The Fall of Western Man

Mark Collett, englantilainen kansallismielinen poliittinen aktivisti on kirjoittanut kirjan ’The Fall of Western Man’ (Länsimaisen ihmisen lankeemus). Kirjassaan Mark Collett pureutuu juurisyihin, miksi länsimainen sivilisaatio on rappeutunut siihen jamaan missä se nyt on ja miksi olemme tuhon tiellä.

Mark Collett perustaa ajatuksensa juutalaiseen ’tieteeseen’, psykoanalyysiin. Sigmund Freud, joka piti itseään ’jumalattomana juutalaisena’ ja jota voidaan pitää (yhtenä) psykoanalyysin isänä halveksi ei-juutalaisia ja halusi jostain syystä salata psykoanalyysin juutalaisen alkuperän. Niinpä Freud rekrytoi arvostetun ei-juutalaisen Carl Jungin psykoanalyysin keulahahmoksi. Kun Kansainvälinen psykoanalyyttinen yhdistys (International Psychoanalytical Association) perustettiin vuonna 1910, Jungista tuli Freudin pyynnöstä sen puheenjohtaja.

Sigmund Freudin psykoanalyysissa psyyke jakautuu kolmeen osaan: viettipohja (id, se), minä (ego) ja yliminä (superego). Näillä kaikilla on vaikutuksensa ihmisen henkisessä kehityksessä. Freudin (ja Mark Collettin) ajatuksissa oleellista psyykkisessä kehityksessä on se, millaisia kokemuksia – tietoisia tai tiedostamattomia – kukin joutuu elämänsä aikana käymään läpi.

Tämän teorian mukaan ego, joka on oppinut vanhemmiltaan ja yhteiskunnasta korkean moraalin ja säännöt, jotka pitävät yllä järjestystä, kehittää ihmistä niin, ettei eläimellinen, vaistoihin perustuva viettipohja (id) saa yliotetta ihmisestä. Teorian mukaan ihmiselle kehittyy valveutuneen egon ansiosta korkean moraalin alainen yliminä (superego), jota ohjaa Mark Collettin mukaan omatunto ja visio ihanne-minästä, jota ihanteeseen samaistuvat ihmiset tavoittelevat. Yhteiskunnassa elävien, kehittyneen yliminän omaavien kansalaisten ansiosta myös yhteiskunnalla on kollektiivinen yliminä.

Järjestäytyneet länsimaiset yhteiskunnat ovat tämän teorian mukaan kehittyneet sen ansiosta, että vanhemmat sukupolvet ovat välittäneet jälkipolville yliminänsä. Yhteiskunta on pysynyt koossa ja ihmiset ovat keskittyneet toistensa hyvinvoinnin turvaamiseen, yhteiskunnan parantamiseen ja tieteiden kehittämiseen.

Länsimaisen ihmisen lankeemus johtuu Mark Collettin mukaan siitä, että samaan aikaan kun länsimainen ihminen on ”kurkotellut tähtiin” länsimaiden tuhoa lietsovat ihmiset ovat tietoisesti pyrkineet rapauttamaan länsimaita koossa pitäviä instituutioita, kuten mm. ydinperhe, miehen ja naisen välinen avioliitto eli hedelmällinen seksuaalisuusihanne ja sukupolvien välinen yhteenkuuluvuuden tunne. Länsimaisten yhteiskuntien perinteiset arvot on syrjäytetty ja kansalaiset on johdatettu individualistisuutta korostavaan hedonismin kulttuuriin.

Perinteiset järjestäytyneet länsimaiset kansalaisyhteiskunnat ovat nykyisin valkoista rotua syyllistäviä, mielivaltaisia, äänekkäiden vähemmistöjen diktatuureja. Yhteiskuntien rakentamiseen vaikuttaneilla kansankerroksilla on vain oikeus hiljaa hyväksyä kansan korvaaminen kehitysmaista tulleilla siirtolaisilla, kansallisomaisuuden riisto eli sen siirtäminen erilaisten ideologioiden ja agendojen nimissä vieraiden haltuun ja maan (luonnon) raiskaaminen.

