[framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]”Intuitiivinen mieli on siunattu lahja ja rationaalinen mieli uskollinen palvelija. Olemme luoneet yhteiskunnan, joka arvostaa palvelijaa mutta on unohtanut lahjan.” Albert Einstein [/framed_box]Julkaistuani edellisen artikkelini Voittoisa terve järki bongasin netissä yllä olevan ajatuksen. Ajatus nosti mieleeni syyskuussa 2015 kirjoittamani artikkelin Meillä ei ole ihmisoikeuksia. Käsittelen artikkelissani sitä nurinkurista tosiasiaa, että nykymaailmassa tiede, järki ja logiikka on kaiken A ja O, mutta maailman meno muuttuu yhä järjettömämmäksi. Syy tähän on varmasti se, että korostamme ajatuksissamme rationaalista mieltä, jota ohjaa ego. Egomme taas toimii Luciferin alaisuudessa.

Rationaalinen mielemme eli egomme pystyy tekemään päätelmiä ja järjestelemään olemassa olevaa materiaalia uuteen uskoon, mutta tämä ei ole merkki järjen käytöstä, sillä päätelmämme saattavat olla täysin järjettömiä, yksinkertaisinta maalaisjärkeä vailla. Se ei ole uuden luomista rakentavassa mielessä, vaan saattaa olla itsellemme ja muille vahingollista. Egotietoisuuden tasolla elämämme kuplassa, jonka rajat ulottuvat juuri niin pitkälle kuin mihin viisi aistielintä ulottuu.

Kuitenkin monet ihmiset pitävät rationaalista mieltä ainoana älykkyyden muotona. Viime vuosikymmeninä on havaittu, että aivoissamme olevat peilineuronit ovat rationaalisen mielemme työkaluja. Ne selittävät sosiaalista kanssakäymistä, miksi pystymme esimerkiksi matkimaan tai tuntemaan empatiaa. Peilineuroneilla sanotaan olevan vaikutuksensa myös siinä, kun urheilija visualisoi urheilusuorituksen etukäteen parantaakseen suoritustaan. Ne tekevät vetovoiman lain ymmärrettäväksi ja peilineuronit kertovat myös tavallaan universumin holograafisuudesta.

[framed_box width=”” minheight=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]”Aivoni ovat vain vastaanotin, universumissa on keskus josta saamme tietämystä, voimaa, inspiraatiota. En ole syventynyt tämän keskuksen salaisuuksiin mutta tiedän että se on olemassa.” Nikola Tesla[/framed_box]Rationaalinen mieli on tiedemiesten tärkein työkalu, sillä tiedemaailma edellyttää loogista selitystä kaikelle. Tieteen tekemisen kannalta rationaalisuus ei kuitenkaan ole tärkein ominaisuus. Kuka osaa sanoa, missä kulkee nerouden ja hulluuden raja? Neron erotamme siitä, että hän tuntee ihmismielen rajat ja osaa useimmiten selittää nerokkaat ajatuksensa ymmärrettävällä tavalla normivirtasille.

Mutta mitä meidän pitäisi ajatella esimerkiksi autisteista, joista jotkut elävät täysin omassa maailmassaan ja ovat mieleltään neroja, mutta joilla ei ole rationaalista mieltä, joka ymmärtäisi normivirtasen ajatusmaailmaa? He eivät ole oppineet asioita, kuten useimmat meistä, eivätkä peilineuronit ole toimineet tavanomaisessa mielessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että he eivät ole ehdollistuneet aineellisen maailman rajoihin ja käsityksiin. Mistä heidän neroutensa kumpuaa?

Heidän neroutensa on puhdasta intuitiivista tietämistä. Se on kuin selvänäkeminen, täysin rationaalisen mielen ulottumattomissa. Tämä kertoo myös siitä, että intuitiivinen mieli ei tarvitse roolimalleja. Se toimii vaistomaisesti oikein jumalallisessa ohjauksessa. Ohjaukseen päästäksemme meidän täytyy vain suunnata peilineuronimme tiedon, elämän lähteelle, joka on sydämessämme.

David Wilcock sanoo videolla (jonka olen nimennyt We are metaphysical beings), että syy miksi maailman hallitsijat ovat pimittäneet ihmisiltä tiedon esim. vapaasta energiasta tai vaihtoehtoisista parannustekniikoista ei suinkaan ole se, että energiajätit ja lääketeollisuus kärsisivät valtavat tappiot. Syy on siinä, että kun ihminen ymmärtäisi oman metafyysisen potentiaalinsa mikään tässä maailmassa ei olisi enää valtaeliitin hallittavissa. Siksi ihmiskuntaa orjuuttavien pimeyden voimien ykkösagenda on pitää ihmiset visusti suljettuna egotietoisuuden viiden aistin kuplaan.

Lue myös:

Meillä ei ole ihmisoikeuksia

Tiedon lähteellä

Uusi ihmisyys: Homo Noeticus

Järjen ääni, terve järki = Pyhä Henki

Vetovoiman lain puoleensa vetämiä mietteitä

Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

Bruce Kasanoff (Forbes): Intuition Is The Highest Form Of Intelligence

Videos:

David Icke: What You Really Are

David Wilcock (Interviewed by William Henry): We are metaphysical beings