Teinivuosistani lähtien olen ihmetellyt USA:n taisteluvimmaa kommunismia vastaan. Olen itse aina pitänyt sosialismia hyvänä asiana, kun se yrittää tasapainottaa yhteiskunnassa vallitsevia toimeentuloeroja. Käsitykseni sosialismista on ollut sosiaalisen markkinatalouden lähestymistapa sosialismiin. Se ei kiellä yksityisomistusta, mutta pitää tarpeellisena valtion ohjausta taloudessa, sillä markkinavoimat eivät itsessään pidä sisällään sellaista mekanismia, joka ottaisi huomioon koettelemukset, joita ihmiset joutuvat kohtaamaan myös täysin ilman omaa syytään ja jotka vaarantavat heidän toimeentulonsa. Tällaisella sosialismilla on hyvin rakentava vaikutus ja sanotaan, että Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden kilpailukyky perustuu tämän kaltaiseen sosialismiin.

Kun olen kuunnellut Adolf Hitlerin puheita ja hänen vimmaista kommunismin vastustustaan, mieleeni on hiipinyt ajatus, että ehkä kommunismilla on hänen aikanaan ollut paljon syvempi merkitys. Ehkä olemme täysin pihalla kommunismin perimmäisistä tarkoitusperistä ja olemme omaksuneet Karl Marxin opeista vain niiden pehmeimmän puolen. Länsimaissa elävät rationaaliset ihmiset haluavat elää terveen järjen mukaisesti ja olettavat, että kaikki tekevät samoin.

Kun itse elämme turvallisissa porvarillisissa piireissämme meidän on vaikea (emme halua) edes kuvitella, että maailmassa on kokonaisia kansoja, joiden tarkoitusperät ovat läpeensä kieroja ja pahantahtoisia ja joiden elämä perustuu toisten ihmisten hyväksikäyttöön. Oma asenteeni tässä suhteessa muuttui täysin kun näin dokumenttisarjan Europa – The Last Battle.

Dokumenttisarja alkaa Venäjän tsaarin murhasta ja sitä seuranneesta vallankumouksesta, joka johti kommunistisen Neuvostoliiton syntyyn. Se kertoo kommunistisesta rabbista nimeltään Moses Hess, joka kirjoitti vuonna 1862 kirjan Rome and Jerusalem, jossa hän loi perustan juutalaiselle kansallismieliselle liikkeelle, siionismille. Juutalaisista tuli separatisteja, joiden tavoitteena oli juutalainen kansallisvaltio, jossa heillä oli mahdollisuus vaalia juutalaisten rotupuhtautta ja joka taisteli arjalaisia ja arabeja vastaan.

Moses Hess toimi läheisessä yhteistyössä Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kanssa, jotka olivat molemmat juutalaisia. Hess auttoi näitä vuonna 1848 kirjoittamaan teoksensa Kommunistinen manifesti. Siten siionismi, kommunismi ja juutalaisuus ovat aukottomasti linkittyneet toisiinsa.

Itse en edes osannut ajatella, että juutalaisuus ja kommunismi olisivat jotenkin yhteydessä toisiinsa. 1980-luvulla puhuttiin, että juutalaiset muuttivat Neuvostoliitosta Israeliin. Ajattelin silloin sen olevan marginaalinen ilmiö, mutta nykyään suuri osa Israelin väestöstä on lähtöisin kommunistisesta Neuvostoliitosta. Sopii vain arvailla kuinka suuri osa Israelin väestöstä on julman bolševikkihallinnon rippeitä.

Kun minulle selvisi, että suuri enemmistö Neuvostoliiton johdosta oli juutalaisia, asiat asettuvat toisenlaiseen perspektiiviin. Venäjän vallankumous ja tsaarin murha ei ollut kansalaisten aloittama vallankumous valtionjohtoa vastaan, vaan juutalaisten Venäjän kansaa vastaan kohdistama kansanmurha, holodomor. Venäjällä kuoli bolsevikkien teurastuksissa ja nälänhädissä vuosien 1918 ja 1957 välillä 66 miljoonaa venäläistä.

