[framed_box width=”” bgColor=”rgba(246,251,203,1)” textColor=”#042402″ rounded=”true” align=”center”]”Sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Efes. 6:12)[/framed_box]

Maallinen toimintaympäristö

David Icke kertoo videolla ’Archons’ vuonna 1945 Ylä-Egyptistä löydetyistä vanhoista gnostilaisista teksteistä, jotka antavat käsityksen siitä, miten ihmiset muinoin näkivät näkyvän ja näkymättömän maailman. Gnostilaisen käsityksen mukaan näkymättömät pimeyden voimat ovat oleellinen osa energiakenttää, jossa ihminen toimii.

Ennen ajanlaskumme alkua gnostilaiset olivat luoneet yhteiskunnan, jota ohjasi ihmissydän. Sydän oli heidän ainoa turvansa pimeyden voimia vastaan. Pimeyden voimat ovat energioita, joilla ei ole luomisvoimaa, koska niiden värähtelytaajuus on hyvin alhainen. Ne toimivat yhtä alhaisella tasolla kuin ihmisen ego, joten ne pyrkivät manipuloimaan ihmisen energiakenttää niin, että ihminen pysyy egotietoisuuden tasolla, tietämättömänä jumalallisesta puolestaan.

Nämä alhaisella värähtelytaajuudella toimivat pimeyden voimat ovat parasiitteja ihmisen energiakentässä. Koska niillä ei ole luomisvoimaa ne yrittävät ihmisen energiakenttää manipuloimalla saada ihmisen toteuttamaan omia päämääriään. Siten ne saavat elinvoimansa ihmisten energiasta.

Nyky-yhteiskunnan parasiittiset rakenteet ovat osoitus siitä, että ihminen on enemmän parasiittisten pimeyden voimien kuin Jumalan luovien voimien ohjauksessa.

Ihmisen ero Jumalastaan

Nykypäivän maailmassa ihmisen toimintaa ohjaa aivot ja looginen päättely. Toisin sanoen ihmisten toimintaa ohjaa egon ajatukset. Egotietoisuuden tasolla elävät ihmiset sulkevat itsensä kuplaan, jonka rajat ulottuvat juuri niin pitkälle kuin mihin viisi aistielintä ulottuu.

On nurinkurista, että nykymaailmassa tiede, järki ja logiikka on kaiken A ja O, mutta maailman meno muuttuu yhä järjettömämmäksi. Ruotsi on jo saanut lempinimen ’Absurdistan’. Talouden systeemit muistuttavat yhä enemmän parasiittisia rakenteita. Nykyinen pakolaisinvaasio länsimaisiin demokratioihin on uusi kaoottinen suuntaus.

Nykyisin ainut henkinen perintö, jonka ihmiset hyväksyvät kaikissa yhteiskunnissa on YK:n ihmisoikeusjulistus. Sekin hyväksytään vain valikoidusti, sillä ihminen, joka elää egotietoisuuden tasolla elää illuusiossa, että ihmisoikeudet koskevat vain omia oikeuksia.

Ihmisoikeuksien painotus on johtanut siihen, että kuvitellaan tietynlaisen elämän olevan ihmisarvoista elämää. Jos oma elämä tai jonkun sosiaalisen tai etnisen ryhmän elämä ei ole tämän illusorisen ihmisarvoisen elämän kaltaista elämää, aletaan etsiä syyllisiä: Kuka loukkaa ihmisoikeuksia? Ihmisoikeuksien puolustus tuntuu olevan nykyihmisen ainut turva pimeyden voimia vastaan.

Siitä huolimatta Nato pommitti Irakin kivikauteen, koska Saddam Hussein oli luultavasti ihmisille uhka. Muammar Gaddafi eliminoitiin, koska hän ilmeisesti painosti kansalaisia, eikä kunnioittanut heidän ihmisoikeuksiaan. Päättäjät eivät kunnioita ihmisoikeuksia kun he kuuntelevat lobbaajia, joilla on kaikuvin ääni ja tekevät päätöksiä, jotka eivät ota huomioon kokonaisuutta.

Kun päättäjät polkevat tekemillään päätöksillä ihmisoikeuksia, ihmiset asettuvat taisteluasemiin. Toimillaan päättäjät kuitenkin vain vahvistavat, että meillä ei ole minkäänlaisia ihmisoikeuksia. Jos ihmisoikeudet kuuluisivat meille luontaisesti kukaan ei voisi niitä polkea.

Ihmisoikeusjulistus on ihmisten omaa keksintöä. Ne ovat egon lahja maailmalle. Jumala ei antanut meille ihmisoikeuksia syntymälahjaksi. Saimme syntymälahjaksi vain elämän. Ainut oikeus, mikä meille syntymälahjan mukana on annettu, on oikeus tulla tutuksi todellisen itsemme, sisäisen navigaattorimme kanssa. Vain siten voimme olla yhteydessä Universumin tietoisuuteen, joka on yksinkertaisesti tietoisuus Jumalan läsnäolosta.

