Numerologia ja gematria ovat oppijärjestelmiä, jotka perustuvat käsitykseen, että samoin kuin värit ovat eri taajuuksilla värähtelevää valoa, myös numerot ja kirjaimet (muodot) ovat eri taajuuksilla värähtelevää energiaa. Tähän perustuu ajatus Raamatun esittämästä pedon luvusta 666, joka liitetään saatanaan ja elämää tuhoaviin voimiin.

Gematria on kehittynyt heprean ja kreikan kielistä, jossa jokaisella kirjaimella on myös numeerinen arvo. Sanan alkuperän sanotaan olevan kreikankielisessä sanassa γεωμετρία, geōmetriā (geometry), mutta jotkut tutkijat pitävät sen alkuperänä kreikankielistä sanaa γραμματεια, grammateia (knowledge of writing). Joka tapauksessa kyse on muotokielestä, josta selkein esimerkki on pyhä geometria (Platonic Solids, Sacred Geometry).

Muinaiset kreikkalaiset ja kaikki vanhan perinteen filosofit korostivat geometrian ja numeroiden merkitystä. Heidän mukaansa numeeriset tutkimukset filosofisesti ohjattuina, johdattavat mielen abstraktin järjestyksen maailmaan ja kohti ymmärryksen tilaa, jota kreikkalaiset kutsuivat sanalla nous (νοῦς or νόος, ’jumalallinen ymmärrys’). Tämä ymmärrys käsitettiin tilana, johon nykyisin viitataan sanalla intuitio.

Heprean ja kreikan kielen kirjainten numeerisista arvoista on kehitetty englannin kielen gematria, latinalaisten aakkosten numeeriset arvot. Muitakin numerologian laskentamalleja on, mutta keskityn tässä lähimpänä kristillistä perinnettä olevaan gematriaan. Englannin gematriassa jokaisella aakkosella on arvo 6 kerrottuna aakkosen numerojärjestyksellä aakkosjärjestyksessä. Siten esim. kirjaimen U numeerinen arvo on 6*21=126.

En tiedä, miten on päädytty laskentakaavaan, että jokaisella aakkosella on kerroin 6. Sekä hebrean, että kreikan kielissä nimellä Jeesus on numeerinen arvo 888. Jos kerroin olisi 12, mitä pidetään universumin luonnollisena jaotteluna, myös englannin kielen gematriassa nimen Jeesus numeerinen arvo olisi 888.

Numero 8 liitetään yltäkylläisyyteen ja vaurauteen. Numeroon 888 sisältyy kaikki yksinumeroiset parilliset luvut 2,4,6 ja 8. Kiinalaisilla numeroon 8 on lähestulkoon pakkomielteinen suhde. Numerossa 8 on kaksi täydellistä ympyrää toistensa päällä. Yläpuolinen ympyrä on yhteytemme hengelliseen todellisuuteen, jossa kaikki on täydellistä. Alapuolinen ympyrä muistuttaa meitä siitä, että olemme inhimillisiä kokemuksia omaavia henkiolentoja.

Kertoimella 6 nimellä Jeesus on englanninkielen gematriassa arvo 444. Myös Lucifer on numeeriselta arvoltaan 444. Dynamo on 432. Kun ajatellaan äänitaajuuksia, 432 Hz resonoi suoraan universumin kanssa.

Jeesus Kristus ja Pyhä Henki (Jesus Christ, Holy Spirit) antavat molemmat englannin kielessä arvoksi 906. Numero 9 värähtelee äärettömyyden ja ikuisuuden kanssa. Nolla vahvistaa sitä ympäröivien numeroiden värähtelyä, mutta se on myös alfa ja omega, alku ja loppu, joka tarkoittaa jumalallista luomisvoimaa. Siinä on samanaikaisesti ykseys ja kokonaisuus, eheys. Numero 6 värähtelee rauhan ja tasapainon, samoin kuin vastuuntunnon, rehellisyyden ja lahjomattomuuden kanssa. Se on yhteydessä vanhemmuuteen, kotiin ja perheeseen. Se innoittaa meidät suojelemaan, opettamaan ja kasvattamaan toinen toisiamme. Numero 6 herättää tunteen syvyyden, uhrautuvuuden ja empaattisuuden.

Numeroiden tulkintoja voi etsiä internetistä hakusanalla mestarinumero tai enkelinumero (master number, angel number). Numeroiden tulkinta on oma taiteenlajinsa, mutta oleellista on se, että numerot ja kirjaimet ovat energiaa, jolla oma värähtelynsä. Puhuttaessa Jeesuksesta se synnyttää tietynlaista energiaa.

Kun Jeesus kehotti ihmisiä rukoilemaan nimeensä, uskon, ettei Hän niinkään tarkoittanut verbaalista ilmaisua, vaan tunnetta, joka on sähkömagneettista energiaa. Se oli meille kehotus tulla osaksi Häntä, omaksua Hänen mielentilansa, Kristustietoisuus ja rakkauden korkea värähtelytaajuus.

Jeesus sanoi, että kukaan ei tule Isän luokse kuin Hänen kauttaan. Siis Kristustietoisuudessa. Ihmiset voivat pettää sanoillaan ja teeskennellä tunteitakin. Sillä voi saavuttaa lyhytaikaisia voittoja, mutta näin tehdessään ihmiset pettävät ennen kaikkea itseään. Kulissit sortuvat ennemmin tai myöhemmin.

Kun tulin uskoon veljeni kertoi minulle, että monet ihmiset käyttävät Raamattua käsikirjanaan siten, että kun he avaavat sen summittaisesti jostakin kohtaa, heille avautuu kohta, joka puhuttelee heitä juuri senhetkisessä tilanteessa. Kokeilin itse heti tätä metodia. Nämä ovat ensimmäiset jakeet, jotka luin Raamatusta uskoon tultuani:

[framed_box bgColor=”rgba(245,222,194,0.9)” rounded=”true”]»Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.
»Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.» (Matteus 7:24-27)[/framed_box]Lue myös:

A Matter of Truth.com: Gematria and 666

English Gematria Calculators

sonicgeometry.com

Sami Rautavuori: Luonnollinen värähtelytaajuus elämäntehtävänä

Videot:

You are Creators: The Secrets of Frequency and Vibration

Gregg Braden: Vibration

Eric Rankin: Sonic Geometry – The Language of Frequency and Form

Eric Rankin: Sonic Geometry 2 : Communicating with the Universe in 432hz