Bolševikkien johdossa olevat Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev (Solomon Perlmutter),Trotsky, Kaganovich, Yagoda etc. olivat kaikki juutalaisia tai juutalaismielisiä ’hyödyllisiä idiootteja’. Sanotaan, että Lenin, joka oli syntyjään juutalainen, oli ensimmäinen, joka käytti ilmausta ’hyödyllinen idiootti’ (kuurot, sokeat, hyväuskoiset hölmöt ) viittaamaan henkilöihin, jotka toimivat juutalaisten kätyreinä oman kansan tuhoksi.

Adolf Hitler tiesi mitä Neuvostoliitossa tapahtui juutalaisten bolševikkien johdolla. Kirjassaan Mein Kampf Hitler kertoo, että hänelle lukeminen ja itsensä sivistäminen oli elämän suola. Uskon, että hän oli hyvin tietoinen myös juutalaisen marxistin Harry Watonin vuonna 1939 julkaiseman kirjan A Program for the Jews and An Answer to all Anti-Semites; A Program for Humanity sisällöstä. Hän yritti tehdä kaikkensa estääkseen juutalaisten maailmanvalloituspyrkimykset ja kommunismin etenemisen.

Kansallissosialistit taistelivat yhteiskuntaa rapauttavaa moraalin rappiota vastaan. Kansallissosialistisen Saksan rakennustyön kivijalka muodostui elementeistä koti (perhe), uskonto ja isänmaa, joita vastaan juutalaiset voimallisimmin hyökkäsivät. Kansallissosialistit saivat kansalaiset puhaltamaan yhteen hiileen. Kaikilla oli oikeus toteuttaa itseään yksilöllisesti, mutta jokaisella oli myös velvollisuus toimia rakentavasti yhteiskunnan näkökulmasta.

Valitettavasti länsimaissa oli liian paljon hyödyllisiä idiootteja, jotka liittoutuivat Hitleriä vastaan ja alistivat länsimaat juutalaisen kapitalismin ja kommunismin alle. Kapitalismi ja kommunismi ovat saman kolikon kaksi eri puolta, joiden molempien tarkoituksena on orjuuttaa ihmiset palvelemaan herrakansaa.

Monet kristityt pitivät juutalaisten 1980-luvulla tapahtunutta exodusta Neuvostoliitosta romanttisesti Jumalan ohjaamana muuttoliikkeenä ”valitun kansan” syntysijoille. Näin jälkikäteen tapahtuma osoittaa minulle vain sen, että rotat jättivät uppoavan laivan. Neuvostoliitto oli joka tapauksessa imetty kuiviin ja juutalaisia odottivat paremmat apajat suuressa maailmassa.

Juutalainen varjoyhteiskunta

Harold Wallace Rosenthal, joka oli amerikkalaisen senaattorin avustaja ja vaikutusvaltainen juutalainen ja hyvin perillä juutalaisten toimintatavoista avasi 1976 antamassaan haastattelussa juutalaisten mielenlaatua. Hän paljasti juutalaisten näkymättömän maailman aspekteja ja toi ilmi käytäntöjä ja taktiikoita, joita juutalaiset ovat käyttäneet vuosisatoja kristillisen sivilisaation tuhoamiseen saadakseen vaivihkaa elämämme ja hallituksemme kontrolliinsa.

Alla olevat ajatukset ovat suoria lainauksia haastattelusta, joskin olen itse tehnyt ajatuksista loogisen koosteen, eli virkkeet eivät välttämättä esiinny alla olevassa järjestyksessä alkuperäistekstissä.

