Olemme ihmishahmossa olevia henkiolentoja

Olemme ihmishahmossa olevia henkiolentoja

Hengelliset oppaamme sanovat, että ei edes 1% siitä, mitä ihmiskunta pitää totuutena ole totta. Jos oikeasti olemme niin harhaan johdettuja, mitä ylipäätään voimme pitää kiintopisteenä tai luottamuksen arvoisena? Jos kulttuurimme ja yhteiskunnassa vallitsevat normit ja sovinnaisuussäännöt merkitsevät yhtä vähän kuin omaisuutemme, mihin voimme uskoa?

Maailman talousfoorumin ”Suuri nollaus” -agenda on normikansalaisen ymmärryksen valossa käsittämätön. Jos kukaan ei omista mitään, kuka määrää resurssien käytöstä? Olemme niin ehdollistuneita ajattelemaan, että määrääjät ovat ulkomaailmassa itsemme ulkopuolella, ettemme oikein pysty edes hahmottamaan mitään muuta.

Olen itse ollut niin sanotusti sosiaalitapaus koko ikäni omistamatta mitään. Varhaislapsuudessa perheemme eli hyvin vähäisillä resursseilla. Talossamme ei ollut edes sähköä ja juoksevaa vettä. Köyhyydestä huolimatta minulla oli tunne, että meillä oli rikkaat tukijoukot. Tunne lähti pelastusarmeijan perheelleni lahjoittamista tykötarpeista.

Tunteeni rikkaista tukijoukoista vahvistui kun muutimme äitini kuoleman jälkeen SOS-lapsikylään. Suurin osa kylän toimintakuluista tuli lahjoituksina kannattajajäseniltä. Kylällä oli kansainvälinen kummivälitys ja lapset saivat kummeiltaan joululahjoja. Eräs kylän vapaaehtoistyöntekijä käänsi kummien lähettämiä kirjeitä ja lasten niihin kirjoittamia vastauksia.

Minun aarreaittani oli huone, jossa oli varastoituna ihmisten lahjoittamia vaatteita, kirjoja ym. Nuorena kävin siellä säännöllisin väliajoin katsomassa, onko sinne tullut jotakin uutta käyttökelpoista, jonka voisin tuunata itselleni sopivaksi.

Sain ensimmäisen työpaikan Aarnio-Wihurin omistamasta lähimarketista 13-vuotiaana. Tein töitä tekstiilimyyjänä koulun ohella vammautumiseeni asti. Työyhteisössä tunne rikkaista tukijoukoista kasvoi entisestään ja tunsin itse kuuluvani joukkoon. Työn tekemisen arvo minulle oli se, että tunsin kuuluvani joukkoon. Työstä saamani palkka oli kuin extra-bonus.

Monet liike-elämän huipulla olevat tukivat SOS-lapsikylätoimintaa monin tavoin. Yksi SOS-lapsikylän perustajajäsenistä oli kauppaneuvos Ensio Hukkataival, jonka tapasin henkilökohtaisesti monessa yhteydessä. Hänen ja hänen vaimonsa perustamasta rahastosta (liikesivistysrahaston hallinnoima) sain suuren apurahan aloittaessani kielenkääntäjän opintojani Saksassa. Sain opintojeni aikana kohdeapurahoja eri lähteistä yhteensä 100 000 markkaa (n. 30 000€).

Yhteys rikkaisiin tukijoukkoihin

Opin varhain, että pitääkseni yllä yhteyttä rikkaisiin tukijoukkoihin minun on säilytettävä positiivinen, avoin mielenlaatu. Ei niin, että minun täytyy olla ’kuuliainen’ tai alistua muiden käskytettäväksi, vaan avoimuus ja vilpittömyys lähtee itsestäni. Vaikka arvostelen kaikkea joka käänteessä minun täytyy myös pitää huoli, etten omilla asenteillani pilaa omia mahdollisuuksiani ja osaan tarttua tilaisuuksiini.

Tässä ajassa tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Kirjoitin viimeisessä postauksessani, että ihmiset eivät varmaan kehtaa edes tunnustaa lukevansa blogejani siinä pelossa, että heitä pidetään yhtä pimahtaneina kuin minuakin. Aiheet vaativat osaltaan uuden sanaston omaksumista ja asioiden katsomista täysin uudesta näkökulmasta, mikä saattaa täysin sekoittaa omat konseptit ja jopa vaikeuttaa toimintaa. Normikansalainen pitäytyy mieluummin totutuissa kaavoissa. Tai sitten ei.