Lukiessani Mark Collettin kirjaa Länsimaisen ihmisen lankeemus ymmärrän vähitellen, miksi en ole koskaan ymmärtänyt Sigmund Freudin teoriaa ihmismielen toiminnasta. Se johtuu yksinkertaisesti epämääräisestä tunteestani, että minun mieleni ei toimi niin kuin hän esittää. Mark Collettin kirja on kuitenkin hyvin antoisaa luettavaa siinä mielessä, että se kuvaa hyvin selkeästi länsimaisen kulttuurin ja yhteiskuntien syntyä maallistuneen ihmisen näkökulmasta katsottuna ja yhteiskunnissa vaikuttavia voimia.

Pidän itseänikin maallistuneena ihmisenä, jos sen vastakohtana pidetään uskonnollisuutta. Olen vastustanut kaikkien auktoriteettien alaisilleen määräämiä normeja ja sääntöjä, ellen tunne sisäisesti, että ne ovat perusteltuja ja terveen järjen mukaisia. Jeesus arvosteli kovin sanoin juutalaisia, jotka olivat mitätöineet Jumalan lait perinnäissääntöjensä eli traditioidensa ja maallisten lakiensa vuoksi. (Matteus 15:1-9)

Yhteisöjen kulttimaisuus

Silloin kun yhteisöä (yhteiskuntaa) ohjaa puhtaasti maalliset lait ja säännöt, yhteisöelämä saa helposti kulttimaisia piirteitä. Myös uskonnot, jotka korostavat opinkappaleitaan muuttuvat kulteiksi, joissa ei ole mitään hengellistä. Roomalaiskatolinen kirkko, joka korostaa paavin valtaa, suhtautuu kirkollisiin lakeihinsa kuin ne olisivat jumalan lakeja. Länsimaiset demokratiat ja n.s. oikeusvaltiot, jotka ovat kehittyneet kristinuskon perustalle alkavat toimia vahvimpien ryhmien säännöillä, mikä on tuttua kehitysmaista, joissa klaanit ja monenkirjavat joukot taistelevat vallasta loputtomissa sodissa ja konflikteissa.

Juutalaisten hengellinen johtaja, rabbi Michael Skobac määrittelee kultin seuraavasti: ”Teknisesti ottaen kultit ovat ryhmiä, jotka poistavat ihmisten kriittisen ajattelun ja henkilökohtaisen autonomian psykologisen painostuksen ja manipuloinnin avulla. On ryhmiä, jotka periaatteessa tuhoavat ihmisten vapaan tahdon ja kyvyn toimia itsenäisinä ihmisinä. Heistä tulee pohjimmiltaan ryhmän ja sen johtajan orjia.”

Tästä ovat osoituksena mm. juutalaiset intellektuellit, kuten rabbi Michael Skobac itse, rabbi Akiva Tatz ja Ben Shapiro, jotka huolimatta siitä, että ovat kykeneviä analyyttiseen ajatteluun, pitävät kiinni valheelliseesta historiankirjoituksesta ja holokaustimyytistä, vaikka tosiasiat puhuvat sitä vastaan. Nämä ’intellektuellit’, jotka vähät välittävät faktuaalisista todisteista kuulostavat minun korvissani näsäviisailta besserwissereiltä (viisastelijoilta), kuten Suomessa pakkoruotsia tuputtavat lobbarit.

Länsimaita, missä pankit, (sosiaalinen) media, viihdeteollisuus, tiede, terveydenhuolto ja kaikki elämän osa alueet ovat juutalaisten rautaisessa otteessa ei ohjaa enää lähimmäisenrakkaus ja keskinäinen yhteistyö, vaan juutalainen kulttuurimarxistinen ideologia, jonka tavoitteena on alistaa ei juutalaiset herrakansan orjiksi ja palvelijoiksi.

