Pääsiäisenä katsoin Youtubessa videon, jossa Mark Biltz kertoo, kuinka taivaan merkit ovat Jumalan keino puhua ihmisille. Videolla hän tarkastelee erityisesti täysikuun merkitystä ja tämän vuoden neljää perättäistä täysikuuta, jotka kaikki osuvat juutalaiseen juhlapyhään. Videon katsoessani sattui juuri olemaan 4.4.2015, jolloin oli toinen täysikuu näihin aikoihin ajoittuvasta neljän täysikuun sarjasta.

Ajatukset olivat kiehtovia. Kerrassaan upeaa, ajattelin. Jumala on kaikkivaltias. Jopa Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli osunut tunnilleen aikaan, jolloin juutalaisilla oli tapana valmistaa alttariuhrinsa.

Ajatukset kiehtoivat minua, mutta minua häiritsi videon patriarkaalinen jumalakäsitys, jonka mukaan Jumala on kaiken yläpuolella ja Hän sanelee ihmisille, miten, missä ja milloin meidän pitäisi toimia. Tämä jumalakäsitys on ristiriidassa tuntemani rakastavan ja armollisen Jumalan kanssa, joka on rakentanut temppelinsä sydämeeni, joka puhuu minulle peilin kautta, joka ei pakota minua mihinkään, vaan kunnioittaa vapaata valintaani. Hän odottaa minun täyttävän vain kaksi ehtoa: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. (Matteus 22: 37-40)

Videolla Jeesus rinnastettiin uhrilampaaseen, mutta siitä, miksi Jeesus uhrattiin ei puhuttu mitään. Meidän pitäisi kääntyä ja tunnustaa syntimme ei suinkaan sen vuoksi mitä Jeesus opetti: että ihmiset voisivat elää rauhanomaista rinnakkaiseloa ja rakastaa ja tukea toisiaan. Videon mukaan meidän pitäisi kääntyä ja tunnustaa syntimme Israelin vuoksi, sillä Jumala on suuri ja voimallinen: Jokainen joka yrittää jakaa Israelin joutuu kokemaan Jumalan vihan.

Esimerkkinä Mark Biltz esittää sen, että sen jälkeen kun USA alkoi vaatia Israelilta toimia palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi, USA on joutunut kokemaan luonnonkatastrofin toisensa perään. Toisaalta sen jälkeen kun YK antoi luvan Israelin valtion perustamiseksi USAn talous ja yhteiskunta kokivat ennennäkemättömän nousukauden.

Minulle terve järki sanoo, että toisten oikeuksia täytyy puolustaa, vaikka itse joutuisikin siitä kärsimään. Pelko ei ole syy kieltäytyä tekemästä sitä, minkä tuntee oikeaksi.

Etsiessäni lisää videoita, jotka auttoivat minua ymmärtämään syvemmin tätä patriarkaalista jumalakäsitystä, joka on omasta mielestäni johtanut hierarkkisen yhteiskunnan muotoutumiseen silmäni osui erään videon keskusteluosassa jonkun kommenttiin: ”Tämä on taas yksi sionistien propagandavideo”.

Keitä ovat sionistit, kysyin itseltäni. Mark Biltz sanoo videolla, että Zion hebrean kielessä tarkoittaa Jerusalemia. Mitä propagandaa tähän liittyy?

Minulle oli täydellinen yllätys, että ortodoksijuutalaiset eivät ole koskaan vaatineet itselleen omaa valtiota. Ennen juutalaisen valtion perustamista palestiinan päärabbi Yosef Tzvi Dushinsky (1867-1948) antoi henkilökohtaisesti YK:lle vetoomuksen yhteisönsä 60 000 jäsenen puolesta: ”Haluamme ilmaista ehdottoman vastalauseemme juutalaisvaltion perustamisesta mihinkään osaan Palestiinaa”.

Ortodoksijuutalaiset vastustivat juutalaisvaltion perustamista sen vuoksi, että Jumala oli nimenomaisesti kieltänyt sen. Juutalaisilla on oman näkemyksensä mukaan oikeus ”luvattuun maahan” vain siinä suhteessa kuin he toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Diaspora, jonka mukaan juutalaisten täytyy elää erillään toisistaan maailman kaikkiin kolkkiin hajaantuneena on itse Jumalan heille langettama rangaistus, ja asian voi korjata vain jumalallinen sovitus. Matteuksen evankeliumin 23 luku puhuu tästä.

[toggle iconColor=”rgba(5,56,10,1)” title=”Matteus 23″ align=”left”]Puhe lainopettajia ja fariseuksia vastaan

Itsensä korottamisesta

1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:

2 ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4 He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.

8 ”Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.

Voi teitä!

13 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.
14 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.
15 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.
16 ”Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ 17 Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 18 Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ 19 Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? 20 Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, 21 ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22 Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.
23 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. 24 Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!
25 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! 26 Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!
27 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. 28 Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.
29 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä 30 ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.’ 31 Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. 32 Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! 33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?
34 ”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. 35 Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. 36 Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta

37 ”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. 38 Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 39 Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'”[/toggle]Raamattu puhuu sovituksesta näin: Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. (1 Johannes 4:10)

Kuinka on mahdollista, että Mark Biltz, joka ilmeisesti suhtautuu asiaansa hyvin vakavasti, esittää Israelin valtion perustamisen juutalaisten voittona, vaikka luvatussa maassa asuneet ortodoksijuutalaiset olivat nimenomaan vastustaneet juutalaisvaltion perustamista? Voiton merkkinä Mark Biltzin käsityksen mukaan taivaalla näkyi vuosina 1949 ja 1950 neljän täysikuun (verikuun) sarja, tetrad.

