Tämä kirjoitus rakentuu englanninkielisen sanan ’compassion’ (laupeus) ympärille. Aloin ensimmäisen kerran tutkia sanan syvempää merkitystä kun vuosia sitten kuulin Gregg Braden’in puhuvan erään Tiibetin luostarin hengellisen johtajan näkemyksestä, että laupeus (compassion) on itämaisen hengellisen tradition mukaan ihmisen korkein tavoite. Tämä lausunto hämmensi minua.

Olen aina ajatellut, että hengellisyys nostaa meidät ajan ja paikan yläpuolelle niin, että meillä on mahdollisuus vapautua aineellisen maailman olosuhteista ja tapahtumista. Mitä siis compassion itse asiassa merkitsee? Compassion (laupeus) -sanalle annetaan merkityksiä, kuten myötätunto, sääli, armo, myötämielisyys, osaaottavaisuus, ymmärtäväisyys jne. Merriam-Webster -sanakirja määrittelee compassion-sanan tietoisuudeksi, joka on myötätuntoinen ja osaaottavainen toisten kärsimyksiä kohtaan ja pyrkii lievittämään niitä. Empaattisuudesta eli kyvystä asettua toisten saappaisiin on tehty kristityn korkein arvo.

Vaikka edellä luettelemani ominaisuudet ovat hyveitä, niissä ei mielestäni ole kuitenkaan mitään hengellistä. Jokainen terveen itsetunnon ja itsesuojeluvaiston omaava ihminen sisäistää ne jo lapsuudessaan. Moni hengellinen opettaja korostaa empaattisuuden tärkeyttä ja pitää sitä ihmisen korkeimpana hyveenä, mitä se monessa mielessä onkin. Monet ihmiset tuntuvat pitävän empaattisuutta hengellisyytensä mittarina: mitä herkemmin he loukkaantuvat muiden puolesta, sitä hengellisempiä he ovat.

Kokonaiset kansanjoukot ovat perustaneet oman elämänsä muiden ihmisten itseään kohtaan osoittamaan myötätuntoon. Jos et loputtomasti halua kuunnella näiden ihmisten manipulointiyrityksiä sinut leimataan rasistiksi tai ”valkoisen ylivallan” kannattajaksi tai muuten vaan epäinhimilliseksi ja kovasydämiseksi. Itsekin olen joutunut tällaisten syytösten kohteeksi sen vuoksi, että odotan asioiden tapahtuvan niinkuin on sovittu. On luonnollista, että asiat eivät sujukaan aina suunnitelmien mukaan. Pistän pelin poikki, jos perustelut epäonnistumisille alkavat kuulostaa kootuilta selityksiltä.

Empaattisuuteen (humanitaarisuus) liittyy ansa, josta kirjoitin jo lokakuussa 2017 artikkelissani ”Jeesus nostaa energiasi värähtelytaajuuden”. Empaattiset ihmiset myötäelävät autettaviensa ongelmat usein niin läheisesti, että heidän energiakenttänsä värähtelytaajuus laskee autettavien tasolle. Siten he menettävät yhteyden sisäiseen olentoonsa ja alkavat toimia egotietoisuuden tasolla. Heistä tulee ”sokeita sokeain taluttajia”, joilla ei ole autettavilleen mitään annettavaa.

Näyttää siltä, että suuri osa maailman väestöstä on langennut empaattisuuden ansaan kun kuuluisat ja vaikutusvaltaiset ihmiset ympäri maailman ryhtyvät tukemaan vandaalien, anarkistien ja äärivasemmiston ”rauhanomaisia” mellakoita sen sijaan, että tukisivat niitä, jotka tekevät rakentavaa yhteistyötä. Terveen järjen näkökulmasta tätä on mahdoton ymmärtää.

Minulla hämmennys alkoi hälvetä kun kuulin Abrahamin sanovan, että laupeus (compassion) ei ole empatiaa, vaikka se tietyssä määrin edellyttää sitä. Compassion on ihmisen kykyä nähdä itsensä ja toisensa Jumalan näkökulmasta, sisäisen olentonsa silmin. Meidän tehtävämme ei ole myötäelää toistemme kurjuutta tai ”kantaa toistemme taakkoja”. Tehtävämme on nähdä toistemme sisäiset voimavarat ja potentiaali ja tukea niitä.

Suomessa on sanonta ”Ei kannettu vesi kaivossa pysy.” Se tarkoittaa, ettei hyödytä auttaa tai opettaa ketään, jolla ei itsellään ole halua oppia ja menestyä. Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Sisäisellä olennollamme on yhteys elämän lähteeseen. Tämän voisi sanoa olevan ”valkoista ylivaltaa” (white supremacy) ja toivon sen leviävän kaikkialle maailmaan. Kaikilla ihmisillä on sisäinen olento, siis mahdollisuus saada yhteys elämän lähteeseen.

Samoin kuin puu kasvattaa juuret saadakseen yhteyden elintärkeisiin resursseihin ihmisillä täytyy olla henkilökohtainen yhteys elämän lähteeseen. Sillä kuten sanottua: Kannettu vesi ei kaivossa pysy.

Lue myös:

Jeesus nostaa energiasi värähtelytaajuuden

Tasapainoinen elämä omilla ehdoilla

Vatikaanin pilliinpuhaltajan (Carlo Maria Viganò) kirje Trumpille

Carlo Maria Viganò: Open Letter to President Trump

Marika Vepsäläinen (Herkkä ja vahva): Miten lopetat överiempatian – Käännä haastavat suhteet herkkyytesi voimaksi

Videot:

Abraham Hicks – This Is All About You … Abraham Describes A Brand New Blend of Attraction!

Dr. Steve Turley: ARMED CIVILIANS FIGHTING BACK as Leftists Call to DEFUND POLICE!

BlokkiMedia: Totuus mellakoista