”Me juutalaiset riemuitsemme tosiasiasta, että typerät goijarit (ei juutalaiset) eivät ole koskaan tajunneet, että parasiitti, joka syö yhä enemmän tuotannosta ja jättää tuottajille yhä vähemmän jaettavaa, olemme me. Hämmästelemme sitä, kuinka helposti kristityt amerikkalaiset ovat langenneet ansoihimme. Me juutalaiset olemme synnyttäneet konfliktin toisensa jälkeen Amerikan kansan keskuudessa. Hämmennyksen vallitessa tuemme konfliktin molempia osapuolia. Kun kansa ja päättäjät keskittyvät seuraamaan tapahtumia he eivät näe, kuka ohjaa asioita kulisseissa.

Aikoinaan kun juutalaiset etsivät keinoja menestyä maailmassa, aloimme etsiä keinoja kääntää huomio pois rodullisista seikoista. Mikä olisi ollut tehokkaampaa ja vähemmän huomiota herättävää kuin tekeytyä uskonnolliseksi yhteisöksi? Meillä juutalaisilla ei ole koskaan ollut minkäänlaista uskonnollista instituutiota, joka olisi kehittynyt tietoisuutemme pohjalle, sillä meillä ei ole minkäänlaista ideologiaa.

Voimme asua muiden kansojen keskuudessa vain niin kauan kuin onnistumme vakuuttamaan muut siitä, että juutalaiset eivät ole erillinen kansa, vaan he ovat uskonnollisen yhteisön edustajia. Tämä on itse asiassa juutalaisuuden suurin valhe.

Meidän on pakko salata erityisluonteemme ja toimintatapamme, jotta voimme jatkaa olemassaoloamme siivelläeläjänä kansojen keskuudessa. Menestyksemme tässä suhteessa on mennyt niin pitkälle, että monet uskovat keskuudessaan elävien juutalaisten olevan aitoja ranskalaisia, englantilaisia, italialaisia tai saksalaisia, jotka vain sattuvat kuulumaan eri uskonnolliseen yhteisöön kuin maan kantaväestö. Erityisesti hallituksissa, joiden jäsenillä on hyvin vähäinen historian tuntemus, tämä harhautus menee suhteellisen helposti läpi. Usein kukaan ei epäile, että juutalaiset muodostavat oman valtion valtiossa, vaan kaikki uskovat heidän kuuluvan omaan uskontokuntaan. Tämä siitä huolimatta, että tutustuminen mediaan, jonka omistamme pitäisi varustaa jokaisen vähäiselläkin aivokapasiteetilla olevan tarvittavalla informaatiolla, mikä todistaa päinvastaisesta.”

Wikipedia mainitsee Harold Wallace Rosenthal’in kohdalla kyseisen haastattelun ja antaa ymmärtää, että se on fiktiota. Rosenthal kuoli kuukausi haastattelun antamisen jälkeen Turkissa PLO’n terrori-iskussa. Toiset pitävät iskua salamurhana, jonka takana olivat juutalaiset. Myös Wikipedia on juutalaisten kontrollissa, joten jää jokaisen itsensä harkittavaksi, mikä on uskottavaa. Omasta mielestäni on yhdentekevää, onko Rosenthal antanut kyseisen haastattelun. Historia osoittaa, että juutalaiset toimivat juuri niin, kuten haastattelussa kuvataan.

Juutalainen hajoita-ja-hallitse – politiikka

Juutalaiset pitävät itseään ”Pyhän maan” alkuperäisväestönä ja vaalivat oman kansansa ”rotupuhtautta”, vaikka DNA-tutkimukset osoittavat, että 90% nykypäivän juutalaisista on kasaarien jälkeläisiä, joilla ei ole mitään yhteyttä Juudan heimoon. Samalla kun juutalaiset vaalivat oman kansansa yhtenäisyyttä, he käyttävät kaikki keinot hajoittaakseen valtaamiensa maiden kansallisen ja sosiaalisen koheesion.