Mitä jos Mark Biltz on tulkinnut Jumalan merkkejä väärin? Entä jos verikuu oli merkki siitä, että juutalaiset olivat jälleen kerran kääntäneet selkänsä Jumalalleen? Vuonna 1948 tapahtui nimittäin toinenkin juutalaisen yhteisön kannalta merkittävä asia: Rabbi Yosef Tzvi Dushinsky kuoli, todennäköisesti murhattiin lehtimajan juhlan (sukkot) aattona.

Ortodoksijuutalaisten vetoomuksista huolimatta YK antoi juutalaisten perustaa Israelin valtion ja karkottaa alueella asuneet arabit kodeistaan. Israelin valtion perustamisen jälkeen juutalaisten keskuudessa vahvistui juutalaisnationalismi – sionismi – joka on separatistinen poliittinen ideologia. Se korostaa juutalaisten etuoikeutettua asemaa Jumalan valittuna kansana. Uskonnollinen juutalaisuus sen sijaan kieltää juutalaisilta kaikenlaiset valtapyrkimykset.

Sionismin toimintaohjelma on esitetty kirjassa ’The Protocols of the Learned Elders of Zion’ (Siionin Viisaiden Pöytäkirjat). Seuraavassa lyhyt yhteenveto:

[framed_box bgColor=”rgba(241,248,217,0.5)” rounded=”true” align=”center”]Gogimit (ei-juutalaiset) ovat henkisesti alempiarvoisia kuin juutalaiset, eivätkä ole kykeneviä johtamaan kansojaan kunnolla.
Kaikkien osapuolten etua ajatellen meidän täytyy kumota heidän hallituksensa ja korvata ne yhdellä hallituksella.
Tämä vaatii paljon aikaa ja verenvuodatusta, mutta tarkoitus on hyvä.
Ohjelman toteuttaminen vaatii seuraavia toimenpiteitä:
Omien edustajien ja avustajien asettaminen kaikille hallinnon asteille.
Median kontrolli ja sen käyttäminen omana propagandakoneistona omien suunnitelmien edistämiseksi.
Riidan kylväminen rotujen, yhteiskuntaluokkien ja uskontojen välille.
Lahjusten, uhkailujen ja kiristyksen käyttäminen keinoina toteuttaa tavoitteet.
Vapaamuurariuden osastojen luominen valtiollisten virkamiesten houkuttelemiseksi.
Menestyneiden henkilöiden egon imarteleminen.
Nukkehallitsijoiden nimittäminen, joita voi hallita kiristämällä.
Itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden korvaaminen sosialistisella ohjeistuksella tavoitteena kommunismi, sitten despotismi.
Kaikkien muiden oikeuksien ja vapauksien poistaminen paitsi oma oikeutemme käyttää voimakeinoja.
Ihmisten (myös juutalaisten) uhraaminen tarvittaessa.
Uskontojen hävittäminen: niiden korvaaminen tieteellisellä maailmankatsomuksella ja materialismilla.
Koulutuksen ohjaaminen hajaannuksen lisäämiseksi ja älyllisen mielen turmelemiseksi.
Historian uudelleen kirjoittaminen omaa suotuisaa vaikutusta korostaen.
Viihteellisten, huomiota hajoittavien ohjelmien luominen.
Ihmisten mielen saastuttaminen perversioilla.
Ihmisten rohkaiseminen toistensa vakoiluun.
Kansanjoukkojen pitäminen köyhyydessä ja jatkuvassa työnteossa.
Kaiken todellisen vaurauden ja omaisuuden, erityisesti kullan takavarikointi.
Kullan käyttö markkinoiden manipulointiin lamakausien aikaansaamiseksi jne…
[/framed_box]Tältä näyttää Illuminatin agenda, joka perustuu maailmassa vallalla olevaan patriarkaaliseen jumalakäsitykseen. Minun oma näkemykseni on, että 1948, kun Israel perustettiin antikristus asettui virallisesti Jumalan valtaistuimelle Jerusalemiin. Mikään muu ei selitä vuosikymmeniä jatkunutta sortopolitiikkaa ja verenvuodatusta.

Neljäs täysikuu (superkuu) on tänä vuonna 28.9., jolloin on juutalaisten lehtimajan juhla. Tulee kuluneeksi 67 vuotta rabbi Yosef Tzvi Dushinskyn kuolemasta. Yksi ympyrä sulkeutuu.

[framed_box bgColor=”rgba(241,248,217,0.50)” rounded=”true” align=”center”]Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra:
Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ‘Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään. (Jeremia 31:33-34)[/framed_box]Lue myös:

Kommunismi, kapitalismi ja Jew World Order

Wikipedia: Zionism

Wikipedia: Yosef Tzvi Dushinsky (1867-1948)

True Torah Jews: Rabbi Yosef Tzvi Dushinsky’s appeal to United Nations against the foundation of a Jewish state in the Holy Land.

WW3: What are the Protocols of the Learned Elders of Zion?

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat

Videot:

Mark Biltz Decoding The Imminent Heavenly Signs

David Icke Exposing The Rothschild Zionist Agenda

David Duke: Multiculturalism in Europe: Who is Behind It?

An honest Israeli Jew tells the Real Truth about Israel

David Duke: The Illustrated Protocols of Zion

Jews Against Zionism And Rothschilds

Rabbi Dovid Weiss: Zionism has created rivers of blood

Rabbi Josef Antebi exposing Zionists, even after being tortured by them

True Torah Jews: The Real Reason that Netanyahu and Israeli Leader’s Claim to Speak for All Jews

The Protocols Of The Learned Elders Of Zion
The most harmful place for Jews is in Israel