Artikkeliin liittämäni kuva ”White silence is violence” (valkoisen rodun hiljaisuus on väkivaltaa) on yksi Black lives matter – liikkeen iskulauseista. Liike on syntynyt vastustamaan valkoisen rodun ylivaltaa ja mustaa väestöä alistavia yhteiskunnallisia rakenteita. Iskulause haluaa korostaa, että valkoisen rodun tulisi nousta vastustamaan näitä mustaa väestöä alistavia systeemejä. Se, että valkoinen väestö hiljaa hyväksyy alistavat, parasiittiset rakenteet lisää rikollisuutta ja väkivaltaa. Siten rikollisuuden ja väkivallan syykin sälytetään tavallaan valkoisen väestön vastuulle.

Käytän iskulausetta ’White silence is violence’ tässä artikkelissa toisenlaisessa merkityksessä kuin miten Black lives matter – liike on iskulauseensa lanseerannut, sillä mielestäni valkoisen rodun pitäisi nousta puolustamaan omia arvojaan ja perintöään. Lucifer on ottanut valkoiset silmätikukseen siitä syystä, että valkoisella rodulla on suurin vaikutusvalta länsimaissa ja he ovat ainoita, jotka muodostavat varsinaisen uhkan Luciferin maailmanjärjestykselle.

Suurin yksittäinen historiallinen syy, minkä vuoksi monen mielestä valkoisten pitäisi ruoskia itseään on orjuus Amerikassa, joka tosin loppui monta vuosikymmentä sitten. Orjuuden syy vieritetään yhä valkoisten niskoille, vaikka tutkimukset osoittavat, että vain n. 5% valkoisista piti orjia. Orjalaivat olivat pääosin juutalaisten omistuksessa ja 40-70% orjien isännistä/emännistä oli juutalaisia. Orjakauppaa pitivät yllä juutalaiset ja hyödylliset idiootit, jotka olivat mustia ja valkoisia.

Valkoinen rotu päinvastoin vaikutti paljon siihen, että orjuus lakkautettiin länsimaissa. Tästä kertoo mm. elokuva Amistad. Aivan samoin kuin toisen maailmansodan syy on vieritetty Hitlerin kansallissosialistisen Saksan harteille, vaikka Hitler teki melkein 30 rauhanaloitetta, jotta sodalta olisi vältytty, samoin orjuuden syynä pidetään valkoista rotua, joka vaikutti sen päättymiseen. Lucifer saa enkelit näyttämään paholaisilta ja paholaiset enkeleiltä.

Ulos mukavuusalueelta

Valkoisen rodun pitäisi alkaa voimallisesti korjaamaan näitä historian tulkinnan vääristymiä. Uskon, että niillä on yhtä vahingollinen vaikutus menestymiseemme kuin väärillä tieteellisillä käsityksillä, jotka vääristävät todellisuuden ja synnyttävät jopa taikauskoon verrattavia kuvitelmia.

Tänä päivänä valkoisen rodun kohtaama rasismi on selkeimmin nähtävissä Etelä-Afrikassa, jossa valtion on oikeus hallituksen päätöksellä ilman korvausta takavarikoida valkoisten, sukupolvien ajan viljelemät maatilat. Valkoisten maatiloille hyökätään ja omistajat teurastetaan. Oheen liittämäni silvotun lapsen kuva antaa kasvot Etelä-Afrikan valkoisiin kohdistuvasta rasismista.

Lauren Southern puhuu videolla Why The Media Hates Talking about South Africa syystä, miksi elämä maapallolla on nykyisen poliittisen korrektiuden ja tosiasioiden kieltämisen vuoksi muuttunut sietämättömäksi. Syy on yksinkertaisesti se, että suurin osa ihmisistä haluaa pelata varman päälle, pysytellä mukavuusalueellaan. Ihmiset haluavat olla mieluummin oikeassa jälkikäteen kuin väärässä liian aikaisin.

Yhtäältä tämä saattaa kertoa siitä, että ihmiset eivät luota omaan arvostelukykyynsä. Monissa tehtävissä ihmiset eivät edes saa toimia omatuntonsa mukaan, vaan ovat pakotettuja noudattamaan työnantajan ohjeistusta vastoin parempaa tietoaan. Toisaalta tämä saattaa kertoa siitä, että ihmiset eivät ole halukkaita riskeeraamaan mitään, varsinkaan omaa asemaansa alkamalla puolustamaan liian äänekkäästi omia arvojaan ja mielipiteitään. Tämä taas voi olla osoitus myös siitä, että ihmiset kunnioittavat toistensa mielipiteitä, vaikka itse ajattelisivatkin asioista toisin. Ja sitähän me kaikki odotamme: että saamme tuoda julki omat ajatuksemme, vaikka ne poikkeaisivatkin valtavirrasta.

