Perjantaina 15.3.2019 koululaiset kokoontuivat eduskuntatalon eteen vaatien poliitikoilta päätöksiä ilmaston lämpenemisen estämiseksi eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Monet intoutuivat ylistämään lasten ja nuorten vastuullista toimintaa maapallon pelastamiseksi. Minulle ja monelle muulle koululaisten mielenosoitus oli vain näyttö siitä kuinka aivopestyjä ja naiiveja koululaiset ovat.

Hyväuskoisuus on hyvä asia kun pohjalla on totuus, keskinäinen luottamus, vilpittömyys ja kunnioitus. Jeesus sanoi, että meidän pitäisi tulla lasten kaltaisiksi voidaksemme päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla vilpittömiä uskossamme ja teoissamme. Jeesus ei kuitenkaan kehoittanut ihmisiä olemaan naiiveja, sillä luottamus ihmisiin, jotka eivät ole luottamuksemme arvoisia, vaan käyttävät meitä omien päämääriensä toteuttamiseen ei tuo meille mitään hyvää. Kun Jeesus lähetti opetuslapset levittämään rakkauden sanomaa ja parantamaan sairaita hän sanoi: ”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” (Matteus 10:16)

Näin sanoessaan Jeesus käytännössä kehotti ihmisiä erottelemaan jyvät akanoista eli tutkimaan asioiden taustat ja todenperäisyyden. Nykyään ihmiset ajan hengen mukaisesti kieltävät totuuden ja uskovat mitä tahansa, mikä hyödyttää itseä eniten, huolimatta tosiasioista. Jotkut jopa väittävät, että mitään absoluuttista totuutta ei ole olemassa ja että ainut totuus, jolla on merkitystä on omat uskomuksesi ja valintasi. Tämä on täysin todellisuudenvastainen käsitys. On olemassa yksi absoluuttinen, universaali totuus, joka koskee kaikkia ihmisiä: jokainen on syntynyt tähän maailmaan vapaana yksilönä.

Vapaus koskee myös niitä ihmisiä, jotka ovat syntyneet yhteiskunnissa, joissa vapaus on tukahdutettu. Yhteiskuntajärjestykset ja ihmisten laatimat lait ovat väliaikaisia ja sortuvat sitä pikemmin, mitä kauemmaksi ne etääntyvät totuudesta eli pyrkimyksestä säilyttää kansalaisten vapaus ja pitää yllä heidän hyvinvointiaan. Varmin tapa säilyttää oma vapaus ja turvata oma hyvinvointi on pitää huolta toisten hyvinvoinnista ja varmistaa se, että kaikilla on vapaus ja resurssit kasvaa itsensä parhaimmaksi versioksi. Tämä perustuu terveeseen järkeen.

Valkoinen rotu ja länsimainen elämäntyyli hyökkäyksen kohteena

Viime vuosikymmeninä kristittyjen länsimaiden elämäntyyli ja erityisesti demokratioiden vaalima vapaus on yhä voimakkaamman hyökkäyksen kohteena. Tästä selkeimpänä esimerkkinä on sananvapauden rajoittaminen, vihapuhelait ja näytösoikeudenkäynnit, joilla yritetään tukahduttaa totuuden puhujat. Elämme orwellilaista harhautuksen aikaa ja totuuden puhumisesta on tullut vallankumouksellinen teko. (“During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.” George Orwell)

Tämä on ikivanhaa hajoita-ja-hallitse – taktiikkaa. Valtaapitävät, joiden tarkoituksena on lisätä valtaansa yrittävät saada ihmiset taistelemaan toisiaan vastaan ja tappamaan toisensa, jotta heidän valloituspyrkimyksensä olisi mahdollisimman tehokasta. Tämän vuoksi tiedonvälitys on hyvin valikoivaa. Julkisuuteen päästetään vain se, mitä valtaapitävät pitävät kulloistenkin poliittisten tavoitteidensa kannalta suotuisana.

Esimerkiksi viime viikolla valtamediassa oli kirkuvat otsikot Christchurchin kaupungissa tapahtuneesta hyökkäyksestä al-Noor moskeijaan, jossa kuoli 50 muslimia, 50 loukkaantui. Vaikka tekijän taustoja ei usein kerrota nyt korostettiin, että kysymyksessä oli ”valkoista ylivaltaa” edustava australialainen mies. Sen sijaan valtamedia jättää kertomatta al-Noor moskeijan terroristiyhteyksistä, emmekä näe otsikoita islamistien hyökkäyksistä kristittyjä ja juutalaisia vastaan, vaikka niissä kuolee tuhansia ihmisiä.

