Kun seitsemän vuotta sitten aloin kirjoittamaan tätä blogia ajattelin, että en kirjoita mitään politiikkaan liittyvää. Olin 2000 luvun alussa niin turhautunut poliitikkojen tempauksiin kotimaassa ja ulkomailla, että en halunnut uhrata ajatustakaan mielettömyyksiin, joita radio ja televisio toitottivat tuutin täydeltä. Tarkoitukseni oli keskittyä henkiseen kasvuun ja kuntoutukseen ja kirjoittaa asioista, jotka tuntuivat hyviltä.

Minulla on kuitenkin vuosien varrella ollut pakottava tarve ottaa kantaa myös päivänpolitiikkaan. Osa minusta haluaisi uskoa, että kun puhumme asioista ja etsimme kompromisseja, löydämme lopulta kaikkia tyydyttävän ratkaisun ongelmiin. Koko koulutusjärjestelmämme perustuu tähän: meidät on ehdollistettu ajattelemaan, että opiskellessamme toisten luomistöitä ja prosesseja ja havainnoimalla muiden tekemiä virheitä opimme välttämään ne ja pystymme parempaan yhteistyöhön keskenämme.

Kirjoittaessani ahdistavista asioista olen pystynyt selkeyttämään omaa kantaani niihin ja lähtökohdista huolimatta olen löytänyt näkökulman, joka tyydyttää minua. Kuluneena vuonna olen kuitenkin ollut yhä turhautuneempi, sillä tämä pähkäily ei tunnu johtavan mihinkään. Se vain hajottaa omaa energiaani. Abraham (Hicks), joka on ihmiskuntaa ohjaava kollektiivinen tietoisuus (infinite intelligence) ikuisuudessa aineellisen maailman ulkopuolella sanoo, että keskittyessämme havainnoimaan rajallista, aineellista maailmaa, joka on laajemmassa perspektiivissä eri taajuuksilla värähtelevää energiaa, meidän oma värähtelytaajuutemme laskee tutkimuskohteemme tasolle.

Tutkimuksillamme saattaa olla hyvä vaikutus, jos niiden avulla onnistumme määrittämään selkeämmin, mitä itse haluamme ja mitä emme halua, mikä jälkeenpäin nostaa oman energiamme värähtelyä. Prosessin aikana saatamme kuitenkin altistua jos jonkinlaiselle manipuloinnille, emmekä enää toteuta sitä, mitä haluamme, vaan sitä, mitä muut meiltä haluavat.

Abraham on sitä mieltä, että selkeintä olisi, että toteutamme joka vaiheessa sitä, mitä todellinen minämme haluaa. Meidän ei tarvitse tutkia olemassa olevia rakenteita ja yrittää muuttaa niitä, vaan voimme aloittaa puhtaalta pöydältä ja luoda uutta. Suurin osa ihmisistä haluaa toimia rakentavasti tavoitteena oma ja toisten hyvinvoinnin parantaminen. On kuitenkin ilmeistä, että maailman politiikan keskiössä ovat erilaiset agendat, joilla ei pyritä planeetan ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, vaan maailman hallitsijoiden oman poliittisen ja taloudellisen vaikutusvallan pönkittämiseen.

Vapaa tahto on yksi universumin tärkeimmistä laeista, enkä tietenkään sano, että ihmisillä ei saisi olla omia agendoja. Sanon vain, että minun ei tarvitse antaa näiden agendojen hämmentää omaa mieltäni ja hajottaa keskittymistäni. Minun ei edes tarvitse havainnoida, miten nämä agendat rapauttavat yhteiskuntiemme hyvinvoinnin perustaa, minkä tärkein tukipilari on keskinäinen luottamus ja terve järki. Voin suunnata jakamattoman huomioni sisäiselle olennolleni ja keskittyä siihen, mitä pidän mielekkäänä.

Sallimmeko sisäisen olentomme ohjata elämäämme

Syy siihen, miksi maailman negatiivisten voimien on niin helppo manipuloida ihmisiä toteuttamaan tavoitteita, jotka ovat loukkaus jokaista omilla aivoillaan ajattelevaa henkilöä kohtaan on se, että suurin osa ihmisistä elää egotietoisuuden tasolla. Päättäjämme yrittävät ratkoa ongelmia havainnoimalla aineellista maailmaa, kompromisseja etsien.