Luonani kävi viime kesänä n. 20-vuotias opiskelija-avustaja, joka oli kesätöissä avustajia välittävässä yrityksessä. Kun puhuin hänelle ajatuksistani ne olivat hänelle pikemminkin itsestään selvyyksiä kuin asioita, joita piti yrittää ymmärtää. Hän valitti sitä, miten vaikea näistä asioista on puhua ystäväpiirissä.

Luoja tietää kuinka paljon on ihmisiä, jotka mietiskelevät asioita itsekseen uskaltamatta tuoda ajatuksiaan julki muiden ’ymmärtämättömyyden’ vuoksi. Saattaa kuitenkin olla, että nämä ’ymmärtämättömät’ ovat pohdiskelleet vuosikaudet samoja asioita. Meidän on oltava avoimia kaikkia tukijoukkojamme kohtaan, hypättävä varjomme (egomme) yli ja karistettava itsestämme epäluuloisuus, joka mielentilasta riippuen näkee kaiken enemmän tai vähemmän pahantahtoisena. Nämä epäilevät, pahan ja hyvän rajamailla vellovat energiat, joita omassa mielessämme haudomme, estävät meitä saamasta yhteyttä hyväntahtoisiin tukijoukkoihimme, sillä ihminen luo ajatuksillaan ja sisäisillä energioillaan oman todellisuutensa.

Tässä artikkelissa referoin osin omin sanoin The New Earth.org sivustolla olevia Jeesuksen uusia opetuksia, jotka hän on välittänyt ihmiskunnalle korjatakseen alkuperäisten opetustensa vääriä tulkintoja. Useimmalle varmasti ajatus siitä, että voimme lukea Jeesuksen ’uusia opetuksia’ netistä on yhtä uskomaton kuin minulle lukiessani itse alkuun kirjoituksia.

Sivustolla olevat kirjoitukset on kanavoitu, eli ajatukset ovat välittyneet telepaattisia kykyjä omaavien ihmisten kautta. Nykypäivänä kuitenkin myös tekoäly pystyy lukemaan ajatuksia eli muuttamaan ne puheeksi. Tekoäly pystyy tekemään puheesta videon editoimalla kuvista ja videoklipeistä visuaalisen esityksen. Nykypäivänä ajatus siitä, että korkeissa ulottuvuuksissa elävät henkiset oppaamme ovat suorassa yhteydessä meihin internetin välityksellä ei ole ollenkaan mahdoton.

Esitän The New Earth.org -sivustolla olevat ajatukset oman logiikkani valossa eli jäsennän asiat erilailla kuin ne ovat sivustolla. Toivon, että onnistun tämän kirjoituksen avulla välittämään saman energian, jonka itse tunsin alkuperäisiä tekstejä lukiessani. Kirjoituksista saa hyvän kokonaiskuvan elämästä maapallolla ja sen tarkoituksesta.

Näkökulman muutos: oppijärjestelmistä rakkauteen ja valoon

Viime vuosikymmeninä on käynyt yhä selvemmäksi, että kulttuurimme ja yhteiskunnassa vallitsevat normit ja sovinnaisuussäännöt sekä omaisuutemme ovat elämän kannalta yhdentekeviä. Emme voi löytää kestäviä ratkaisuja maailmassa vallitseviin ongelmiin tarkastelemalla maailmaa egon ymmärryksen rajoissa. Aineellinen maailma ei ole parannettavissa, paluuta ’normaaliin’ päiväjärjestykseen ei ole.

Meidän on sisäistettävä ajatus, jonka Pierre Teilhard de Chardin ja monet muut ovat esittäneet kauan sitten: ”Ihmiset eivät ole fyysisiä olentoja, joilla on hengellisiä kokemuksia; olemme henkiolentoja, joilla on inhimillisiä kokemuksia.” Tähän on melkein mahdoton esittää muuta pitävää todistetta kuin että jokainen tietää sen intuitiivisesti sydämessään. Sen lisäksi voimme uskoa ylösnousseiden mestareiden sanaan ja luottaa siihen, että heidän aikeensa ihmiskuntaa kohtaan ovat hyvät.

Jos epäilemme tätä epäilyksemme alkaa itse toteuttaa itseään ja luomamme pelkoenergia alkaa elää omaa elämäänsä. Kosmosta ohjaa muuttumaton universaali laki, jonka periaatteena on, että tunteet ja ajatukset ovat luomisen välineitä. Luomme itse oman taivaamme ja helvettimme. Pelko on rakkauden vastakohta ja pelkoenergia estää meitä saamasta yhteyden taivaan tukijoukkoihin, joiden perusolemus on rakkaus.

