. Hänen keinonsa olivat kyseenalaiset, mutta Hitler onnistui nostamaan Saksan 1930-luvulla äärimmäisestä kurjuudesta maailman johtavaksi valtioksi.

Olemme nähneet, että mitä paremmin ihmiset palvelevat toisiaan, sitä enemmän heidän tielleen asetetaan esteitä. Se, että Saksa tuhottiin ei tarkoita sitä, että silloinen saksalainen yhteiskunta olisi ollut epäkelpo verrattuna nykyisiin ’demokraattisiin’ maihin. Se käy esille kahdesta Winston Churchillin esittämästä ajatuksesta. Vuonna 1938 hän kirjoitti Hitlerille yksityiskirjeessä: ”Jos Iso Britannia joutuu joskus kohtaamaan samanlaisen laman, mikä koetteli Saksaa 1918 rukoilisin Jumalaa, että hän lähettäisi maallemme johtajan, jolla olisi Teidän vahvuutenne ja luonteenlaatunne.” Omaa logiikkaansa seuraten hän sanoi eräässä puheessaan vuonna 1940: ”Teidän täytyy ymmärtää, että tämä sota ei ole sotaa Hitleriä ja kansallissosialismia vastaan, vaan liian vahvaa Saksan kansaa vastaan, mikä pitää kertakaikkisesti kukistaa.

Terveet rajat rakentavan yhteistyön perusta

Kun Saksa oli tuhottu, kenraali Patton, Yhdysvaltain maavoimien komentaja, huomasi toimineensa negatiivisten voimien ’hyödyllisenä idioottina’. Herättyään todellisuuteen toisen maailmansodan jälkeen hän myönsi avoimesti, että liittoutuneet olivat taistelleet väärää kansaa vastaan.

Tämä oli kenraali Pattonin tragedia, mutta se on myös meidän kaikkien tragedia: niin kauan kuin pidämme Adolf Hitleriä pahana ihmisenä, seisomme oman edistyksemme tiellä ja estämme oman tietoisuutemme laajenemista. Se estää meitä mm. näkemästä, että Vladimir Putin ja monet muut kansallismieliset poliitikot vaativat vain terveiden rajojen asettamista, mikä on rakentavan yhteistön edellytys joka suhteessa.

Rakentava yhteistyö vaatii terveiden rajojen asettamista oman ja muiden itsenäisen, luovan toimintakyvyn turvaamiseksi. Raamatun sanoma siitä, että meillä on ilo Herrassa tarkoittaa käytännössä, että meillä on ilo kristustietoisuudessa, mitä Jeesus henkilönä edusti. 5D positiiviset ihmiset keskittyvät rakentavan yhteistyön luomiseen ja toisten palvelemiseen. Se ei tunnu velvollisuudelta, vaan on selkäytimessä. Tiedostamme intuitiivisesti, että jaettu ilo on paras ilo, joka palautuu aina alkulähteeseensä.

Sielun negatiivinen ja positiivinen tie

Yksi syvin kosmisten lainalaisuuksien kuvaus on Yhden laki, joka ilmentää 3D maailmassa hyvän ja pahan olemassaoloa. Lain mukaan ihmiset valitsevat (sielunsopimuksessaan?) palvelevatko he itseään vai muita. David Wilcock on (minun näkemykseni mukaan) henkilö, jolla on syvin näkemys Yhden laista. Davidilla on esitettävänään monta näkökulmaa, joita ei muuten kuule.

En yleensä katso yli tunnin pituisia videoita, joissa jaaritellaan niitä näitä tai jotka eivät edes yritä tiivistää sanomaansa ytimekkäästi kiinteään pakettiin. Haluan käyttää aikani tehokkaasti ja toivon sisällöntuottajien esittävän asiansa mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. David Wilcockin kolme-neljätuntisia videoita katselen kuitenkin hänen ainutlaatuisten näkemystensä vuoksi, vaikka minulla ei välillä ole hajuakaan siitä, mistä hän puhuu. Kielimuurin vuoksi hänen huumorinsa menee minulta suurelta osin ohi ja koska hänen esityksensä on suunnattu amerikkalaiselle/englanninkieliselle yleisölle, moni asiayhteys jää lievästi sanottuna epäselväksi. Toivon, että hän tekee live-lähetyksistään ytimekkään version, josta on turhat rönsyt karsittu pois.