Me kukin itse päätämme, mitä elämällämme teemme. Voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä muiden kanssa niin, että jokainen voi myötävaikuttaa yhteistyöhön luovimmalla tavalla. Voimme myös kaivautua poteroomme ja tehdä ymmärrettäväksi, että maailmassa ei ole mitään niin arvokasta kuin juuri minun ja viiteryhmäni olemassaolo. Voimme luoda parasiittisia rakenteita omien resurssien lisäämiseksi muiden kustannuksella.

Mitä Raamattu sanoo tähän? “Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan..” (Matt. 7:2) Saamme sitä mitä tilaamme. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Luomme itse oman todellisuutemme.

Kestävä kehitys Jumalan kasvualustalla

Tuntuu, että Natolla tai päättäjillä ylipäätään ei ole mitään keinoja korjata aiheuttamaansa kaaosta. Se ei ole ihme, sillä kukaan ei elokuvaa katsomalla ja hahmojen liikkeitä tutkimalla voi päätellä, miksi hahmot liikkuvat valkokankaalla. Sen voi ymmärtää vain kun tietää, että taustalla on projektori.

Kun yritämme ratkaista ongelmia tärkeää on ensiksi ymmärtää, missä on vika, minkälaista ongelmaa olemme korjaamassa. Päättäjät eivät löydä kestäviä ratkaisuja nykypäivän ongelmiin, kun he eivät näe ihmisen toimintaympäristöä kokonaisuutena. Näkyvä maailma on vain pienen pieni osa siitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Egotietoisuuden tasolla on mahdotonta nähdä ihmisen toimintakenttää kokonaisuutena, sillä ego sulkee ihmiset kuplaan, jonka rajat ulottuvat juuri niin pitkälle kuin mihin viisi aistielintä ulottuu. Siksi erityisesti päättäjien ja ihmisoikeusaktivistien on ehdottomasti vapautettava itsensä ihmisoikeuskuplasta, joka pitää meidät egotietoisuuden tasolla ja erottaa meidät Jumalasta. Tähän on hyvin yksinkertainen ja voimallinen keino:

Pimeyden energoilla ei ole luomisvoimaa. Ne yrittävät pitää ihmisen egotietoisuuden tasolla, sillä ne toimivat itse samalla värähtelytaajuudella. Niillä ei ole kykyä nostaa värähtelytaajuuttaan. Ihminen voi omaa värähtelytaajuuttaan nostamalla päästä irti näistä parasiittisista voimista. Värähtelytaajuuden nostaminen onnistuu siten, että ihmiset hyppäävät varjonsa, egon ylitse. Käytännössä se tapahtuu meditoimalla, jolloin ego jää kaiken tapahtumisen ulkopuolelle.

Näin annamme ohjat sisäiselle navigaattorille, joka on ihmisen jumalallinen ohjausjärjestelmä ja sen komentokeskus on sydän. Sydämen sähkömagneettisella kentällä on ääretön vaikutus kehomme ulkopuolella olevaan aineeseen ja energiakenttään.

Sisäinen navigaattori, intuitio, todellinen minämme on ihmisen jumalallinen puoli. Se toimii kaikilla ihmisillä samojen toimintaperiaatteiden mukaan. Sen luonto on rakkaus ja myötätunto, ja se kunnioittaa luonnostaan kaikenlaisia elämänmuotoja. Ei pelkästään ihmiselämää, vaan myös kasvi- ja eläinkuntaa.

Meillä ei ole ihmisoikeuksia. Emme voi palvella kahta herraa. Oikeutemme on siinä, että elämme todellisen luontomme mukaan ja toteutamme Jumalan tahdon. Muussa tapauksessa teemme itsestämme lainsuojattomia.

Kun sisäinen navigaattorimme aktivoituu, alamme hahmottamaan kokonaisuuksia ja toimimaan uuden tietoisuuden mukaan. Koska ymmärrämme paremmin, mitä haluamme ja miksi, alamme myös toteuttamaan sitä, mitä haluamme. Vedämme puoleemme hengen hedelmiä.

Lue myös:

Tiedon lähteellä

Kaikki on täydellistä

Loistava tulevaisuus

Gnostilainen Seura: Henkinen kasvu

The Gnostic Society

Videot:

David Icke: The Archons

David Icke: Truth About Consciousness and Spirituality

David Icke: Global Collapse, Reptilians and The Realm of the Unseen

Wayne Dyer: The Greatest Secret of Man-kind…(Who We Really Are!)

Burkard’s Wake-Up Call

Immigration, World Poverty and Gumballs

Things we wont say about race that are true

”Refugee” Invasion is European Suicide

Pat Condell: Goodbye Sweden

The Terrifying Results of Muslim Immigration in the UK