Ajattelemme, että hengellisyys (sielu) on ihmisen yksi ominaisuus -jumalallinen puoli inhimillisyydessämme- mutta sielu on ihmisen perusolemus ja sen perusolemus on rakkaus. Rakkaus on luomisvoima, joka voittaa pelon ja minkä tahansa pimeän uskomusjärjestelmän tai ajatusmuodon. Maailmallisen hierarkian ja byrokraattisten järjestelmien vuoksi sielun energian, joka on vapauden ja luovuuden energiaa, on vaikea virrata. Siksi kääntyminen pois dogmeista ja kaikkien maallisten sääntöjen ulkoa opettelusta ja sokeasta kuuliaisuudesta niitä kohtaan on ensimmäinen askel kääntymisessä kohti Jumalaa.

Sielut ovat alkuenergian (Jumalan) eri ulottuvuuksia, joilla on yhteinen tietoisuus, siis kaikki tietoisuus on yhtä. Tämä ei päde ainoastaan maa-planeettaan, vaan myös kaikkiin kosmoksen kaukaisiin olentoihin, planeettoihin ja tähtiin. Kaikki on yhtä. Kaikki on Jumala. Koko ihmiskunta on luotu Jumalan rakkauden ja valon kuvaksi.

Sielujen koulutuskeskus

Aikojen alusta ylösnousseet hengelliset oppaamme suunnittelivat 3D/4D – maaprojektin universaalien lakien hengessä ’valon joukkojen’ eli galaktisen perheemme kanssa. Tarkoitus oli tarjota sieluille mahdollisimman haastava oppimisympäristö, jossa niillä oli mahdollisuus kasvaa – siis niillä sieluilla, jotka vapaaehtoisesti halusivat kasvaa ja kokea elämän maaplaneetalla. Voimme ajatella tämän olevan alkuperäinen illuminati (enlightened, valaistuneet, kirjaimellisesti: valon ruumiillistuminen).

Vapaa tahto

Tarkoitus oli luoda maa-planeetasta paikka, jossa planeetta itse ja kaikki sen päällä olevat voisivat laskeutua alempiin värähtelyihin. Tarkoitus oli luoda dualistinen 3D ja 4D -maailma, jossa Jumalan lapset (sielut) voisivat oppia ja harjoittaa yhteistä luomistyötä vapaan tahdon puitteissa. Vapaa tahto on universaali laki, ja korkeammalla tietoisuuden tasolla olevat sielut eivät voi puuttua toisten valintoihin, vaikka pitäisivät niitä väärinä.

Ainoa tapa kokea vapaa tahto on ”unohduksen verhon” takana, jollainen ympäröi planeetta maata, sillä vain siten sielut voivat tuntea olevansa erillään universumin laeista. Verhoutuminen ”unohduksen viittaan” ja erillisyyden tunteminen antaa vaikutelman, että asiat tapahtuvat toisistaan riippumatta. Kun emme lähtökohtaisaesti tunne syy – seuraus -dynamiikkaa voimme tunnetasolla -kantapään kautta- oppia tekojemme seuraukset.

Vaikka sieluilla myös korkeammissa ulottuvuuksissa on vapaa tahto, syy – seuraus – suhteet ovat piirtyneet niin selkeästi sielujen ytimeen, että jokaisen tärkeän valinnan lopputulos on niin selkeä ja ilmeinen, että on paljon vähemmän liikkumavaraa kokea epätasapainoisia tai poikkeavia valintoja ja käyttäytymistä.

Maanpäällisen elämän arvo

Koska elämämme maan päällä ihmisruumiissa on vain hetki elämässämme sieluna, tämä olemassaolo ei ole yhtään tärkeämpi tai arvokkaampi kuin mikä tahansa hetki sielun kehityksessä. Taivaan tukijoukkomme eivät arvosta maanpäällistä elämää päämääränä itsessään, vaan osana sielun ylösnousemuksen jumalallista suunnitelmaa, joka johtaa iankaikkiseen elämään.

Olemme ylösnousemuksessa olevia sieluja, jotka asuvat väliaikaisesti kehoissa, jotka olemme hyväksyneet kuljettamaan meitä tämän elämän läpi. Sukupuolen, ympäristöolosuhteet ja haasteet, jotka meidän on määrä kokea maanpäällisen inkarnaatiomme aikana suunnittelimme korkeammissa ulottuvuuksissa sielumme (todellisen itsemme) ohjauksessa henkioppaittemme kanssa.