Sanotaan, että sodanjälkeiset sukupolvet ovat pullamössösukupolvia, jotka ovat saaneet kaiken tarvitsematta tehdä oikein mitään menestyksensä eteen. En tarkoita tällä, että meidän pitäisi tuntea syyllisyyttä siitä, että käytämme hyväksi tilaisuuksiamme. Sehän on yhtä kiinteä osa luontoamme kuin juutalaisten tapa manipuloida typeriä goijareita ja kuljettaa meitä kuin pässiä narussa. Tyhmä ei ole se, joka pyytää liian korkeaa hintaa, vaan se, joka maksaa. Ja pullamössösukupolvet ovat maksaneet mukisematta vuosikymmenten (tai vuosisatojen) ajan.

Ihmiset ovat vaipuneet autopilotti-tilaan kyseenalaistamatta mitään ja kuvittelevat, että kaikki toimivat puhtain motiivein ja sanoistaan kiinni pitäen, kuten juhlapuheissa esittävät. Nyt kun ihmiset heräävät karuun todellisuuteen, joka saa heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi, he eivät osaa muuta kuin syytellä toisiaan hyväksikäytöstä ja moraalittomuudesta. Aivan kuin välinpitämättömyys (autopilotti-tila), silmien sulkeminen ja tosiasioiden kieltäminen olisi moraalinen teko.

Menestys on henkinen kasvuprosessi

Joillakin ihmisillä käy uskomaton mäihä kun he voittavat lotossa miljoonia, jopa kymmeniä tai satoja miljoonia. He saavat ainutlaatuisen tilaisuuden laittaa kerralla elämänsä uuteen uskoon ja tehdä järjestelyjä, jotka turvaavat heidän loppuelämänsä. Joiltakin tämä ei kuitenkaan onnistu, sillä heiltä puuttuu kyky hallinnoida omaisuuttaan. Sen sijaan että he laittaisivat rahan poikimaan niin, että omaisuus pikemminkin kasvaa kulutuksen myötä, he saavat lyhyessä ajassa hävitettyä koko omaisuutensa.

Omaan epäonneen ja turhautumiseen on helppo etsiä syitä ulkomaailmasta ja epäreiluista yhteiskunnallisista rakenteista. Mutta ketä voimme syyttää omasta kykenemättömyydestämme hallita omaisuuttamme ja pelata yhteisten pelisääntöjen mukaan? Menestystämme ei edistä ollenkaan se, että hajotatamme rakenteet, joita pidämme epäreiluina, jotta itse voisimme menestyä paremmin. Pahimmassa tapauksessa hajotamme siten oman yhteiskuntamme perustan ja vaarannamme omat elinehtomme, kuten mm. Etelä-Afrikassa on nähtävissä.

Wayne Dyer puhuu esityksessään How to be a no-limit Person, että ulkoisilla olosuhteillamme ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka onnelliseksi itsemme koemme (videon aikajana 06:44). Kaikki riippuu ajatuksistamme ja asenteistamme olosuhteisiin. Olosuhteistamme riippumatta meillä on vapaus valita ajatuksemme: voimme nähdä lasimme puoleksi tyhjänä tai puoleksi täytenä. Onnettomien takapakkien ja elämää järkyttävien katastrofien jälkeen voimme katkeroitumisen sijaan keskittyä siihen, mitä voimme kokemuksistamme oppia ja miten rakentaa elämämme entistä kestävämmälle pohjalle.

Meillä on vapaus nousta ajan ja paikan yläpuolelle ja tutkia mielessämme, mikä merkitys yksittäisillä tapahtumilla on laajemmassa perspektiivissä. Asia, johon voimme kaikki tehokkaimmin vaikuttaa niin, että se saa aikaan radikaalin muuutoksen ulkomaailmassa on oma käytöksemme. Meidän pitäisi vähintään pitää huoli siitä, että emme väärillä valinnoillamme sabotoi omaa menestystämme ja siinä samassa myös läheisten menestystä toimimalla turmiollisesti. Ihmisten kaikkialla maailmassa tulisi tiedostaa, että meillä ei ole kuin yksi vastustaja: egoamme ohjaava Lucifer.

ANC aktivistit hirttävät valkoisia vauvanukkeja
ANC aktivistit hirttävät valkoisia vauvanukkeja tasa-arvopyrkimystensä osoituksena.

Wayne Dyer sanoo videon kohdassa 11:48, että 99% ihmisen olemuksesta on energiaa, jota viisi aistielintä ei pysty havaitsemaan. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus hallita itse 99% omasta olemuksestaan ja siten myös omasta menestymisestään. On siis täysin perusteetonta väittää, että kukaan toinen ihminen voisi pitkällä tähtäimellä olla menestymisesi tiellä. Ehkä joku voi syystä tai toisesta vesittää jonkun yksittäisen suunnitelmasi, mutta minkään yksittäisen suunnitelman vesittyminen ei ole menestymisesi kannalta niin tärkeä, että se estäisi menestymisesi pitkässä juoksussa.