Ilmastonmuutos on yksi uskonnon aseman saavuttanut myytti, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda eripuraa ihmisten välille. Mitään pitävää tieteellistä näyttöä ihmisen kyvylle vaikuttaa ilmastonmuutokseen ei ole. Ilmaston lämpeneminen koskee kaikkia aurinkokunnassamme olevia planeettoja, eikä kukaan tiedä lämpenemisen syytä.

Tästä ei kuitenkaan puhuta mitään, kuten ei muistakaan vaihtoehtoisista näkökulmista, sillä se ei edistä valtaeliitin pyrkimyksiä. Politiikkaa johtaa todellisuudesta vieraantuneet ideologiat ja ongelmat ratkaistaan joko keksimällä mitä kummallisempia kaksoisstandardeja tai lakaisemalla ne maton alle. Demokratiat, joiden pitäisi olla tasa-arvon tyyssijoja, alkavat kohtelemaan ihmisiä eri perustein. Tämä on täysin kestämätön kehityssuunta.

Lasten ja nuorten tulevaisuus

Lasten ja nuorten kannalta totuudenetsintä on vaikeata, koska heiltä puuttuu tiedon analysointiin tarvittava käytännön kokemus ja laajempi näkemys asioihin. He ovat hyvin suoraviivaisia ja uskovat herkästi kaiken, mitä ylhäältä päin sanellaan. Siksi heitä on helppo manipuloida uskomaan mitä tahansa. Nuorena opittuja käsityksiä on vaikea vanhempana muuttaa, vaikka saisi päivittäin viitettä siitä, että käsitykset eivät pidä paikkaansa.

Lasten ja nuorten kokemattomuus ja tietämättömyys ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen asia. Se on samalla myös heidän vahvuutensa aikuisiin nähden. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että mitä vähemmän meillä on egon kerryttämää tietoa ja painolastia, sitä helpompi meillä on saada yhteys sisäiseen navigaattoriimme (intuitio), joka on jumalallinen puoli meissä, todellinen minämme.

Menestykseemme vaikuttaa joka tapauksessa eniten se, kuinka hyvin pystymme tasapainottamaan egon ja jumalallisen puolen itsessämme. Siinä yhtälössä tiedolla ja kokemuksilla ei ole mitään merkitystä. Sisäinen navigaattorimme perustaa kaiken terveeseen järkeen ja toimii jokaisessa yksilössä, nuoressa ja vanhassa, samojen periaatteiden mukaan. Lapset, nuoret niinkuin aikuisetkin tarvitsevat vain todenmukaista tietoa voidakseen tehdä samat, terveen järjen mukaiset johtopäätökset asioista.

Olen liittänyt artikkelin loppuun linkit neljään elokuvaan (dokumenttiin), jotka ovat eniten vaikuttaneet omaan henkiseen kasvuuni. Ne ovat tänä päivänä yhtä ajankohtaisia kuin ilmestyessään, vaikka ilmestymisestä on jo kymmenen vuotta. Ne ovat todellisia tosi tv-ohjelmia, jotka osaltaan ovat myös äärimmäisen ahdistavia. Ahdistuksen tunteita ei kuitenkaan pidä työntää väkisin pois. Ne ovat selkeä osoitus siitä, että sisäinen olentosi haluaa toimia päättäväisesti toisenlaisen todellisuuden luomiseksi. Sinun pitäisi pikemminkin olla huolissasi, ellet tunne itseäsi ahdistuneeksi kun järkyttäviä asioita tapahtuu: Se kertoo kuinka kauas olet etääntynyt todellisesta minästäsi.

Suomen tulevaisuus

Kun olin nuori 1970-luvulla en ollut millään lailla poliittisesti aktiivinen. Minulle jäi kuitenkin mieleen, että ajan iskusana oli toimintojen rationalisointi eli järkiperäistäminen. Kaikki toimivat maan rakentamiseksi. Politiikan keskiössä oli Suomen etu ja kansan hyvinvointi.