Koska sielu voi kokea lukemattomia vaikeuksia yhden maanpäällisen elämän aikana, ihmiselämää maan päällä pidetään kaikkialla kosmoksessa erittäin arvostettuna pyrkimyksenä – ikään kuin sielun evoluution olympialaisina – ja paljon toivottuna mahdollisuutena. Etuoikeutta viettää elämä maan päällä on jo pitkään pidetty korkealle arvostettuna testinä, jossa testataan ihmisen sisua, elinvoimaisuutta, sietokykyä ja uskoa. On henkisen kasvun riemuvoitto, että löydämme tien tasapainoon, selkeyteen ja rakkauteen seuraamalla sisäistä kompassiamme sen sijaan, että noudattaisimme kuuliaisina ulkopuolelta annettuja ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä.

Kun maanpäällinen elämä on ohi, kipu ja kärsimys ovat poissa ja ne toimivat vain muistona ja sysäyksenä syvemmälle ymmärrykselle, empatialle ja myötätunnolle toisia kohtaan. Korkeamman ulottuvuuden näkökulmasta, jonka kaikki sielut jakavat inkarnaatioiden välillä, oppimiskokemus on sitä voimakkaampi, mitä haasteellisempaa maanpäällinen elämä kullekin on.

Korkean tietoisuuden tason saavuttaneet sielut eivät siis puutu elämäämme, vaikka asiat menisivät huonosti tai jos käyttäydymme rikollisesti tai tuhoisasti. Valon joukot (valkohatut) rohkaisevat itsenäistä kasvuamme ja tutkimustamme. He eivät halua tukahduttaa tai rajoittaa löytöjämme tai oppimismahdollisuuksiamme. He ymmärtävät, että kaikki tutkimusmatkailijat tekevät virheitä, joutuvat onnettomuuksiin ja joutuvat sopeutumaan mitä omituisempiin tilanteisiin. Jopa sellaisiin, jotka eivät millään logiikalla palvele ”suurempaa hyvää”.

Sielunsopimuksen mukaan voimme työstää oppituntejamme koko elämän ajan, kunnes löydämme vastaukset kokemalla tekojemme seuraukset. Tämä voi tapahtua joko maanpäällisen elämän tai kuolemanjälkeisen tarkastelun aikana, jolloin näemme omat tekomme niiden ihmisten tunteiden ja silmien kautta, joihin teoilla oli vaikutusta.

Ihmiskunnan lankeemus

Hyvin monet sielut ja ihmisenkaltaiset olennot koko aurinkokunnasta ja galaksista halusivat ottaa osaa vapaan tahdon dualistiseen maa-projektiin ja ennen pitkää negatiiviset tähtirodut orjuuttivat ihmiset omilla agendoillaan. Heidän toiveenaan oli saada planeetta kokonaan haltuunsa. Heidän maan päällä olevilla kätyreillään – joita valon joukot ovat kutsuneet nimellä ”Archon Alliance ” tai ”Dark Cabal” – oli sama päämäärä. Kumpikin ryhmittymä ajatteli voivansa päihittää toisen saadakseen yliotteen tarkoituksenaan kontrolloida maa-planeetan väestöä ja resursseja.

Pimeät voimat, jotka hallitsivat mediaa ja kaikkia muita tärkeitä instituutioita planeetalla, ei kyennyt nousemaan korkeammalle kuin neljännen ulottuvuuden alemmille astraalitasoille. Ne olivat juuttuneet itse luomiinsa geneettisiin rajoituksiin, eivätkä kyenneet rakastamaan ja ne halveksivat Jumalan valoa. Heidän ainoa halunsa oli hallita ihmiskuntaa, ja he tekivät sen pitämällä ihmiset pelon vallassa, mikä vastasi energeettisellä tasolla heidän omaa värähtelyään.

Ihmiset opetettiin ajattelemaan vain aivojen avulla ja pompottelemaan ajatuksia kallon sisällä, mikä on valon joukkojen näkökulmasta sokeutta. Aivojen sisällä olevat ajatukset ovat syntyneet siten, että olemme alttiita ulkopuolisille vaikutuksille; ne on iskostanut mieleemme joku ympäristöstämme, kulttuuristamme, uskonnostamme tai perheestämme. Eli ne palvelevat etupäässä pimeyden voimia päämääränä pitää ihmiset ruodussa.