Tämä 99% ihmisen näkymättömästä olemuksesta on Vetovoiman lain alaista energiaa. Vedämme puoleemme samanlaista energiaa, jollaista välitämme ulospäin. Kuka on vastuussa siitä, millaista energiaa olemuksemme välittää ulospäin? Energiamme muodostuu ajatuksista ja niiden synnyttämistä tunteista ja kukin meistä valitsee ne itse.

Valon lapset

Kristitty maailma valmistautuu viettämään pääsiäistä ja haluaisin nostaa esiin kristinuskon keskeisen sanoman, mikä on Jeesuksen sovitustyö. Kirkkoisät opettavat, että pelastus tapahtuu yksin armosta, eikä ihminen voi siihen itse omilla teoillaan vaikuttaa. Opetuksen mukaan ihmisen tulee vain kääntyä Jeesuksen puoleen ja hän saa syntinsä anteeksi.

Synti on hyvin epämääräinen käsite. Joillekin syntiä on musiikin kuuntelu tai television katselu, toisille tanssiminen ja haureus tai ”vihollisen” kanssa ystävystyminen ja seurustelu, toisille syntiä on kaikki, mikä ei johda ”hyvään elämään”. Synnillä täytyy kuitenkin olla lähtökohtansa syntiinlankeemuksessa, jolloin ihminen antoi vallan omalle egolleen, jota Lucifer johtaa.

Jeesuksen sovitustyö tahtoo palauttaa ihmisen tilaan, jossa hän eli ennen syntiinlankeemusta, jolloin hän kuunteli sydäntään ja eli Jumalan johdatuksessa. Teki siis kaikessa Jumalan tahdon.

Jeesus korostaa Uuden Testamentin sivuilla tekojen merkitystä. Hän sanoo: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matteus 25:40) ”Jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” (Johannes 3:20-21)

Paavali kuvaa Timoteuksen kolmannessa kirjeessä lopun aikoja sanoin: ”Ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.” (2. Timoteus 3:2-5)

Tähän on tultu. Omaa egoaan pönkittävät ihmiset eivät halua kuunnella auktoriteetteja, vaikka he kulkevatkin mieluusti virran mukana oman viiteryhmänsä johtajia kuunnellen. Tällaisille ihmisille on tyypillistä, että he ajautuvat sinne, minne tuuli kuljettaa. Tyypillistä on myös heidän tunnepitoiset reaktionsa asioihin.

He ovat egonsa herkistämiä ammattiloukkaantujia, jotka syyttävät omista ajatuksistaan ja tunteistaan ulkopuolisia ihmisiä. Pahimmassa tapauksessa tunteet ajavat heidät silmittömiin väkivallan tekoihin. Kuten 2000 vuotta sitten, kun juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen.

Emme käy sotaa lihaa ja verta vastaan, vaan olemme keskellä henkien taistoa. Jeesus ei kironnut ja sylkenyt murhaajiensa päälle, vaan hän sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Ihmiset olivat hänen silmissään syyntakeettomia ymmärtämättömyytensä ja tietämättömyytensä vuoksi.

Minulle pääsiäisen sanoma on tässä: olemme syyntakeettomia, eläen omissa illuusioissamme ja harhoissamme. Jeesus kehoitti opetuslapsiaan viettämään pääsiäistä omaksi muistokseen. Minua pääsiäinen muistuttaa siitä, että meidän tulisi kohdella toisiamme niin, ettei ketään tuomita ja naulita syyttömänä ristille.

Jeesus opetti, miten tällainen mielentila saavutetaan. Pelastus sisältyy rakkauden kolmoiskäskyyn: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi … ja lähimmäistä niinkuin itseäsi.” (Matteus 22:37-40) Yksinkertaisesti sanottuna: Kohtele toisia, kuten toivot heidän kohtelevan itseäsi.

Tämä ei ole mikään vaikea hengellinen harjoitus, sillä jokainen varmasti tietää, miten haluaa muiden kohtelevan itseään. Sen jälkeen voi vain kääntää ajatuksensa ulkomaailmaan ja alkaa toimia ajatustensa mukaan luottaen siihen, että vetovoiman lain mukaisesti sisäinen energiasi peilautuu takaisin.

Lue myös:

Elämä ilman rajoja

Voimalliset valonkantajat

Koulutuksesta tunneälyyn

Alter ego – tukahduttava kilpi yllämme

Uusi poliittinen kulttuuri

Kapitalismin juuret

Lain yläpuolella

Tasapainoinen elämä omilla ehdoilla

Kriisistä kukoistukseen

Onnellista Uutta Aikaa!

Videot:

David Icke: You Create Your Own Reality

David Icke: Just Do It

Wayne Dyer: How to Be a No-Limit Person

Lauren Southern: Why The Media Hates Talking about South Africa

Ben Shapiro: Black Lies Matter

Stefan Molyneux, Lauren Southern: White Farmers Slaughtered in South Africa

Stefan Molyneux: The Truth About White Privilege

Stefan Molyneux, Duke Pesta: The Philosophy of Satan – Evil Explored

Stefan Molyneux, Jared Taylor: An Honest Conversation About Race

Stefan Molyneux: What You Need To Know About The Truth!