Silloin elettiin Kekkosen aikaa. Moni muistaa 1970-luvun pelkästään suomettumisen aikana ja Kekkosta pidettiin liian autoritäärisenä presidenttinä. Kun seuraavan kerran naurat sen ajan käytännöille muista kuitenkin, että silloin politiikkaa johti vielä terve järki. Kun kissa lähti talosta, rotat hyppivät pöydälle. Kekkosen valtakauden jälkeen kesti vain noin 10 vuotta niin poliitikot olivat saattaneet Suomen rapakuntoon. Alamäki jatkuu ja vauhti kiihtyy. Politiikan keskiössä ei enää ole kansan hyvinvoinnin edistäminen, vaan nykyisessä kleptokratiassa Suomea myydään pala palalta halvimman tarjouksen tekijöille.

Nykyajan irrationaalisessa maailmassa, jossa kansainvälinen propagandakoneisto syöttää mitä järjettömämpiä toimintamalleja, rationalisointi ja terve järki korjaisivat murtuvia rakenteita. Meidän ei tarvitse odottaa poliitikkojen ilmastotekoja, sillä suurimman ilmastoteon voimme tehdä itse: eli voimme keskittyä omien tekojemme järkiperäistämiseen ja oman energian tervehdyttämiseen.

Vajaan kuukauden kuluttua meillä on edessämme historialliset vaalit, joissa meillä on mahdollista kääntää Suomen suunta kestävälle kehitysuralle. Suomella ei ole koskaan historiansa aikana ollut yhtä pätevää pääministeriehdokasta kuin nyt, joka toisi 1970-luvun rationalisoinnin ja terveen järjen Suomen politiikkaan: Paavo Väyrynen, joka tunsi Kekkosen henkilökohtaisesti ja on 1970-luvulta lähtien halunnut jatkaa Kekkosen poliittista perintöä.

Itse en äänestänyt Paavoa presidentiksi 2018 vaaleissa sen vuoksi, että hänen huikea tietotaitonsa koti- ja ulkomaan politiikassa olisi presidenttinä mennyt hukkaan. Tämä tietotaito pääsee oikeuksiinsa vain pääministerinä, sillä Suomessa valtiota johtaa käytännössä pääministeri ja hänen hallituksensa.

Olen hyvin iloinen, että Paavo Väyrynen perusti Seitsemän tähden liikkeen. Kiistaton tosiasia on, että Paavo Väyrynen on ylivertainen toimija Suomen poliittisella kartalla. Sitä ei pidä missään tapauksessa dissata. Toivon, että kaikki äänestäjät puolueeseen katsomatta jättävät tulevissa vaaleissa egonsa ja mahdolliset antipatiansa Paavo Väyrystä kohtaan äänestyskopin ulkopuolelle. Suomi ansaitsee edustajan, joka keskittyy maan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Toisin sanoen edustajan, tekee politiikkaa terveellä järjellä ja suurella sydämellä.

Lue myös:

Politiikan irrationaalisuus

Resonanssi – valtaisa jumalallinen voima

Tuleva uusi maailmanjärjestys

Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

Antti Heikkilä: Eliitin valta, osa 1 – Ilmastonmuutos

Jon Hellevig: Suomi ei todellakaan ole mikään Onnela – Näin sepustettiin onnellisuusbluffi

Paavo Väyrynen: CV

Yle: Henkilökuvassa Paavo Väyrynen

Seitsemän tähden liike: Eduskuntavaaliehdokkaat

Videot:

Paavo Väyrynen: Seitsemän tähden liike

Paavo Väyrysen kysymys- ja vastaustunti

Zeitgeist

Thrive

The Online Movie 2012 (This is not Emmerich’s 2012)

Secret (first 20 minutes)

Foster Gamble: Reality check on the New World Order (Interview by Lilou Mace)

Foster Gamble: What would it take for us to thrive ? Solutions (Interview by Lilou Mace)

Thrive movement: How to Share Difficult Information with Friends Without Losing Friendships

Brian O’Leary, astrofyysikko ja entinen NASA astronautti kertoo valtaeliitin tieteen tutkimusten tukahduttamispyrkimyksistä</> (Interview by Project Camelot)

Tommy Robinson: Panodrama – An Exposé of the Fake News BBC