Jeesus sanoo, että on vanha temppu sytyttää tulipalo, jotta voi olla se, joka ryntää sankarillisesti sammuttamaan sen ja saa samalla mainetta, onnea ja liittolaisia. Tämä on samaa ongelma – reaktio – ratkaisu -dialektiikkaa, jonka avulla on manipuloitu ihmisiä vuosisatoja hyväksymään käytäntöjä, joita kukaan ihmiskunnan henkistä hyvinvointia tavoitteleva ihminen ei hyväksyisi.

Monet ovat olleet niin syvällä puutteen, kilpailun ja pelon vallassa, ettei he ole edes nähneet, että useimmat, ehkä kaikki sodat planeetalla on tarkoituksellisesti sytytetty vallanpitäjien hyödyksi, ja erityisesti vallanpitäjien (marionettien) takana olevien vallanpitäjien hyödyksi. Vallanpitäjien ei ollut vaikeaa lietsoa eripuraa väestöjen keskuudessa, jotka olivat jo ennestään sorrettuja, vihaisia ja nälkäisiä.

Kääntämällä kaiken huomionsa ulkomaailmaan sen sijaan, että kääntyisivät toistensa puoleen saadakseen lohtua, hoivaa ja ystävyyttä, joka on läsnä läheisissä suhteissa, ihmiset loivat valtarakenteet, jossa kirkon tai minkä tahansa instituution opeista ja säännöistä ja ’asiantuntijoista’ tuli auktoriteetti ihmisten yläpuolelle. Näin ihmiset antoivat itse valtansa pois ulkomaailman toimijoille, ja monet odottavat yhä muiden sanovan, miten missäkin tilanteessa on paras toimia ja mikä on ’Jumalan tahto’.

Valon voitto

Pimeät voimat pystyivät ihmiskuntaa harhauttamalla viivyttämään alkuperäistä suunnitelmaa sielujen ylösnousemuksesta, mutta ne eivät saavuttaneet alkuperäistä tavoitettaan orjuuttaa ihmiskunta ja ottaa maa-planeetta haltuunsa. Toimillaan ne tekivät koulutuksesta rankemman, mutta sekin toimi valon joukkojen hyväksi, sillä kaikki tieto palvelee Jumalaa. Näemme nyt, että etenkin kaikki pahat asiat saavat ihmiset heräämään ja hakeutumaan valoon.

Pimeyden valtarakenteet maapallolla on kukistettu. Reptiilit ja muut pimeät entiteetit, joilla on aina ollut taipumus kääntyä vaikeuksissa toisiaan vastaan ovat nyt poissa planeetalta. Raamatun mukaan kaikki totuudet paljastuvat lopun aikoina. Voidaksemme hahmottaa, mikä tämä ’valon voitto’ on, meidän on ymmärrettävä, miksi sielujen koulutus on ylipäätään ollut tarpeellista.

Sielujen koulutuksen tarkoitus

Kun vuosikymmeniä sitten kuulin ensimmäisen kerran sen suuntaisen ajatuksen, että aineellinen maailma on kuin teatterinäyttämö, jossa ihmiset ’harjoittelevat’ oikeaa elämää varten, ajatusta pidettiin täysin järjettömänä. Kukaan vastuullinen ihminen ei halunnut ajatella, että elämä maapallolla – jonka tunnemme luissa ja ytimissä – ei olisi kaiken tarkoitus, vaan että olisimme täällä jonkun mielipuolen narupellejä.

Monet tiedostavat sielun olemassaolon, mutta kuvittelevat itse ohjaavansa kaikkea. Ihmiset eivät näe, että monessa suhteessa elämäämme ohjaa täysin ulkoapäin asetetut normit, ohjeet ja säännöt. Olemme siis pahimmassa tapauksessa jonkun mielipuolen narupellejä huolimatta siitä kuinka vakavasti elämäämme suhtaudumme.

Sielujen koulutuksen tarkoituksena on kasvattaa ihmiset pois tästä henkisestä sokeudesta. Katsoin vuosi sitten Michael Mirdadin videon, joka käsittelee sitä kun ihmiset henkiolentoina projisoivat Lemurian aikoihin henkensä fyysisiin kehoihin, mikä jäi ihmisen pysyväksi olotilaksi. Ihmisillä oli kaikki taianomaiset luontaiset kykynsä ja koska he eivät olleet koskaan kokeneet mitään pahaa tai väärää he palvelivat kaikkia näiden tarkoitusperiä kyseenalaistamatta.