Länsimaiset yhteiskunnat ja kansallisvaltiot ovat rakentuneet vankasti koti, uskonto ja isänmaa perustalle. Nämä arvot ovat ensimmäisenä juutalaisten hyökkäyksen kohteena. Hajaannus toteutetaan tehokkaimmin korostamalla demokratiaa ja vahvistamalla vähemmistöjen valtaa ”positiivisen syrjinnän” avulla. Näemme tänä päivänä, että se on johtanut vain vähemmistöjen diktatuuriin, jossa valtaväestön kulttuuriperintö ja traditiot jäävät marginaalisten väestöryhmien poljettaviksi.

Omassa maassani vähemmistön diktatuuri näkyy selkeimmin siinä, että pieni n. 5% suomenruotsalainen vähemmistö on vuosikymmeniä pystynyt pitämään yllä lainsäädäntöä, joka pakottaa enemmistön opiskelemaan koulussa tämän vähemmistön kieltä, vaikka lukemattomat gallupit osoittavat, että 70% kansalaisista haluaa kielen vapaaehtoiseksi muiden kielten rinnalle.

Kun bolševikit aloittivat vallankumouksensa Venäjällä 1900-luvun alkupuolella maahan tuli 90 000 juutalaista ulkomailta. Uskon, että nämä juutalaiset olivat lähtökohdiltaan samoja, joiden olemusta kenraali George Patton kuvasi toisen maailmansodan jälkeen päiväkirjassaan sanoilla ”lower than animals” ja ”recently civilized Mongolian bandits”. Heillä ei ollut mitään kunnioitusta Venäjän yhteiskuntaa ja sen järjestystä kohtaan ja he vihasivat venäläisiä ja kristittyjä. Seurauksena oli anarkia, ja hyökkäykset venäläisiä vastaan alkoivat. Pian oli käynnissä venäläisten systemaattinen eliminointi.

1900-luvun alussa bolševikit myös keksivät keinon nujertaa kaikki juutalaisia kohtaan esitetty kritiikki leimaamalla arvostelijat juutalaisvastaisiksi anti-semiiteiksi tai rasisteiksi. Kuten kaikki tiedämme, samat keinot ovat käytössä tänäkin päivänä.

Kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, maailma huokasi helpotuksesta kun näytti siltä, että kommunismi oli tullut tiensä päähän. Kun puhuttiin kommunismista, puhuttiin aina Venäjän kansallisvaltiosta. Ja tässä onkin suurin syy juutalaisen hajoita-ja-hallitse – politiikan menestykseen.

Juutalaiset pysyttelevät taka-alalla ja manipuloivat ihmiset ajattelemaan, että kaiken pahan alku ja juuri ovat kansallisvaltiot, rodut ja yhteiskunnalliset ryhmät. Tällä ihmiset manipuloidaan taistelemaan toisiaan vastaan. Kaikki rajat pitäisi juutalaisten mielestä kaataa. Tällä taas edistetään juutalaisten omaa unelmaa kommunistisesta maailmanvallasta, jota juutalaiset johtaisivat.

Kommunismi ei päättynyt Neuvostoliiton hajoamiseen. Monet Venäjän juutalaiset muuttivat Israeliin, mutta useat suuntasivat kulkunsa Amerikkaan, toiset Euroopan Unioniin. Kirjoitin artikkelissa €urostoliiton kriisi 1990-luvulla käymistäni keskusteluista kristityn ystäväni kanssa. Hän kertoi, että Raamatussa ennustetaan EU:n synty. Se on olevinaan rauhanprojekti, mutta ihmiset tulevat huomaamaan kuinka karhu kääntää kylkeään (karhu oli Neuvostoliiton maasymboli). Kommunismi jatkaa kehitystään Euroopan Unionissa, eikä juutalaisista tietenkään puhuta mitään.