Saksalaisten kansanmurha

Stanislav Grabski, joka oli Puolan uskonnollisista asioista ja yleissivistyksestä vastaava ministeri vuosina 1923-1926 ja vaikutti osaltaan saksalaisen vähemmistön kohteluun Puolassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen sanoi: ”Haluamme perustaa suhteemme rakkauteen, mutta on olemassa erilaista rakkautta maanmiehiä kohtaan ja toisenlaista rakkautta vieraita kohtaan.” Saksalaiset olivat heidän mielestään vieraita, vaikka olivatkin eläneet yhteisöissään Puolan alueella vuosisatojen ajan.

Lukiessani wintersonnenwende-sivustolta silminnäkijöiden valaehtoisia todistuksia saksalaisten vainosta ja silmittömästä teurastuksesta Puolassa syyskuussa 1939 en voi uskoa, että kaikki on tapahtunut maassa, joka on virallisesti roomalaiskatolinen maa, jossa on vallalla kristinusko. Yksikään aidosti kristitty ihminen, jolla on vähänkään itsekunnioitusta tai ylipäätään kunnioitusta Jumalan luomakuntaa kohtaan ei ole voinut osallistua raakuuksiin, joista silminnäkijät kertovat.

Silminnäkijöiden mukaan saksalaisten teurastuksiin osallistuneet olivat sitä mieltä, että saksalaiset piti hakata hengiltä, ei ampua. Kuolemanpartiot kantoivat kirveitä, viidakkoveitsiä ja muita terä- ja lyömäaseita ja jälki oli sen mukaista: Joiltakin uhreilta oli hakattu aivot pellolle ja kasvot tohjoksi. Eräältä vangitulta saksalaisupseerilta oli viilletty vatsa auki, revitty suolet ulos ja tungettu sisään kuollut koira. Joku nyljettiin, joiltakin ruumiilta oli kaivettu silmät päästä tai ne oli muulla tavalla häpäisty.

Kyse ei siis ollut pelkästään kansanmurhasta, jossa vieraat eliminoitiin joukkohautojen äärellä kaikessa hiljaisuudessa. Raakalaismainen teurastus ja ruumiinhäpäisy on osoitus silmittömästä vihasta ja mielipuolisuudesta, jota mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan. Kaikki tapahtui ennen toista maailmansotaa ja saksalaisväestön kokemat raakuudet oli välitön syy sille, miksi Adolf Hitler mobilisoi joukkonsa Puolaa vastaan.

Nykypäivän kansanmurha

Nykypäivän poliittisesti korrektissa ilmapiirissä on vihapuhetta pelkästään tuoda esille näitä lähihistorian totuuksia. Saksan valtiojohto (erityisesti valvontalautakunta nuorille vahingollisten tiedotusvälineiden sensuroimiseksi) on yrittänyt estää wintersonnenwende-sivustolla olevien virallisten arkistojen julkaisemisen. Tavallinen tallaaja ihmettelee, mitä vahingollista voi olla faktuaalisen totuuden julkituomisella. Kansanmurhan kohteiksi joutuvat lapset ja nuoret myös. On erityisen tärkeää, että nimenomaan lapsille ja nuorille annetaan faktoihin perustuvaa tietoa, etteivät he kulje silmät ummessa omaan tuhoonsa.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan tapahtumista on pyöreästi sata vuotta. Olemme saaneet elää suhteellisen rauhallisissa yhteiskunnissa sotien jälkeen. Länsimaisen ihmisen rauhaa ja elämää rikkoo nykypäivänä yleensä vain ihanteiden ja ideologioiden ristiriidat. Niinpä useimmat ihmiset ovat tuudittautuneet väärään turvallisuuden tunteeseen ja luulevat, ettei kansanmurha nykyaikaisissa ’oikeusvaltioissa’ ole mahdollista. Valkoisen väestön vainot Etelä-Afrikassa eivät kosketa meitä. Sitäpaitsi valkoinen rotu on monen mielessä ansainnut kohtalonsa, sillä olemme syypäitä orjuuteen, holokaustiin ja moniin muihin hirmutekoihin, joista mm. kauhuelokuvien tekijä Alfred Hitchcock on dokumentoinut (osana psykologista sodankäyntiä).