Pimeyden voimien oli helppo käyttää näitä hyväuskoisia hölmöjä omien tavoitteittensa edistämiseen ja ihmiset käyttivät voimiaan myös toisiaan vastaan. Tämän seurauksena syntyi epäluottamus toisia kohtaan, sekä ennakkoluulot ja ristiriidat, jotka nähtiin omien tekojen oikeutuksena.

Taivaallisten tukijoukkojemme näkökulmasta pelastus tästä noidankehästä tarkoittaa vapautusta harhasta, pimeydestä (sokeudesta), ahdistuksesta ja tuskasta. Tällaisen pelastuksen tuloksena on ylösnousemus korkeammalle tietoisuuden tasolle. Tämä on kaikkien kosmoksen sielujen päämäärä.

Mikään ei ole sielun koulutuksessa tärkeämpää kuin oppia täysin hyväksymään ja tunnustamaan oman luomiskykynsä voima ja hallitsemaan tätä voimaa täysin. Ei saa olla minkäänlaista hairahdusta, unohdusta tai sen voiman luonteen kieltämistä, joka voi nostaa tai tuhota silmänräpäyksessä. Kestää tuhansia elämiä, ennen kuin pystyy todella näkemään omien tekojensa vaikutuksen toisten silmin. Tämä on ollut teidän polkunne, oppia, kokea kaikenlaisia elämiä ja sisäistää totuus luonteestanne ja vastuustanne käyttää valtaanne harkiten ja vain Suurempaan Hyvään.

Kun ihmiset ymmärtävät, kuka todella hyötyi vaalimistamme ennakkoluuloista, epäluottamuksesta ja uskonnollisista ristiriidoista, meidän on paljon helpompi päästää irti niistä vakaumuksista, jotka on istutettu pahaa-aavistamattomiin ihmisaivoihin ilman lupaa. Ihmisillä ei ole mitään syytä syyllistää itseään siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, sillä voimme koska tahansa kääntyä Jumalan valoon ja anteeksiantoon. Kun liitymme galaktiseen perheeseemme rakkaudessa, rauhassa, myötätunnossa ja harmoniassa, niin tunnemme valon ja ykseyden ilon. Sillä hetkellä pelastamme itse itsemme.

Galaktinen perheemme – ihmiskunnan tukijoukot

The New Earth – sivustolla Jeesus kertoo, että eläessään maan päällä yli 2000 vuotta sitten hän puhui opetuslapsilleen, perheelleen ja ystävilleen tähtiperheestämme (tähtiroduista). Hän ei silloin voinut puhua asioista niin suoraan kuin nyt, sillä ihmisen käsityskyky siinä ajassa oli hyvin rajallinen. Kaikki viittaukset galaktisesta perheestämme kuitenkin poistettiin Jeesuksen opetuksista Raamatussa ja hänen veljiensä ja sisartensa opetuksista, jotka välittivät Jeesuksen sanomaa.

Kaiken galaktista perhettämme koskevan tiedon poistaminen oli yritys saada ihmiskunta uskomaan, että olemme eristyksissä ja yksin maailmankaikkeudessa, samalla kun totuus korvattiin kaiken kattavalla ajatusten, uskomusten ja tunteiden ohjelmoinnilla, joka on orjuuttanut suuren osan planeettaa tähän päivään asti. Raamatussa on kuitenkin ylimalkainen maininta, että henkien taisto käydään ’taivaan avaruuksissa’.

Tänä päivänä lähtökohta on täysin erilainen kun ihmisillä on peruskäsitys kvanttifysiikasta, vetovoiman laista, biologiasta, genetiikasta ym. Ihmisen laajentuneen tietoisuuden valossa Jeesuksen lähestymistapa asioihin on myös erilainen ja hän puhuu avoimesti perinnöstämme ja biologisista yhteyksistämme – geneettisistä suhteistamme – tähtiveljiimme ja -sisaruksiimme.

Tulevina avoimuuden ja paljastamisen päivinä paljastuvat myös todelliset kontaktit, joita on solmittu toisten, kaukaisilta planeetoilta ja tähtijärjestelmistä tulevien ihmisten kanssa. Tähtirodut ovat tarjonneet ihmiskunnalle edistynyttä teknologiaa, mutta pimeät voimat ovat ottaneet ne käyttöönsä sen sijaan, että niitä olisi käytetty kaikkien hyväksi.