Maallisten ihmisten näkemys luovuuteen ja luomistyöhön perustuu viiden aistin havainnoimaan aineelliseen maailmaan. Ihmiset etenkin länsimaisissa demokratioissa kuvittelevat, että olemalla liberaaleja ja suvaitsevaisia kaikkia ja kaikkea kohtaan oma luomisvoimamme kasvaa sallivuutemme myötä. Abraham sanoo, että tämä on harhaa. Sallivuus on kaiken A ja O, mutta kyse on siitä, sallimmeko sisäisen olentomme ohjata elämäämme. Jos elämme egotietoisuuden tasolla, sallivuus vain lisää kaaosta.

Kultainen sääntö

Nähdäksemme asiat laajemmassa perspektiivissä meidän on noustava ajan ja paikan yläpuolelle. Meillä on aineellinen keho, mutta olemme ennen kaikkea eri taajuuksilla värähtelevää energiaa. Samoilla taajuuksilla värähtelevät energiat vetävät toisiaan puoleensa. Siksi on hyvin tärkeää, että kiinnitämme huomion olemukseemme eli siihen, minkälaista energiaa säteilemme ulospäin.

Tämä ajatus, joka on kultaisen säännön taustalla on jokaisen uskonnon perusajatuksia. Monet liittävät kuitenkin hengellisten johtajien opetukset kyseiseen henkilöön ja ajattelee, että opetukset ovat näiden henkilöiden omia aivoituksia. Mutta todelliset hengelliset johtajat eivät toimi egotietoisuuden tasolla. Heillä on yhteys sisäiseen olentoonsa ja siten universumin tietoisuuteen ja he ilmentävät sisäistä maailmaansa. Heidän opetuksensa kätkevät vetovoiman alaisen jumalallisen energiakentän toimintaperiaatteet.

Siten kultainen sääntö ”kohtele muita, kuten haluaisit heidän kohtelevan itseäsi” ei ole pelkkä kehotus ja elämänohje. Se on yksi menestyksen salaisuus ja pitää sisällään vetovoiman lain perusajatuksen, että vedämme puoleemme samanlaista energiaa kuin lähetämme ympäristöömme. Läheiset peilaavat (useimmiten) sitä, mitä saavat kokea. Kansankielellä: Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Länsimaisissa demokratioissa kultaista sääntöä toteutetaan vain puoliksi: Muiden täytyy kohdella minua, kuten haluan heidän kohtelevan itseäni. Ihmiset kuvittelevat, että vetovoiman laki tekee poikkeuksen heidän kohdallaan. Kuvitellaan, että demokratian vuoksi meillä on vapaus sanoa mitä vain ja vapaus tehdä mitä vain huolimatta seurauksista. Koska ihmiset eivät halua ottaa vastuuta elämästään ihmisoikeusjulistusta, joka on alunperin todennäköisesti syntynyt helpottamaan ihmisten yhteistyötä ja ratkaisemaan riitatilanteita käytetään vetovoiman lain kumoamiseen. Ihmiset, jotka ovat sisäistäneet kultaisen säännön, vetävät luonnollisesti puoleensa sitä, mitä haluavat. Ihmisoikeuksiensa kunnioittamista vaativat voimakkaimmin ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista aikomusta kunnioittaa muiden oikeuksia.

Egotietoisuuden rapauttava vaikutus

Kun laki suojelee rikollisia ei ole ihme, että ”demokraattiset” yhteiskunnat ympäri maailman rapautuvat sisältäpäin. Päättäviin asemiin valitaan henkilöitä, jotka ovat ylemmille päättäville elimille ja varsinaisille päättäjille pienimmän vastarinnan tie eli ovat helpoimmin manipuloitavissa. Korruptio kukoistaa. Yhteiskunnat polttavat kynttiläänsä molemmista päistä.

Virallisesti yhteiskunnat taistelevat rikollisuutta vastaan, mutta monissa maissa vankeinhoitolaitokset ovat yksityisessä omistuksessa ja niiden tarkoituksena on tuoda omistajilleen voittoa. Valtiojohto pitää lainsäädännöllä huolen, että näillä laitoksilla riittää asiakkaita (vankeja) ja kansa elää kurjuudessa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tuomitaan yleisesti, mutta rikkaat ja vaikutusvaltaiset pitävät yllä omia pedofiilirinkejään toistensa kiristämiseen.

Virallisesti terveydenhuoltojärjestelmän tarkoituksena on pitää huoli kansanterveydestä, mutta lääketeollisuus on yksityisten toimijoiden käsissä, joiden intresseissä on pitää kansa mahdollisimman sairaana ja estää tehokkaiden parannuskeinojen kehittäminen, mikä takaa omistajille maksimaaliset voitot. Ilmastoalarmistien propaganda keskittyy hiilidioksiodipäästöjen vähentämiseen ja siitä on tehty kohtalon kysymys, mutta samaan aikaan virvoitusjuomien, mineraalivesien ja kuohuviinien suurkuluttajat ympäri maailman juovat vuosittain satoja litroja hiilidioksidilla terästettyjä juomia.

