Tämän tekstin alapuolelle linkittämäni video näyttää kuinka käki jättää oman jälkikasvunsa kasvattamisen pikkulintujen vastuulle. Ensin käki munii pikkulinnun pesään. Kuoriuduttuaan käenpoikanen pudottaa muut (alkuperäisen pesänhaltijan) munat ja poikaset pesästä ja tekee siten itsestään kasvattajansa kiintopisteen. Käenpoikanen, jolla ei ole vielä höyhenpeitettä ja jolla on vielä silmät ummessa näyttää aivan tietoisesti vaistonsa varassa eliminoivan kaikki kilpailijansa, kunnes se on yksin pesässä. Olin kuullut tällaisia tarinoita ennen kuin näin videon ja ne kuulostivat hirvittäviltä. Asia näyttää kuitenkin vieläkin hirvittävämmältä kun sen näkee omin silmin.

Etsimme luonnosta yleensä inspiraatiota ja pidämme luonnonmukaisuutta oikeana tapana toimia. Kuitenkin luonto on hyvin julma monessa suhteessa. Se ei liity pelkästään käenpojan toimintaan ja ylipäätään siihen, että käellä (ja monella muulla) ei tunnu olevan ollenkaan luonnollista hoivaamisviettiä. Yhtä groteskia kuin käenpojan toiminta on monien haikaravanhempien toiminta kun ne valitsevat yhden (heikoimman?) poikasista ja kirjaimellisesti nokkivat (kiduttavat) sen kuoliaaksi. Kuitenkin ihmistä pidetään syypäänä eläinlajien sukupuuttoon ja monien ihmisten mielestä ihminen on kaiken pahan alku ja juuri.

Ihmisen vaikutus maapallolla on niin totaalinen, että voidaan hyvin sanoa ihmisen olevan, ei pelkästään eläinten kuningas vaan luomakunnan herra. Raamatun mukaan Jumala asetti ihmisen hallitsemaan kaikkea elämää maan päällä. Ihmisellä on siis valta ja vapaus hallita elämää. Olemme Jumalan palvelijoita, joten velvollisuutemme on suojella ja kehittää Jumalan luomakuntaa.

Ihminen on suoriutunut tehtävästään hyvin. Ihmisoikeudet, lasten ja muiden erityisryhmien sekä eläinten oikeidet on turvattu lailla. Nykyään eläinten oikeudet ovat jotakuinkin turvattu.

Ihmisellä ei kuitenkaan ole oikeusturvaa, ellei sinulla ole varaa maksaa mafiapomoille. Mutta silloinkaan oikeutesi ei ole välttämättä turvattu. On kuin ihminen olisi maalannut kaikella lainsäädännöllä itsensä nurkkaan.

Aina kun kuulen jonkun hyväuskoisen poliitikon puhuvan kansainvälisistä laeista ja sopimuksista minusta tuntuu kuin he kaivaisivat maata jalkojensa alta ja vesittäisivät kaikki hyvät pyrkimyksensä. On turhaa puhua säännöistä ja sopimuksista niille, jotka katsovat sopimusten velvoittavan vain vastapuolta, eivät itseään. Lakia sovelletaan useimmiten täysin mielivaltaisesti. Vaikka lain pitäisi ylläpitää terveen järjen mukaista järjestäytynyttä yhteiskuntaa se suojelee rikollisia ja pitää huolen, etteivät he joudu vastuuseen teoistaan.

Kuka suojelisi ihmistä ihmisiltä kun arat ja häveliäät ihmiset eivät edes halua nähdä, että käenpojan mentaliteetin omaava ihmisrotu, ’jumalan valitut’ on pudottanut kilpailijansa pesästä. He jatkavat käenpojan groteskia toimintaa sulkiessaan viestintuojat vankilaan tai eliminoimalla nämä.

Nykypäivänä jokainen voi kuitenkin itse todeta, että tämä ’jumalan valittu kansa’ on jättimäinen käki olohuoneessamme. Se ei ole kiinnostunut kilpailemaan älyllisen maailmamme suurten ideoiden ja persoonallisuuksien kanssa. Näille parasiiteille älyllinen toiminta on vain poliittinen väline, jota he käyttävät keinona murtaa niiden kansojen henkinen selkäranka, joita he pyrkivät hallitsemaan. Esim. Karl Marx väärensi saksalaisen käsityksen sosialismista luonnollisena elämänjärjestyksenä, joka perustui laupeuteen (compassion), ja muutti sen ’proletariaatin’ diktatuuriksi, jota johtivat juutalaiset oligarkit.

Ihmiset on helpompaa saada uskomaan valheisiin kuin saada heidät tunnustamaan, että valheet, joita he pitävät totuuksina ovat valheita. Tämä johtuu varmasti siitä, että oman harhan tunnustaminen vaatii kykyä nähdä oman logiikan pettäminen. On vaikeaa tunnustaa, että oma maailmankuva perustuu vääriin olettamiin. 77 vuotta sitten tämä johti siihen, että kaikki maailman hyödylliset idiootit yhdistyivät ja kukistivat Hitlerin kansallissosialistisen Saksan, joka yritti häätää kansaa riistävän ’käenpojan’, maailman parasiitin.

Tänä päivänä näemme, mihin kansallissosialistisen Saksan häviö on johtanut. Lähes kaikki maailman yhteiskunnat ovat tämän parasiitin ontoiksi kovertamia. Ihmiskunnan tilanne on epätoivoinen kun ’käenpoika’ on alkanut pudottamaan muita eläjiä pesästä ja pidättää itsellään oikeuden päättää elämästä ja kuolemasta. Mitä keinoja ihmisellä on jäljellä elämän suojelemiseksi kun mitkään lait, kansainväliset sopimukset tai järkipuhe ei tehoa käenpoikiin ja näiden kätyreihin? Ihmisillä on valtaisa voima sisällään, mutta hyödyttääkö se, jos ulkomaailmassa lait ja käytännöt ovat täysin luonnonvastaisia?

Lue myös:

Hitler ja kansallissosialistinen Saksa

German Propaganda (Information) Archive: The Jew as World Parasite

World War 2 Truth: The Jew as World Parasite

Dr Duke & Dr Slattery – a deep dive into psychopathic Jewish Wars and their war against Human Rights

Dr Henry Makow: Covidscam – Organized Jewry Vs Humanity

Videot:

Cuckoo chick coup

Adolf Hitler( the man who fought the world parasite)

”Arvokkain omaisuutenne maailmassa on oma kansanne!
Tämän kansan puolesta ja tämän kansan vuoksi me ponnistelemme ja taistelemme!
Emmekä koskaan hellitä, emme koskaan väsy, emme koskaan menetä rohkeuttamme, emmekä koskaan vaivu epätoivoon!”

”The most precious possession you have in the world is your own people!
And for this people and for the sake of this people we will struggle and fight!
And never slacken, And never tire, And never lose courage, And never despair!”

„Der kostbarste Besitz auf dieser Welt ist das eigene Volk und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen
und niemals erlahmen
und niemals ermüden
und niemals verzagen
und niemals verzweifeln.“