Kun joudumme tekemään ratkaisuja ideologioiden ja mielipiteiden välillä jätämme asiat herran haltuun sanomalla, että Jumala ratkaiskoon välillämme. Meille ei merkitse mitään ilmoitus, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja ihmisellä on valta käyttää jumalallista voimaa ja elää sisäisen totuutensa mukaan. Kun emme elä aktiivisesti sisäisen totuutemme mukaan jätämme tien vapaaksi niille, jotka ovat itsevarmempia valtaansa käyttäessään. Heidän rinnallaan länsimaalainen, kansansa hyvinvointia edistävä ihminen on naurettava perustuslakeineen ja kansainvälisine lakeineen. Kun länsimaalainen hyväuskoinen hölmö tai hyödyllinen idiootti vetoaa lakeihinsa, varmemmille ja röyhkeämmille riittää kaiken perusteluksi ’olemme jumalan valittuja’ ja Allahu Akbar.

Sillä suuri osa maailman ihmisistä uskoo, että ilman uskontoa ja perinteitä ihmisillä ei ole mitään. He ajattelevat, että yhteiskuntaa ei itse asiassa voi olla edes olemassa ilman uskontoa ja perinteitä. Tiedämme, että nämä uskonnot ja perinteet saattavat olla kuoleman kultteja, jotka riistävät yhteisön jäseniltä kaiken yksilöllisyyden ja pakottavat heidät orjallisesti noudattamaan yhteisön sääntöjä. Tiedämme myös, että yhteiskuntien kehitykseen on ollut suuri vaikutus niillä yksilöillä, jotka ovat kyseenalaistaneet vallitsevat normit, jotka ovat asettuneet valtavirtaa vastaan ja ovat vähät välittäneet muiden mielipiteistä.

Uskonnon ja perinteiden hylkääminen ei ole syy sille, että länsimaissa on alettu korostamaan yksilöllisyyttä. Myös kristinusko korostaa yksilöllisyyttä ja etenkin yksilön vastuuta suhteessa yhteisöön, jossa elää. Yksilöllisyyden korostaminen ei siis ole syy sille, että länsimaissa on syntynyt estoton hedonismin, kansanperinteen tappava kulttuuri, jonka lieveilmiöitä ovat avioerot, ydinperheen hajoaminen, vähäinen syntyvyys, LGBTQ-agendaa levittävä Pride-liike, pedofilia ym. ym.

Syy hedonismille, anarkismille ja muille vihervasemmiston trendeille on yksinkertaisesti se, että jotkut ihmiset pitävät niitä hyvänä elämäntapana. Pahimmillaan ihmiset eivät tunne edes tarvetta kasvattaa itselleen selkäranka niin, että he voisivat tietoisesti tavoitella korkeampia päämääriä. He kuvittelevat olevansa edistyksellisiä järkyttäessään normikansalaisten sovinnaisuussääntöjä. Todellisuudessa he ovat hyödyllisiä idiootteja, joiden tietämättömyyttä yhteiskunnan hajottamiseen pyrkivät tahot käyttävät härskisti hyväkseen.

He kuvittelevat pääsevänsä itse valtaan hajottaessaan järjestäytyneiden demokratioiden ja oikeusvaltioiden valtarakenteet. Tämä on kuitenkin kohtalokas illuusio. He eivät tuhoa pelkästään n.s. vihollistensa olemassaolon edellytyksiä, vaan kaivavat samalla maata omien jalkojensa alta. Aina löytyy joku, joka on enemmän marxisti ja joka on valmis eliminoimaan sinut. Tämä koskee myös juutalaisia oligarkkeja, jotka luulevat nyt hallitsevansa maailmaa.