Sosiaalituet yrityksille ja suuromistajille

Ennen sosialismi oli varattomien ihmisten turva kun yhteiskunta otti kantaakseen osan yksittäisten kansalaisten taakasta, jos heillä oli vaarana luhistua taakkansa alle. 1990-luvun puolivälissä EU:n kapitalistinen (kommunistinen) klikki vaati sosiaalisten toimintaohjelmien lakkauttamista, joilla pyrittiin EU-kansalaisten aseman parantamiseen. Sen sijaan sosiaalisista etuisuuksista, yritystuista alkoivat nauttia yksityiset yritykset, jotka yksityistävät voitot ja sosialisoivat tappiot. Vapaan markkinatalouden periaatteista on luovuttu kauan sitten.

Periaatteesta (subsidiariteetti), jonka mukaan päätökset piti tehdä mahdollisimman lähellä kansaa, luovuttiin vähin äänin. Valta EUssa siirtyi vähitellen yhä enemmän hämärissä kabineteissa valituille oligarkeille, joita kansallisvaltioiden valitsemat hyödylliset idiootit säestävät. Jean Monnet, joka oli yksi Euroopan Unionin perustajista kirjoitti: “Euroopan kansallisvaltiot ohjataan osaksi supervaltaa ilman, että ihmiset edes ymmärtävät, mitä tapahtuu. Tämä saavutetaan peräkkäisillä askelilla, jotka naamioidaan taloudellisesti motivoiduiksi, mutta jotka johtavat lopulta peruuttamattomasti liittovaltioon.”

Jotkut lähteet kieltävät jyrkästi sen, että tämä olisi Jean Monnet’n aivoituksia, mutta yhtä kaikki: näemme reaalimaailmassa, että EU kehittyy juuri näin.

Viime vuosina Euroopan Unionissa ovat korostuneet keskushallinto ja liittovaltiopyrkimykset. Jäsenvaltioiden enemmän tai vähemmän demokraattisesti valitut edustajat ja muut aktivistit sulkevat silmänsä ja korvansa kaikelta kritiikiltä, kieltävät täysin ongelmien olemassaolon, ja toimivat näin tehdessään juuri niin kuin juutalaiset odottavat. On surkuhupaisaa, että USA on vuosikymmeniä taistellut kommunismia vastaan, mutta on samalla pitänyt varsinaisia kommunisteja valtion erityisessä suojeluksessa. Jää nähtäväksi, miten asiat kehittyvät EUssa.

Henkien taisto

Harold Wallace Rosenthal korostaa haastattelussaan juutalaisten älyllistä ylemmyyttä ei-juutalaisiin nähden. Hänen mielestään älyllisestä ylemmyydestä kertoo juutalaisten petollisuus ja se, että he ovat vuosisatojen ajan kuljettaneet goijareita kuin pässiä narussa. Omasta mielestäni petollisuus kertoo pikemminkin äärettömästä tyhmyydestä, sillä se kostautuu tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin.

Juutalaiset ovat petollisen luonteensa vuoksi karkotettu 2000 vuoden aikana 359 kertaa asuinsijoiltaan. Normaalin aivokapasiteetin omaava ihminen oppiii yleensä muutaman epäonnistumisen jälkeen muuttamaan käytöstään niin, että pystyy toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Juutalaisten oppimattomuus kertoo jumalallisesta mielipuolisuudesta.

Rosenthal sanookin, että juutalaisten jumala on Lucifer. He ovat Luciferin valittu kansa, joille oma etu ja oma ego on kaiken keskipisteessä. Itse olen otaksunut näin pidemmän aikaa. Kirjoitin artikkelissani Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys helmikuussa 2016, että Jumala tulee käyttämään Illuminatia ja kaikkia vastavoimia hyödyllisinä idiootteina saavuttaakseen tavoitteensa: luoda jumalallinen yhteys ihmisten välille.