Egotietoisuudessa elävien ihmisten ajattelun ristiriitaisuus on nähtävissä sosiaalisen elämän jokaisella tasolla. Kaikki haluavat kuitenkin hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Siihenkin pyritään heikommassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia leikkaamalla ja rikkaiden asemaa vahvistamalla. Millä tavalla on kestävää kehitystä se, että ihmisiltä viedään edellytykset elää ja pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä?

Taloudellinen kasvu edellyttää henkistä kasvua

Abraham, jonka opetukset ovat käynnistäneet maailmassa eräänlaisen ajattelun vallankumouksen sanoo, että vauraus on aina osoitus siitä, että henkilö/yhteisö on nostanut energiansa värähtelytaajuuden tasolle, mikä on vetänyt puoleensa vaurautta. Värähtelytaajuuden nosto edellyttää tietoisuuden laajenemista, mikä on parhaimmillaan henkistä kasvua. Mielestäni vauraus ei kuitenkaan kerro mitään henkisestä kasvusta yleisesti, sillä tiedämme, että rosvot, petturit ja huijarit voivat myös rikastua. Vaurastuminen, ja etenkin vaurauden ylläpitäminen saattaa olla osoitus siitä, että henkilö/yhteisö on korkeampien voimien ohjauksessa, mutta se saattaa olla myös osoitus silkasta riistosta. Silkka riisto on kyseessä silloin kun käytetään hyväksi alaisten hyväuskoisuutta ja luottamusta.

Ihmiset pystyvät pettämään toisiaan, mutta he eivät pysty pettämään jumalallista energiakenttää, joka toimii vetovoiman lain mukaan. Siksi esimerkiksi äkkirikastuneet menettävät yleensä omaisuutensa ennen kuin huomaavatkaan, sillä heillä ei ole kykyä ylläpitää energiansa korkeaa värähtelytaajuutta, mitä vauraus edellyttää.

Egotietoisuuden tasolla elävä ihminen on ehdollistunut ajattelemaan, että olemme fyysisiä olentoja ja voimamme piilee siinä, että voimme havainnoida tätä rajallista maailmaa ja todellisuuttamme viiden aistielimen avulla paremmin kuin toiset, minkä vuoksi kilpailu on yhteiskuntiemme perusvire. Keskitymme siihen, mikä on aistein havaittavissa. Emme näe, että koska olemme eri taajuuksilla värähtelevää energiaa, vedämme vetovoiman lain vaikutuksesta itse puoleemme kaikki kokemuksemme. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että emme ota vastuuta teoistamme. Jos jokin asia ei suju tahtomme mukaan syytämme siitä yleensä muita ihmisiä.

Jos tiedostaisimme asemamme osana jumalallista energiakenttää, joka toimii vetovoiman lain alaisuudessa ja että itse säteilemämme energia vetää puoleemme samanlaista energiaa, ymmärtäisimme todellisen yksilöllisyytemme. Emme tekisi toisille mitään, mitä emme haluaisi itse kokea, sillä olemme kaikki toisistamme erottamattomia.

Egotietoisuuden tasolla elävän ihmisen näkökulmasta yksilöllisyys kuitenkin erottaa ihmiset toisistaan. Yksilöllisyyttä korostavissa länsimaisissa demokratioissa tämä aiheuttaa yhä enemmän kaaosta ja yhteiskunnat rappeutuvat sisältäpäin. Kasvu on lähes pysähtynyt ja sitä yritetään saada aikaan tuomalla maihin väestöä kehitysmaista, hylkäämällä omat tavat, traditiot ja kansalaisten tarpeet.

Samaan aikaan itäiset yhteiskunnat, joissa yhteisöllisyys ja perhe menevät yksilön edelle, kasvavat huimaa vauhtia. Selkein esimerkki tästä on Singapore, joka on muutamassa vuosikymmenessä kasvanut yhdeksi maailman talousmahdeista, huolimatta siitä, että tämän saarivaltion kokonaisala on vajaa 1000 km², eikä maassa ole luonnonrikkauksia. Sen väestö on 5,6 miljoonaa, jonka tuottama bruttokansantuote on suurempi kuin Suomen, jonka ala on reilusti yli 300 000 km² suurempi. Historiallisesti Singapore tunnetaan sitkeydestä, poliittisesta rehellisyydestä ja hallinnollisesta vakaudesta.

