Kaikki elämän ilmiöt ovat kaksijakoisia. Kaikella on vastapoolinsa: valoisa/pimeä, kova/pehmeä, kuuma/kylmä, positiivinen/negatiivinen (sähkö)varaus jne. Fyysikot ovat pähkäilleet, että tämän logiikan mukaan myös painovoimalla pitäisi olla vastapoolinsa. Voidaksemme synnyttää mielessämme edes harmaan aavistuksen siitä mikä voisi olla painovoiman vastapooli meidän on oltava selvillä siitä, mitä pitää sisällään käsite painovoima.

Perinteisen newtonilaisen fysiikan käsityksen mukaan painovoima on gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttama voima, joka vetää kaikkia massallisia kappaleita toisiaan kohti. Mutta mitä ovat massalliset kappaleet? Ovatko ne Newtonin omenoita, joita maapallo vetää puoleensa: “Maasta olet sinä tullut ja maaksi olet muuttuva.” Vai ovatko massalliset kappaleet kvanttifyysikoiden kuvailemia eri taajuuksilla värähteleviä sähkömagneettisia energia-aaltoja, jotka resonoivat keskenään?

Kvanttifysiikan mukaan jokainen ihminen muodostaa sähkömagneettisen energiakentän, joka toimii koko maailmankaikkeuden käsittävässä eri taajuuksilla värähtelevien sähkömagneettisten energia-aaltojen energiakentässä. Samalla taajuudella värähtelevät energiat resonoivat keskenään ja vetävät toisiaan puoleensa. Siten kaikki on sidoksissa kaikkeen muuhun. Kaikki on energiaa, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan: näennäisesti kiinteä materia, ajatukset, tunteet – kaikki. Ajatukset vetävät puoleensa materiaa ja muokkaavat sitä. Muokkaamme ajatuksillamme keskeytyksettä ympärillämme vallitsevaa todellisuutta.

Miten suhtaudumme ajatuksiin, joiden mukaan Egyptin pyramidit on rakennettu ajatuksen voimalla? Newtonilaisen fysiikan näkökulmasta se on tietenkin täysin mahdoton yhtälö, sillä perinteisen fysiikan mukaan kivenjärkäleiden siirto vaatii raakaa voimaa. Jos kuitenkin maailmankaikkeus toimii yhdessä ja samassa energiakentässä, kuten kvanttifyysikot esittävät, asia näyttäytyy aivan eri valossa: Kivenjärkäleet ovat energiaa, samoin ajatukset.

Muinaisessa Egyptissä ajatukset olivat ihmisen kuudes aisti. Mekin puhumme kuudennesta aistista kun jollakin on esim. telepaattinen kokemus tai intuitiivinen tuntemus jostakin asiasta. Mutta ajatus, että pyramidit olisi rakennettu ajatuksen voimalla herättää kysymyksen, mitä Jeesus oikeasti tarkoitti kun hän sanoi:

Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. (Matt. 17:20) ?

Tiedämme, että voimakas tahto vie läpi harmaan kiven, mutta ajattelemme asiaa kuvaannollisesti. Entä jos Jeesus tarkoitti sanansa konkreettisesti ja sanoilla on pohjansa painovoiman ja vetovoiman laissa?

USAn Floridassa eli 1900-luvun alkupuolella latvialainen maahanmuuttaja Edward Leedskalnin, joka sanoi keksineensä, miten Egyptin pyramidit on rakennettu. Tämä 150 cm pitkä hintelä mies rakensi omin voimin vuosien 1923 ja 1951 välisenä aikana Floridaan korallikivestä linnan (Coral Castle), joka hämmästyttää ihmisiä tänäkin päivänä.

Korallilinna hämmästyttää, mutta asia, joka tässä hämmästyttää vähintään yhtä paljon on, miksi emme tiedä tästä mitään, vaikka korallilinnaa pidetään maailman kahdeksantena ihmeenä?

Onko se osoitus siitä, että elämämme on takertunut maailman painovoimaan, joka pitää ihmisiä vankina viiden aistin fyysisessä kehossa ja estää meitä nousemasta mielemme voimalla uusiin ulottuvuuksiin?

Muodostaako mielemme painovoiman vastapoolin kun pystymme ajatuksillamme vetämään materiaa puoleemme ja muokkaamaan sitä? Vai onko painovoiman laki, jossa massalliset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa vain osa kaiken näkyvän ja näkymättömän energian kattavaa vetovoiman lakia?

Kenties kyse ei alunperinkään ole muusta kuin näkyvästä ja näkymättömästä, materiasta ja hengestä. Silloin kysymys painovoiman vastapoolista muuttaisi muotoaan: “Mikä on vetovoiman vastapooli?” Spontaanisti mieleen lävähtää ajatus: “Vastavoima!”

Ihminen on oman menestyksensä pahin vastavoima. Emme usko itseemme ja kaikki muut ovat vähintäänkin epäilyttäviä. Annamme yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten koodien ja sovinnaisuussääntöjen määrätä sen, mitä on sopivaa ajatella, nähdä, kuulla ja tuntea. Rajoitamme näin luomisvoimaamme, emmekä pysty hyödyntämään vetovoiman lakia siinä määrin kuin vallassamme olisi.

Parhaiten elämän ristiriitaa kuvaa tilanne, että ihminen yrittää luoda energiaa materiasta, vaikka toisaalta tiedämme, että materia voi syntyä vain energiasta. Yritämme pidentää peittoamme lyhentämällä sitä jalkopäästä ja kursimalla palan toiseen päähän. Emme näe ensisijaista energian lähdettä: voimaa, joka synnyttää materian. Elämän voimaa, joka pitää yllä elämää.

Kaikki haluavat menestyä elämässään, joten ihmisen itselleen luoma vastavoima tarvitsee vastavoiman, joka on maailman voimaa voimallisempi: voiman, joka luo vetovoimaa.
 
Lue myös:

Silmä on ruumiin lamppu
Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran

Leedskalnin.com
Coralcastle.com

Youtube Video:

The Anti-Gravity Secret of Coral Castle