Ylivertainen sodankäynnin taito

Yuri Bezmenov, 1970-luvulla kommunistisesta Neuvostoliitosta paennut ja värikkäiden vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin päätynyt entinen KGB-propagandisti varoitti amerikkalaisia yli 40 vuotta sitten kulttuurimarxismin noususta. Silloin amerikkalaiset nauroivat tälle loikkarille, joka ei nähnyt amerikkalaisten liberaalia avoimuutta edistyksellisyytenä, vaan piti sitä silkkana tyhmyytenä. Eivät naura enää, sillä asiat ovat kehittyneet juuri niin kuin Yuri Bezmenov esitti. Voimme nykyisin nähdä yhteiskuntien rapautumisen kaikkialla maailmassa.

Yuri Bezmenovin opetuksen ydin on se, että sodassa hyvä strategisti ei sodi ollenkaan, vaan taktikoi hajoita-ja-hallitse periaatteella kumouksellista toimintaa niin, että vihollinen tuhoaa itse itsensä. Tämä perustuu muinaisen kiinalaisen kenraali-filosofi-strategisti Sun Tzu’n oppeihin, joista on kirjoitettu teos Sodankäynnin taito (The Art of War, 孙子兵法). Yuri Bezmenov, joka sai itse koulutuksen KGB-propagandistiksi (ideologiana ateistinen, juutalainen kommunismi) sanoo, että Sun Tzu’n teos kuului Neuvostoliitossa (agentin) perusopetukseen.

Tässä sodassa kaikki on sallittua. Tärkeintä on saada vihollisen huomio keskitettyä toisarvoisiin asioihin sen sijaan, että hän keskittyisi asioihin, jotka ovat hänelle luontaisia ja jotka tekevät hänestä vahvan. Ihmisten mieliteot kaikkialla maailmassa on nykypäivänä suunnattu muotiin, ruokaan, romantiikkaan, seksiin, urheiluun, sisustamiseen, elämäntyyliin, taiteeseen jne.

Yuri Bezmenov kertoo, että kommunistinen hajoita-ja-hallitse politiikka ajaa läpi neljä vaihetta: Ensin vihollisen moraaliset arvot rapautetaan, sen jälkeen aiheutetaan epävakautta ja anarkiaa tavoitteena valtarakenteiden romuttaminen. Täydellisen kaaoksen vallitessa tehdään vallankumous ja vakiinnutetaan ’uusi normaali’. Tämä on toiminut Ranskan vallankumouksessa, bolshevikkien vallankumouksessa Venäjällä, Kiinan kulttuurivallankumouksessa (cancel culture), Etelä-Amerikan kommunistisissa vallankumouksissa jne. Nykyään Sun Tsu’n opit ovat laajasti käytössä talouselämän eri aloilla.

Aikeiden voima

Faktuaalinen totuus ei ole enää puolustuksemme edes oikeudessa, kun ihmisiä tuomitaan vihapuheesta. Vaikka ihmiset esittäisivät faktuaaliseen totuuteen perustuvia tilastoja argumenttiensa tueksi ne eivät merkitse mitään. Vain virallinen totuus ratkaisee, ideologisesti oikeat agendat määräävät.

Oikeussääntö, että epätietoisuus lain kirjaimesta ei estä sinua joutumasta tuomituksi lain mukaan saa omituisia tulkintoja. Monet rikolliset ovat saaneet lievennetyn tuomion sen perusteella, että ovat (omien sanojensa mukaan) ’vahingossa’ aiheuttaneet toisen kuoleman tai ovat raiskanneet jonkun ’vahingossa’ tietämättä, että se on länsimaissa kiellettyä. Jopa jotkut hengelliset opettajat levittävät asennetta, että jos et tarkoituksella toimi vahingoittaaksesi toisia, et kerää huonoa karmaa (synkkiä pilviä) päällesi. Kuitenkin tekojemme seuraukset – hyvät ja pahat – realisoituvat huolimatta siitä kuinka tietoisesti toimimme.

Hyvä esimerkki tästä on kautta aikojen kestäneet juutalaisvainot. Huolimatta siitä, että juutalaiset pitävät itseään (tiedostaen tai tiedostamattaan) korkeimman moraalin omaavina olentoina, joiden mielestä ei-juutalaiset ovat olemassa vain ’jumalan kansaa’ palvellakseen he ovat itse aiheuttaneet sen, että ihmiset ovat kääntyneet heitä vastaan. Internetin aikakaudella enemmän kuin koskaan.