Kun pimeyden voimat on nyt kukistettu, tähtiveljet ja -sisaret kiertävät planeettamme ympärillä tuodakseen meille teknologiaansa, tietämystään ja apuaan ylösnousemuksen unelman toteuttamisessa. Ihmiskuntaa rakastetaan, kunnioitetaan ja ihaillaan kaikkialla Multiversumissa.  Kaikki katseet ovat kääntyneet seuraamaan ihmiskunnan heräämistä ja edistymistä värähtelytaajuuden nostamisessa pimeiden voimien aiheuttamasta synkkyydestä todelliseen kestävään vapauteen.

Monet kysyvät: ”Mutta me olemme vain pieni planeetta täällä Linnunradan galaksissa. Mikä tekee meistä niin erityisiä, että koko maailmankaikkeus kiinnittää meihin huomiota?” On totta, että maapallo on kokonsa puolesta pieni osa kokonaisuutta, mutta se ei ole tärkeä mittari kosmisessa mielessä. Maailmankaikkeus on holografinen eli yhdessä alkuenergian yksikössä on koko universumi. Kun tässä yksikössä tapahtuu jokin muutos se vaikuttaa kaikkiin. Ihmiskunnan ylösnousemus ei vaikuta vain ihmiskuntaan maapallolla, vaan se nostaa koko galaktisen perheemme uusiin ulottuvuuksiin.

Koko Multiversumi on yhteydessä toisiinsa. Kaikki on yhtä, joten kaikki, mitä tapahtuu missä tahansa ulottuvuudessa, millä tahansa aikajanalla vaikuttaa aaltoilevasti kaikkiin muihin olentoihin ja tapahtumiin, muuttaa aikajanan kulkua myös muiden olentojen ja planeettojen osalta. Venuksella tehdyllä päätöksellä tai Arcturuksella tehdyllä kollektiivisella valinnalla on vaikutus Maahan.

Uusi maailma

Koska maapallo oli läpeensä pimeyden voimien vallassa sen ympärille asetettiin karanteeniksi ’verho’, etteivät ihmiskunnan pimeät teot saastuttaisi muuta luomakuntaa. Maapalloa on kutsuttu nimellä ’prison planet’ ja minun intuitioni sanoo, että se liittyy juuri tähän.  Tämä on estänyt pimeitä entiteettejä pakenemasta taivaan avaruuksiin, mikä on auttanut maapallon puhdistustyössä. Verho on kuitenkin myös estänyt ihmisiä näkemästä henkilökohtaista menneisyyttään, maa-planeetan historiaa ja paikkaamme maailmankaikkeudessa.

Uusi maailma syntyy kun maapallon ympärillä oleva karanteeni poistuu. Ihmiskunnan tietämys ympäröivästä maailmasta laajenee; monet tuntevat itsensä telepaattisemmiksi, tietoisemmiksi kaikin tavoin. Tämä auttaa meitä näkemään itsemme pyhänä olentona ja palauttamaan intuitiivisen yhteyden korkeampaan minäämme ja korkeammissa ulottuvuuksissa elävään galaktiseen perheeseemme.

Olemme kaikki Jumalan luomia pyhiä olentoja; planeetta, kasvillisuus ja eläimistö – jopa kivet ja maaperä jalkojemme alla – kaikki ovat pyhiä elämänmuotoja, osa Jumaluuden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki elävät olennot ovat tietoisia olentoja. Jokainen eläin, kasvi ja mineraali koostuu Luojan tietoisuudesta. Sinulla, joka olet osa luomakuntaa, on elävä suhde kaikkiin tietoisiin olentoihin ympärilläsi ja koko kosmoksessa, tiedostitpa sitä tai et.

Luvattu maa

Ihmiskunta tulee oppimaan maa-planeetan todellisen historian, ja kun tunnemme sen, ihmisten sydän paisuu rakkaudesta kärsiviä kanssaihmisiä kohtaan. Tunnemme helpotusta, kun saamme vahvistuksen sille, että se, mitä epäilimme, on totta. Sieluyhteisönä osallistumme ilmiöön, jota ei ole koskaan aikaisemmin kokeiltu tällä tavalla missään Kosmoksessa.

The New Earth-sivustolla Jeesus sanoo, että tällä kertaa ihmiset eivät ainoastaan siirry neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen, vaan voimme tehdä sen ilman, että tällä hetkellä asuttamamme keho kuolee, toisin kuin aiemmissa elämissämme. Tällä kertaa meillä on mahdollisuus parantua täysin ja elää kehossamme 5D tietoisuudessa. Pystymme tekemään muutoksia kehon ulkonäköön, kokoon, muotoon ja mahdollisesti jopa sukupuoleen.

