Gregg Braden puhuu Romanian televisiolle antamassaan haastattelussa tieteen ja henkisyyden suhteesta ja siitä, miten tieteen väärät lähtökohdat vaikuttavat tämän hetken maailmassa. Nykymaailman ongelmat ovat johdettavissa tieteen vääriin olettamiin, joiden mukaan:

  • Elämä on sattumanvaraista.
  • Ihmiset ovat toisistaan ja muusta luomakunnasta erillään olevia yksilöitä, joiden tietoisuudella ei ole mitään vaikutusta keskenään.
  • Sivilisaatio on 5000 vuotta vanha ja nykyinen maailma on sivilisaation huippu.
  • Nykyihmisellä ei ole mitään opittavaa alkukantaisilta ihmisiltä.
  • Sivilisaation huipulla ainut terve keino ratkaista ongelmia on kilpailu darwinistiseen tyyliin, sillä evoluutio luonnossa perustuu siihen, että vahvin selviytyy.

Viimeinen olettama, darwinistinen kilpailuihanne vaikuttaa ehkä eniten tämän päivän maailmassa. Tiedeyhteisön alkuperäinen motto kuului: ”Nullius in verba”, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki pitää kyseenalaistaa, varsinkin auktoriteetit.

Royal Science Academyn perustamisen aikoihin 1660 tieteentekijöiden ihanne oli, että jokainen teki omaa tutkimusta. Nykypäivänä taloustieteilijät ja muut tiedemiehet, yrittäjät ja korporaatiot sekä maailman valtaapitävät kaivautuvat kukin omiin poteroihinsa omaa agendaansa puolustaakseen, mikä on johtanut lukemattomiin kestämättömiin käytäntöihin n.s. länsimaisissa demokratioissa.

Tämän päivän informaatiosodassa kaikki keinot on sallittuja ’väärän’ tiedon, ’väärien’ tieteen tutkimustulosten ja ’väärien’ tuotteiden levittäjien eliminoimiseksi. Emme kuitenkaan voi ratkaista nykymaailman ongelmia tarrautumalla vääriin tieteen olettamiin, joiden perustalle menneen maailman kestämättömät käytännöt ovat rakentuneet. Meidän on oltava rehellisiä uusien tutkimustulosten edessä, annettava tietoisuutemme laajentua omilla ehdoillaan ja tarkasteltava ongelmia uudesta näkökulmasta.

Tiede välittää nykyihmiselle täysin erilaisen kuvan elämästä kuin menneen maailman sukupolville. Se todistaa, että

  • elämä on lukemattomien yhteensattumien summa, missä mikään ei ole sattumanvaraista, vaan asiat palvelevat aina jotakin tarkoitusta.
  • maailmassa kaikki toimii samassa energiakentässä, jossa asioita ohjaa älyllinen tietoisuus.
  • tuntemamme 5000 vuotinen sivilisaatio on vain yksi sykli elämän kierrossa.
  • tieteellinen näkemys, johon tämän päivän maailma rakentuu on vain 350 vuotta vanha. Sitä ennen on tuhansia vuosia vanha hengellinen traditio, jonka sisältöä tiede on vasta hiljattain alkanut ymmärtää.
  • luonnon evoluutio perustuu yhteistyöhön.

Koululaitos ehdollistaa meidät omaksumaan tämän maailman arvot, säännöt ja normit. Opimme taitavasti luokittelemaan ja jaottelemaan asioita ja vedämme raja-aitoja sinnekin, missä niillä ei ole mitään merkitystä. Suurin haasteemme on sopeutua yhteiskuntaan ja menestystämme mitataan sillä kuinka paljon saamme kerättyä maan mammonaa. Pahimmassa tapauksessa jumitumme täysin egotietoisuuden tasolle, syyttelemme tapahtumista itseämme ja toisiamme ja teemme elämästämme hyvin vaikeaa.

Uusilla sukupolvilla on kuitenkin kehittymässä uudenlainen tietoisuus, joka nostaa ihmiset ajan ja paikan yläpuolelle. He haluavat jakaa kokemuksiaan, tukea toisiaan ja löytää uusia keinoja vaikuttaa.

Se on juuri sitä, mihin meidän tulisi Gregg Bradenin mielestä keskittyä; Sen sijaan että yritämme pakottaa uuden maailman vanhoihin, egotietoisuuden tasolla syntyneisiin rakenteisiin, jossa elämän perustavin kysymys on mitä voin saada, mitä elämällä on minulle tarjota meidän tulisi kääntää huomiomme siihen, mitä minulla on tarjota, miten voin vaikuttaa ja edistää uuden maailman muotoutumista ja kehittymistä.

Youtube Videot:

Gregg Braden: The Key to True Harmony

Gregg Braden: Interview in Romanian Television, February 2014

Gregg Braden: (The Language of) The Divine Matrix

Wayne Dyer: Faith, Synchronicity, Consciousness

Katso myös:

Uusi poliittinen kulttuuri

Koulutuksesta tunneälyyn

Kapitalismin juuret

Luomme itse oman todellisuutemme

Gregg Braden

The Royal Society

HeartMath.org: The Mysteries of the Heart