Olen linkittänyt tämän tekstin alle pari David Wilcockin videota, joissa hän puhuu vastuusta ja kunniasta Yhden lain näkökulmasta. Videolla ‘Teachings of Honor and Duty’ David puhuu siitä, että myös negatiiviset 5D-tietoisuudessa elävät ihmiset saattavat olla hyvin vastuuntuntoisia ja työteliäitä, jotka tuntevat velvollisuutensa etenkin itseä jä lähipiiriä kohtaan. Heiltä saattaa kuitenkin täysin puuttua kunnian tunto. David ottaa esimerkiksi psykopaatit, joiden aivojen mielihyväkeskus aktivoituu kun he näkevät toisten kärsivän. Itse olen kysellyt itseltäni, miksi jotkut ihmiset katselevat mielellään ’epic fail’-tyyppisiä videoita, joissa joku putoaa, rojahtaa, kaatuu, sinkoutuu tai epäonnistuu surkeasti tehtävässään aiheuttaen kaaosta ja tuhoa. Omasta mielestäni näissä videoissa ei ole mitään hauskaa ja melkein tunnen epäonnisten fyysisen kivun.

Olen ajatellut, että tämä on osoitus siitä, että tuntemukseni ovat liikaa sidoksissa muihin ihmisiin/eläimiin ja annan toisten tuntemusten liikaa vaikuttaa itseeni. Olen joskus pakottanut itseni katsomaan tämäntyyppisiä videoita ja yrittänyt jonkinlaista ’siedätyshoitoa’ etten tunne mitään kun katselen toisten kivuliaita lentoja. Tämä on ollut minulle ’epic fail’, ja ajattelen nyt, että ehkä minussa ei ole vikaa, vaan toiset ovat paaduttaneet tunteensa, eivätkä tunne sitä, mikä meille on luontaista.

David Wilcock puhuu videolla siitä, että positiivinen 5D-tietoisuuden evoluutio edellyttää viisautta eli tervettä järkeä (Logos), ja että henkilö on tehnyt egotietoisuuden tasolla sydämessään päätöksen edistää yhteistä hyvää kaikkien parhaaksi. 3D-maailmassa kutsumme tätä uskoontuloksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että henkilö on jollakin tasolla tullut tietoiseksi maailmassa vaikuttavista kosmisista lainalaisuuksista.

Merkkejä tässä ajassa paluusta alkulähteelle

Kun puhun ’paluusta alkulähteelle’ viittaan siihen, mitkä on selkeitä merkkejä päivänpolitiikassa, jotka kertovat muutoksesta valtaapitävien asenteissa. Kirjoitin viimeisessä tekstissäni Shanghain yhteistyöjärjestöstä, jonka Venäjä ja Kiina perustivat yli 20 vuonna sitten ja jonka tarkoituksena on saada Euraasian maat toimimaan maanosan hyvinvoinnin edistämiseksi. Julkaistuani tekstin entinen Suomen presidentti Tarja Halonen antoi lausunnon, että tulevaisuudessa Euroopassa on mahdollisesti rauhanturvaajia, jotka eivät ole eurooppalaisia. Tämä toi heti mieleeni Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO).

Uutiset kertovat, että Saudi Arabia ei jatkanut petrodollari-sopimusta USAn kanssa, mikä on taannut dollarin aseman reservivaluuttana. Jotkut lähteet kiistävät tämän ja sanovat, että mitään petrodollari -sopimusta ei ole edes ollut. Oli miten oli, varmaa on, että Moskovan pörssi on lopettanut kaupankäynnin dollareilla ja euroilla vastauksena taloudellisiin sanktioihin. Näyttää siltä, että James Wolfensohnin ennustus sosioekonomisen painopisteen muutoksesta maailmassa toteutuu odotettua nopeammin. Shanghain yhteistyöjärjestön ja BRICS-maiden yhteenlaskettu BKT on jo yli 50% maailman BKTsta.

’Jumalan valitun kansan’ hegemonia alkaa niin ikään rapautua. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman vaatii rikossyytteitä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulle sotarikoksista Palestiinassa. Yksi selkeä esimerkki ilmapiirin vapautumisesta maailmassa on Julian Assangen vapautuminen 12 vuoden mielipidevankeudesta.

Kirjoitin 7 vuotta sitten Etelä-Afrikan valkoisten maanviljelijöiden verilöylyistä ja farmien pakkolunastuksesta. Silloinen avustajani kertoi, että Zimbabwe oli pakkolunastanut valkoisten maat aikaisemmin ja jakanut maat mustalle väestölle. Sen seurauksena oli nälänhätä, sillä farmien uusilla omistajilla ei yksinkertaisesti ollut tietotaitoa, joka olisi tarvittu maatilojen ylläpitämiseen ja viljelyyn eli ruo’an tuotantoon. Eräänä päivänä luin uutisen, jonka mukaan Zimbabwe kutsuu valkoiset viljelijät takaisin tiloilleen töihin. Tämä on yksinkertaisesti järjen voitto.

Videot:

David Wilcock:
Occupy Your Self! Personal Spiritual Development
Spirituality Revealed:
Signs that you are transitioning to a crystal clear body
David Wilcock LIVE:
Teachings of Honor and Duty
David Wilcock LIVE:
The Shift is Hitting The Fan
Millions of souls volunteered for this mission, and you the Old Soul were one of the millions
The old, 3D Matrix has been destroyed, but there are
still lot fragments of it