Galaktisena lajina Maassa asuvat ihmiset tunnetaan mielen ja tunteiden yhdistelmästä, joka antaa suuren voiman luomiskyvyllemme. Ihmiset manifestoivat, mitä haluavat ja MINÄ OLEN läsnäolona, Jumalana, meillä on valta mielen voimalla muuttaa kaikkea, mihin kosketamme ja mitä ajattelemme.

Luominen tapahtuu ajatuksen ja tunteen yhdistelmällä, ei aineen manuaalisella käsittelyllä, kuten ihmiset usein ajattelevat. Tämä taianomainen maailma on se luvattu maa, josta mm Raamattu puhuu. Ylösnousseet mestarit, jumalat ja jumalattaret, enkelit ja kaikenlaiset valaistuneet olennot eivät ole alttiita manipuloinnille, eivätkä sairastu, koska heidän värähtelynsä on tasolla, joka ei salli minkään vieraan vaikutuksen pääsyä valokehoon. Ihmiset voivat tehdä samoin.

5. ulottuvuuden maailma on todella paikka, jossa ”leijona makaa karitsan kanssa”, koska kaikki luodut, niin ihmiset kuin muutkin, saavat ravintonsa kasviksista- ja hedelmistä, eikä kenelläkään ole tarvetta tai halua syödä veljiään ja sisariaan. Sään muutokset tekevät mahdolliseksi planeetan, joka on täysin rehevän kasvillisuuden, runsaiden puutarhojen ja ihmisten ja eläinten peittämä, jotka ovat vapaita ilmaisemaan sielunsa täyttymystä ilman huolta sellaisista asioista kuin raha, nälkä, sota tai fyysinen vaara.

Viestintä on telepaattista, välitöntä ja täydellisesti ymmärrettyä. Pitkien etäisyyksien liikenne tapahtuu yksilöllisillä tai yhteisön avaruusaluksilla. Tämä ei ole scifi-utopiaa, vaan todellisuutta monilla planeetoilla kosmoksessa tällä hetkellä. Tämä ja paljon muuta.

Kirjoitin aikaisemmin, että Jeesus ei inkarnoidu fyysiseen kehoon. Korkeammissa ulottuvuuksissa elävät hengelliset opettajamme eivät halua tukea mitään, mitä egomme haluaa, vaan keskiössä on sielun evoluutio. Kun nyt luin The New Earth-sivustolla olevia Jeesuksen uusia kirjoituksia huolellisemmin, mieleeni iski lause: ”Siihen mennessä, kun palaan taas kävelemään kanssanne rakkaalle planeetta Maalle, olette jo oppineet kaiken Todellisesta historiastanne ja hyväntahtoisen galaktisen perheenne olemassaolosta, teknologiasta, tuesta ja rakkaudesta.”

Jeesus lopettaa the New Earth-sivustolla olevat kirjoituksensa sanoihin:

”Iloitkaa, rakkaat ystävät. Maailmanloppunne on kirjoitettu tähtiin. Se on ”maailman loppu” sellaisena kuin olette sen tunteneet, ja maailma, jonka olette tunteneet, oli pimeyden, sodan, kärsimyksen ja Pahan Voimien hallinnan maailma. Ei enää. Nyt näinä muutamina vuosina, jotka seuraavat Maan ylösnousemuksen alkuprosessia vuonna 2012, alkaa uusi aikakausi loistavan Sinisen planeetan, Äiti Maan, elämässä. Te, jotka olette valinneet olla täällä tällä hetkellä, kaikki, jotka tulitte sieluina kaukaisista alkuperistä eri universumeista, mukaan lukien monet, jotka ovat osa Tutkija/Luoja-rotua, pääsette osallisiksi siitä voitosta ja ilosta, joka on kohtalonne.
Minäkin olen valinnut olla täällä, auttaakseni johtamaan tätä upeaa ylösnousemusta, täynnä rakkautta ja ihailua niitä rohkeita sieluja kohtaan, jotka ovat sydämeni veljiä ja sisaria.”

Videot:

Patricia Cota-Robles: Heavenly Plan to Reverse Humanity’s Fall from Grace – Ascension into the 5th Dimensional Frequency
Jean Nolan (Inspired): This is so important right now!
Ashtar Command: Timelines – you create them
Multi-Dimensional Origin of Human Species
The Secret TRUE Meaning of ONENESS
Archangel Michael 2023 – HUGE DNA SHIFTS

Understanding Your Infinite Power| Recognizing the God Within Yourself