Juutalaiset voivat aivan rauhassa punoa juoniaan goijareiden päänmenoksi. Elämää ylläpitävä Jumala, älyllinen Luojamme on kuitenkin vallan kahvassa. Rosenthal antoi (tiedostamattaan) tästä viitettä sanoessaan, että juutalaisten tiukasta media- ym. kontrollista huolimatta ei-juutalaiset ovat monessa suhteessa onnistuneet vapautumaan kahleistaan.

Ja tässä onkin koko jutun juoni: kun ihmiset saavat yhteyden jumalalliseen puoleen itsessään ja alkavat kuunnella sydäntään ja käyttävät tervettä järkeä, heillä on käytössään rajaton luomisvoima. Mikään media tai ulkoiset rajoitteet eivät voi meitä kahlita. Ei edes Lucifer, ilmestyskirjan mahta(ile)va savijaloilla vaappuva jättiläinen.

Rosenthal ylisti Luciferin valtaa ja ylivertaisuutta, mutta hänen jumalansa ei pitänyt yllä hänen elämäänsä kuin kuukauden haastattelun jälkeen. Juutalaisille suurin loukkaus on totuus: Siis totuus heidän kierosta pelistään, kun he haluavat nähdä itsensä korkeimman moraalin omaavana kansakuntana.

En ole antisemitisti, enkä toivo juutalaisille samanlaista kohtaloa kuin he ovat aiheuttaneet ns. vihollisilleen. Emme käy sotaa lihaa ja verta vastaan, vaan olemme keskellä henkien taistoa. Ihmisten tulisi tiedostaa, että meillä ei ole kuin yksi vastustaja: Lucifer. Juutalaiset ovat Luciferin johdatuksessa tuoneet eniten ihmisten tietoisuuteen vastakohtia, joiden havaitseminen on henkisen kasvumme edellytys.

Ihmisten henkinen kasvu ja herääminen näkyy jo monin tavoin. Ihmiset puolustavat nykyään terveen järjen ohjauksessa olevien länsimaiden arvoja yhä kiihkeämmin erilaisia perversioita vastaan. Ehkä ei ole ollenkaan huono asia, että nykypäivänä työttömyys on huipussaan. Ihmisillä on aikaa ajatella asioita ja yhä suurempi joukko herää todellisuuteen ja vaatii yhteiskuntaa, joka on oikeudenmukainen kaikille ja jossa kaikki voivat elää vapaana itseään toteuttaen.

[framed_box width=”” rounded=”true” nomargin=”true” align=”left”]”Hitler tulee osoittautumaan yhdeksi merkittävimmistä henkilöistä, joka on elänyt huolimatta vihasta, joka varjostaa häntä nyt… Hänessä oli kaikki legendan ainekset.”
J.F.Kennedy päiväkirjassaan 1945[/framed_box]”Kaikki totuus käy kolmen vaiheen läpi. Ensin sitä pilkataan. Toiseksi sitä vastustetaan kiivaasti. Kolmanneksi se hyväksytään itsestäänselvyytenä.” Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Lue myös:

Kaukonäköinen kehitysura II

Tuleva uusi maailmanjärjestys

Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

€urostoliiton kriisi

Uusi alku

Juutalainen valtio?

Unknown Author: The Hidden Tyranny

The End of Zion: Jewish Author Harry Waton Admitted that Communism is Jewish, Hitler was Right and the Jews Aim to Conquer the World

HolodomorInfo.com: The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans

MagneettiMedia: Juutalaisten alkuperä: suurin osa juutalaisista onkin kasaareja

General Patton’s Warning

Videot:

Europa – The Last Battle

The Third Reich – The Nationalist Germany under Hitler (Hitlerin kansallissosialistinen Saksa)

David Duke: The Secret Behind Communism

David Duke: Salaisuus kommunismin taustalla

David Duke: Kuinka siionistit hajoittavat ja hallitsevat

David Duke: What Jews really think about YOU (ethnically non Jewish People)

David Duke: European Awakening!