Jumalallinen ilmoitus ja Jeesuksen lunastustyö

Ihmiset kyselevät, mikä on elämän tarkoitus. Siihen on yleviä vastauksia: rakkaus …. rauha … vapaus … terveys … ilo … onnellisuus … Näistä on tullut elämäämme määrittäviä itseisarvoja ja pyrkimyksiä, joiden ajattelemme vaativan ponnistelua. Toisaalta voimme lukea hämmentyneenä Jeesuksen sanat: ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.” (Matteus 10:34)

Olemme parin viime vuoden aikana nähneet ’sosiaalisen oikeuden’ puolesta taistelevia aktivisteja, jotka ovat aiheuttaneet hirvittävää tuhoa ja kaaosta yhteiskunnassa. Poliitikot puhuvat intohimoisesti ilmastonmuutoksesta ja ihmisten vaikutuksesta siihen vailla pitävää näyttöä. Vaaditaan puhtaita, uusiutuvia energioita, mutta toisaalta tuetaan kaikin ajateltavissa olevin keinoin tahoja, jotka estävät kaikkein puhtaimman alkuenergian käytön energiantuotannossa. Tämä on osoitus joko päättäjiemme tietämättömyydestä tai korruptoituneisuudesta, tai pikemminkin sekä että.

Covid – hysteria, jonka seurauksena päättäjämme ovat alkaneet vaatimaan myrkkyruiskeiden piikitystä ihmisiin vapauksien menetyksen uhalla (venäläinen ruletti ihmishengillä), ei ole saanut ihmisiä pelkästään kääntymään toisiaan vastaan. Se on saanut monet tajuamaan, että elämässä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Se on hyvä asia.

On kirjoitettu, että Jumala lupasi Nooalle suuren vedenpaisumuksen jälkeen, ettei Hän koskaan enää tuhoa ihmistä ihmisten pahojen tekojen vuoksi (1. Moos. 8:21). Mitä jos Jumala (divine matrix, joka on itsessään älyllinen olento) onkin strategi Sun Tzu’n filosofian taustalla ja manipuloi jumalattomat ihmiset tuhoamaan itse itsensä? Sillä on kirjoitettu, että Jumala teki uuden liiton ihmisten välillä. Uusi liitto on siinä, että Jumala pani lakinsa ihmisten sisimpään, kirjoitti sen heidän sydämeensä (Jeremia 31:31-33).

Ihmisen osa maailmassa on kuin ruukun suhde savenvalajaan. Ruukku ei voi kysellä, saati syyttää savenvalajaa siitä, miksi teit minusta tällaisen. Sen on vain toimitettava oma tehtävänsä. Samoin ihmisen on löydettävä tehtävänsä. Parhaiten toteutamme itseämme kun luomme yhteyden luojaamme. Jumala itse on tämän maailman ylipäällikkö. Kun olemme itse pääjohtajan kanssa meidän ei tarvitse pelätä mitään. Kaikkein vähiten pikkupomoja, jotka taistelevat jatkuvasti siitä, kuka on kukko tunkiolla.

Riippumatta siitä, mitä ihmiset ajattelevat Raamatusta (Uudesta Testamentista) ja tuntevatko he uuden lain he ovat lain alaisia. Kysymys ei ole Raamatun kirjaimesta, vaan siitä, että ihmisillä on Jumalan Henki sydämessään. Jeesuksen pelastustyö vahvisti uuden liiton Jumalan ja ihmisten välillä. Enää meidän ei tarvitse kysellä, mistä Jeesuksen on tarkoitus meitä pelastaa. Se on käynyt ilmeiseksi: Ihminen tarvitsee pelastusta tämän maailman hengeltä, joka on saatanallinen kultti. Koemme todellisen rakkauden, rauhan, vapauden ja ylevät ihanteemme vasta kun elämme sisäisen totuutemme mukaan yhteydessä Jumalaan.