Oma kokemukseni Singaporesta perustuu Wikipediaan ja Youtube-videoihin. Ensimmäinen kiinan opettajani Saksassa oli kotoisin Singaporesta. Se, mitä tässä kirjoitan perustuu omiin päätelmiini.
Koska Singapore on alueeltaan pieni ja valtiojohto on päättänyt pitää huolta kansalaisten turvallisuudesta, maahan ei ole syntynyt rikollisia suojelevaa kulttuuria. Kuria pidetään yllä tiukalla lainsäädännöllä. Rikolliset eivät voi vedota ihmisoikeuksiinsa ja välttyä rangaistukselta jäätyään kiinni yhteisten sääntöjen rikkomisesta. Kenenkään ihmisoikeus ei ole vahingoittaa lähimmäisiä ja yhteisöä, vaan toimia yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Singapore on lähimpänä käsitystäni sivistyneestä diktatuurista. Se pitää yllä mahdollisimman hedelmällistä toimintaympäristöä tavallisille kansalaisille, eikä tuhlaa suhteettomasti energiaa ja resursseja negatiivisia voimia vastaan taistelemiseen ja niiden aiheuttamien tuhojen korjaamiseen.

Etenkin länsimaisten demokratioiden, missä kaiken tuomitseminen ja arvosteleminenkin on yhä enemmän kiellettyä on vaikea löytää rakentavaa toimintamallia. Demokratia on perinteisesti yhteiskuntamalli, jossa suosituin näkökulma ja lähestymistapa asioihin voittaa. Näin ei kuitenkaan enää ole, vaan niistä on tullut vähemmistöjen diktatuureja. Meillä on kuitenkin vielä oikeus puolustaa itseämme. Vetovoiman laki toimii joka tapauksessa. Se toimii poikkeuksetta niin, että voimakkaampi värähtelytaajuus realisoituu. Abraham sanoo, että menneinä vuosisatoina kukaan ei ole pimittänyt ihmisiltä tietoa Vetovoiman laista, vaan ihmiset eivät ole olleet valmiita vastaanottamaan tietoa. Nyt meillä on edellytykset sulattaa Vetovoiman lakiin liittyvä tieto. Yksi merkittävimmistä asioista on se, että luomme sitä, mihin ajatuksemme ovat keskittyneet.

Meidän ei siis tarvitse tuomita mitään, eikä ketään, vaan voimme keskittää jakamattoman huomiomme sisäiseen olentoomme ja siihen, mitä haluamme luoda. Aivan samoin kuin yksilöiden täytyy olla toiminnassaan johdonmukaisia, keskittyä tavoitteisiinsa ja herkistyä pitääkseen yllä korkeaa värähtelytaajuutta, yhteiskuntien on järjestettävä toimintansa johdonmukaisesti luodakseen kansalaisille toimintaympäristön, joka antaa heille mahdollisuuden toimia tuottavasti.

Videos:

Abraham Hicks: You Can’t Think Your Way Out of Things

Abraham Hicks: You Will See It When You Believe It

Abraham Hicks: The Power of Unconditional Focus

Abraham Hicks: Nothing Changes Unless There Is An Emotional Shift

Abraham Hicks: Take Your Power Back

Abraham Hicks: Ignoring the reality game

Abraham Hicks: Your Inner Being Always Wins So You Better Choose To Be On The Same Side

Abraham Hicks: Let Your Inner Voice Lead You

Abraham Hicks: Your Inner Being Is Your Significant Other

Abraham Hicks: Getting Clear About What You Want

Abraham Hicks: You Have to Define Exactly What You Want

Gregg Braden: Science + Spirituality = Wisdom Of The Heart

Gregg Braden: Negative Thoughts, Feelings, Emotions & Limiting Beliefs

Gregg Braden: How To Awaken Hidden Potentials Within Our Lives

Gregg Braden: Physics of Our Deepest Connections (Scientists ”We Have Never Seen Anything Like This”)

Gregg Braden: Heart – Brain Harmony (This Recent Discovery Is So Powerful It Defies Belief)

Gregg Braden: Quantum Links (If We Embrace This, Everything Will Change Rapidly)

Christina Lopes: Do This Powerful Spiritual Practice Before 2020

Christina Lopes: How To Raise Your Vibration For Good [Even When Life Sucks!]

National Geographic: City of the Future: Singapore

Interesting Facts About Singapore