Sanotaan että meidän on ymmärrettävä historiaa voidaksemme ymmärtäää tai edes ennustaa tulevaisuutta. Uskon, että vääristynyt historiantulkinta vääristää ihmisen todellisuuskuvaa yhtä paljon kuin tieteen väärät olettamat. Kuitenkin kestävien ratkaisujen löytäminen erilaisiin ongelmiin vaatisi ehdottomasti, että meillä olisi mahdollisimman totuudenmukainen kuva reaalimaailmasta. Tuntuu kuitenkin, että nykymaailmassa totuus on kääntynyt ylösalaisin; kaikki on päälaellaan. Yksi jos toinenkin on havainnut, että terveydenhuolto edistää sairauksia, oikeuslaitos jakaa epäoikeudenmukaisuutta, yliopistot vesittävät puolueettoman tutkimuksen, massamedia vääristää tiedonvälityksen, valtiot tuhoavat vapauden, uskonnot tuhoavat henkisyyden jne.

Virallisen totuuden haastavat ihmiset passitetaan vankilaan ja vihapuhepoliisi kehoittaa ihmisiä kyseenalaistamaan oman intuitionsa. Virallinen totuus ei kestä puolueetonta tutkimusta, eikä yhteiskunnan vihollisiksi leimattuja ihmisiä saa esittää positiivisessa valossa. On kiistaton tosiasia, että Adolf Hitlerin johdolla Saksa nousi 1930-luvulla vajaassa kymmenessä vuodessa äärimmäisestä köyhyydestä kehittyneeksi yhteiskunnaksi. Reformin keskiössä oli yhteiskuntaa rapauttavan moraalisen rappion vastustaminen ja työläisten henkinen ja taloudellinen hyvinvointi. Adolf Hitler ja kansallissosialistinen Saksa ansaitsisi Nobelin palkinnon taloussysteemistään.

Vapaus, joka ennen vanhaan tarkoitti yksilön vapautta toimia sisäisen navigaattorinsa ohjauksessa, on muuttunut käsitykseksi, jonka mukaan yhteiskunta on sitä vapaampi, mitä enemmän se suvaitsee luonnottomuutta. Antifasistit (anarkistit, vihervasemmistolaiset), jotka omien sanojensa mukaan edistävät vapaata ajattelua, sananvapautta ja suvaitsevaisuutta ovat ensimmäisenä tukahduttamassa kaikki väärinajattelijat. Joulun aikaan kansallismielisen presidenttiehdokkaan kotitalon ikkunat rikottiin.

Euroopan keskushallinnossa puhutaan paljon Unionin yhteisistä arvoista, mutta se ei tee mitään puolustaakseen kristillisiä arvoja, joiden perustalle Unionin jäsenmaat ovat rakentuneet. EU käyttää kaikki keinot voidakseen sekaantua jäsenmaiden sisäisiin asioihin, mutta kun Espanjan poliisivoimat pahoinpitelivät itsenäisyyttä vaativia katalonialaisia, päättäjät eivät halunneet sekaantua Espanjan sisäisiin asioihin.

Samaan aikaan Venäjää syytetään ihmisoikeusloukkauksista ja sitä vastaan asetetaan sanktioita sen vuoksi, että maa puolustaa kansalaisiaan. Kun kansallismielinen Unkari ja Puola haluavat puolustaa itsenäisyyttään, maan yhteisöllisyyttä ja kristillisiä arvojaan, ne ovat EU-päättäjien mukaan ”epädemokraattisia”. Monet ovat asiasta eri mieltä, mutta yhdestä asiasta voimme olla päättäjien kanssa samaa mieltä: Pelolle ei saa antaa valtaa. Eikä meidän varsinkaan pidä pelätä sitä, ettemme pystyisi muuttamaan asioita.

Abraham muistuttaa meitä siitä, ettei meidän pidä hajoittaa energiaamme ja huomiotamme olosuhteisiin, joissa elämme ja jotka haluamme muuttaa, vaan keskittää huomiomme siihen, mitä haluamme. Me muutamme asioita keskittämällä energiamme ja suuntaamalla jakamattoman huomiomme siihen, mitä haluamme saavuttaa. Ajatuksemme ja tunteemme on kieli, jota universumi ymmärtää. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että sanomamme on selkeä. Vetovoiman lain mukaisesti universumi alkaa tehdä työtä puolestamme. Meidän on vain pidettävä silmämme auki ja antennit viritettyinä, että osaamme hyödyntää tilaisuutemmme niiden ilmaantuessa eteemme.

[framed_box width=”” bgColor=”rgba(232,243,196,0.90)” rounded=”true”]”Rakas Jumala, anna minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa asiat, joihin voin vaikuttaa, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.”[/framed_box]Videot:

Abraham Hicks: Be Ready For A Turnover!

Abraham Hicks: All Doors Will Open For You If You Will Improve Your Mental Strength!