Lue myös:

Ihmisten on aika ottaa vastuu teoistaan

Synnin kautta pelastukseen – Shabbetai Tsvin perintö

Jumala on kaikkivaltias

Tuleva uusi maailmanjärjestys

Kriisistä kukoistukseen

From Crisis to Thriving (Arabic)

Sinikka Tyynelä: Ihmisen geneettinen muokkaaminen – transhumanismi (Genetic modification of the human being – transhumanism)

MV lehti: Kooste tiedemiesten varoituksia koronarokotteista (MV News: Summary of scientists’ warnings on coronary vaccines

MV lehti: CDC valmistelee COVID-keskitysleirejä kaikkiin Yhdysvaltojen kaupunkeihin (MV News: CDC prepares COVID concentration camps in all US cities)

Mark Tapson: The Truth is no Defence

Elisabeth Sabaditsch-Wolff: The Truth is no Defence (Amazon)

World War II Truth: Piles of corpses at Dachau, Buchenwald were dead German soldiers staged for propaganda by Jews in US militar

World War II Truth: Yuri Bezmenov on ideological subversion

Mark Collett: The Fall of Western Man (FREE eBook)

WILL NEWMAN (henrymakow.com): Even Jews Ask: Is Judaism a Satanic Cult?

Dr Henry Makow: Why is Western Society Toxic? Humanity is Satanically Possessed

Dr Henry Makow: Anti-Gentilism Causes Anti-Semitism

Dr.David Duke: My Awakening (over 40 hour-audio book)

Dr. David Duke: Tucker Carlson Exposes the Ultimate Racist Hypocrisy of the Zionist Elite Establishment!

Dr. David Duke and Dr.Slattery (renseradio): The Truth about the Jewish Media Lies on the Taliban and the Lies Against Against Russia and China and Real American Patriots!

Dr. David Duke, David Gahary: The ziomedia hate & incitement of racist murder of white families

Dr Duke and Mark Collett (renseradio) on Why White Lives Do Matter & The Love of Human Rights and Beauty that Inspires Us!

The white farmers in South Africa are murdered on a continuous basis

Videot:

WARNING! From an Unvaccinated Person in Israel

David Icke On WHO They Are and WHAT They Really Want | 2021 (AI, SINGULARITY)

Dr. David Duke: (ZOG) white replacement of whites is not theory – it is fact

Dr David Duke, Jewish supremacy is behind white replacement

Rabbi Michael Skobac: MESSIANIC JEWS, Messianic Judaism & Jews for Jesus like one for Israel

KGB defector Yuri Bezmenov’s warning to America (1984)

Yuri Bezmenov: Understanding the Political Scenario of INDIA,CANADA,JAPAN,CHINA,USA, FRANCE etc

Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society Complete Lecture

Yuri Bezmenov: Subversion of the Free World Press

Inventor of Free Energy Generator, Adam Trombly: ”THEY TRIED TO KILL ME.”

Ronald Bernard (De Vrije Media): Real Big Money – Revelations by an insider

Ronald Bernard: part 2 Real Big Power: Revelations by insider

Ronald Bernard: part 3, Revelations of an insider

Ronald Bernard: Valkeus paljastaa pimeyden työt (Light reveals the works of darkness)

Ghanan presidentti Nana Akufo-Addo tyrmää kehitysavun (Ghana’s President Nana Akufo-Addo rejects development aid)

David Icke: The One Thing They CAN’T Control Will Set Us Free

Philip Fernbach: Why do we believe things that aren’t true?

Paul Rulkens: Why the majority is always wrong

David Voas: Why there is no way back for religion in the West

Dr. Jane Ruby & Stew Peters: What Covid Injections Do to Your Blood (2021-07-16)

Tatiana Ibrahim Speaks for the Children of Carmel, NY on Critical Race Theory (CRT)

Anthony Patch: View on Covid Vaccine in 2014

This message has been trying to reach you

Release Inner Conflict and Anger ✤ 528 Hz Anxiety Cleanse ✤ STOP Overthinking, Worry and Stress