Jeesus ja kadonnut lammas

Kirjoitin artikkelissani Jumalan temppeli sydämessäni kokemuksestani kun tulin vuonna 1983 niinsanotusti uskoon, t.s. kun Jeesus ja Raamattu alkoivat vaikuttaa elämässäni. Minulle on ollut täydellinen mysteeri, mitä sen viikonlopun aikana tapahtui, kun asenteeni itseeni ja kaikkeen muuhun muuttui totaalisesti. En pystynyt ymmärtämään, että itsevarmuuteni vahvistui parissa päivässä niin, että pystyin ottamaan elämäni hallintaani ja näin oman asemani ja vastuuni kokonaisuuden kannalta. Olin kiitollinen siitä, mitä tapahtui, vaikka en sitä ymmärtänytkään, mutta se sai minut ajattelemaan, että elämässä on jotakin, johon en voi vaikuttaa.

Uskoontulo on varmasti muillekin täysi mysteeri, sillä vanhat ajatusmallimme eivät juurikaan valaise asiaa. Itse aloin ymmärtämään tapahtunutta kun kuulin Abrahamin puhuvan videolla Letting Go IS Getting Into The Vortex humanitaarisuuden ansasta eli siitä, että empaattiset ihmiset myötäelävät autettaviensa ongelmat usein niin läheisesti, että heidän energiakenttänsä värähtelytaajuus laskee autettavien tasolle. Siten he menettävät yhteyden sisäiseen olentoonsa ja alkavat toimia egotietoisuuden tasolla. Heistä tulee ”sokeita sokeain taluttajia”.

Tämä sai minut ajattelemaan mikä on Jeesuksen merkitys Kristinuskossa: Jeesuksessa ihmisillä on peili, joka tilanteesta riippumatta ylentää mielen ja nostaa värähtelytaajuuden kun he katsovat siihen. Jeesus pitää yllä energiakenttämme korkeaa värähtelytaajuutta, minkä ansiosta uskovaiset kristityt eivät helposti lankea humanitaarisuuden ja empaattisuuden ansaan. Tarkoitan tässä nimenomaan niitä uskovaisia, joilla on elävä yhteys sisäiseen olentoonsa. Tosiasia on, että on myös kirkkoisiä, jotka pitävät demokratiaa moraalin rappioineen suuremmassa arvossa kuin ikiaikaisia moraalisia arvojamme, jotka muodostavat selkärankamme.

Tietoisuuden laajeneminen

Monet puhuvat tietoisuuden laajenemisesta, mutta en ole koskaan törmännyt kuvauksiin siitä, mitä se on, saati miltä se tuntuu. Käytännössä tietoisuus laajenee, kun energiakentän värähtelytaajuus nousee. Ihmiset yleensä ajattelevat, että tietoisuuden laajeneminen on aikaa vievä prosessi, mutta samoin kuin värähtelytaajuus nousee hetkessä, kun pääset vortexiin eli saat yhteyden sisäiseen olentoosi, tietoisuutesi laajenee samassa suhteessa.

Jotkut puhuvat värähtelytaajuuden sijasta energian tiheydestä. Tutkimukset osoittavat, että rakkaus ja myötätunto värähtelevät korkeammalla taajuudella, eli ovat tiheämpää energiaa kuin pelko. Tällä on suora yhteys ihmisen DNAhan, sillä rakkaus pystyy aktivoimaan DNAmme ’uinuvat’ koodit.

Ihmisen DNA käsittää 64 eri nukleiinihappoa, jotka koostuvat neljästä eri elementistä. Tällä hetkellä ainoastaan 20 olemassaolevista 64 mahdollisuudesta on aktiivisia. Tutkimus on osoittanut, että tunteet ovat kytkin, joka aktivoi tai on aktivoimatta DNAn koodit. Koska rakkaus on ’tiheämpää’ energiaa kuin pelko, se pystyy aktivoimaan DNAn piilevät valmiudet, joten rakkaudentäyteisten ihmisten antennit ovat paremmin viritettyjä haasteiden edessä.

Kun tulin uskoon tietoisuuteni laajeni. En enää keskittynyt tähän rajalliseen ajan ja paikan todellisuuteen, jossa ainut huomion kohde on se, mitä viisi aistielintämme pystyy havaitsemaan. Nousin ajan ja paikan yläpuolelle ja pystyin uudesta näkökulmasta tarkastelemaan myös omaa elämääni laajemmassa perspektiivissä.

Uskoon tuleminen on käytännössä samanlaisen psykologisen prosessin seurausta kuin silloin, kun rakastumme. Kun tapaamme mieltä ylentävän henkilön, johon rakastumme, hän nostaa energiakenttämme värähtelytaajuutta. Tunnemme oman energiamme kohoavan potenssiin 10.

Emme ehkä ymmärrä tätä prosessia ja miten kaikki tapahtuu, mutta se ei tarkoita sitä, ettemme itse vaikuttaisi tapahtumiseen. Vedämme itse puoleemme kaiken, mitä meille tapahtuu. On tärkeätä, että pidämme silmämme auki ja antennit viritettyinä, että saamme ottaa vastaan positiivisia asioita.

Ihmiset liittoutuvat pimeyden voimia vastaan

Uskon, että uskonnot ovat alkujaan syntyneet ihmisen tarpeesta liittoutua pimeyden voimia vastaan, aivan samoin kuin ihmiset nykypäivänä perustavat ammattiliittoja estääkseen työvoiman hyväksikäytön. On tosiasia, että joukossa voimamme moninkertaistuu.

Kun ihmiset joutuvat taistelemaan hengestään, joidenkin voimat moninkertaistuvat, kun he ajattelevat rakkaitaan. Heidän energiansa värähtelytaajuus yksinkertaisesti nousee. Joillekin toisille sama vaikutus syntyy, kun he ajattelevat Jeesusta ja rukoilevat Jeesuksen nimeen. Jeesuksen voima on kuitenkin moninkertainen, sillä hän on ihmisten kollektiivinen tietoisuus.

Alla oleva video perhosen elinkaaresta kuvaa hyvin omaa henkistä kasvuamme. Ihmiskunta on elänyt matalan värähtelyn toukkavaihetta ja luonut nahkansa useamman kerran. Nyt on käynnissä jonkinlainen murroskausi. On hyvä, että on niin paljon ihmisiä, jotka etsivät elämälleen uutta suuntaa, sillä heillä on täydellinen vapaus kääntää huomionsa sisällään piileviin elämää ylläpitäviin voimiin ja nostaa energiakenttänsä värähtelytaajuutta. Moni löytää sisäisen olentonsa ja tekee omasta ja muiden elämästä taianomaisen kokemuksen.

Lue myös:

Jumalan temppeli sydämessäni

Videot:

Abraham Hicks: Letting Go IS Getting Into The Vortex

We Are Energy Choose Love, The Higher Frequency

Amazing Life Cycle of a Monarch Butterfly