Saamme lukea joskus artikkeleja siitä, mikä on ihmisessä niin erityistä, että olemme aikojen saatossa kehittyneet niin ylivertaisiksi maailman hallitsijoiksi. Sanotaan, että se on ylivertaisten aivojemme ansiota. Toisaalta kiinnitetään huomiota käsiin ja etenkin keskisormen ja ranteen väliseen luuhun ja peukalon liikkuvuuteen, mitkä ovat mahdollistaneet taidokkaan työkalujen käytön. Kehityksen kannalta suuri etu on myös seisova asentomme ja kehon hallinta. Toisaalta puhe ja kyky monimuotoiseen kommunikointiin ovat kaiken A ja O.

Mitä pitäisi ajatella kaulastaan alaspäin halvaantuneista henkilöistä, jotka pystyvät tuskin viemään lusikkaa suuhunsa ja jotka seisovat telineen tukemana, jossa kehon hallinnan voi unohtaa.

Monet näistä henkilöistä menestyvät elämässään jopa paremmin kuin joku, jolla ei ole mitään liikuntarajoitteita. Jotkut huomaavat vasta liikuntakykynsä menetettyään mikä on elämässä tärkeää, mikä johtaa heidän menestymiseensä.

Kun ajattelemme asiaa pidemmälle käy selväksi, että kaikki ihmisen fyysiset ominaisuudet, jotka ovat vaikuttaneet menestykseen toimivat yhtä hyvin tuhon aikaansaamiseksi. Lopulta alkuperäinen kysymys muuttaa muotoaan:

Mikä on vaikuttanut siihen, että ihminen kaikesta hallussaan olevasta tuhovoimasta huolimatta on kehittänyt maailmasta näinkin valoisan paikan?

Kirjoitin tekstissäni Homo sapiens vs. Homo economicus Alan Greenspanin näkemyksestä, että ihmisen irrationaalinen käytös johtuu hänen eläimellisestä perimästään, jota hän kutsuu nimellä animal spirit. Itse kutsun sitä nimellä ego.

Greenspanin mukaan animal spirit (ego) saa paljon vahinkoa aikaiseksi kun ihminen pelon tai euforian sokaisemana tukahduttaa järjen äänen.

Mikä on tämä ’järjen ääni’, jota Greenspan ajaa takaa?

Päästäksemme järjen äänen jäljille meidän on tarkasteltava mikä saa aikaan muutoksen. Mikä on oleellinen ero irrationaalisen käytöksen ja järjen äänen välillä?

Tähän liittyvä fysiikan laki sanoo, että jos haluaa muuttaa ainetta on muutettava ainetta ympäröivää energiakenttää.

Gregg Braden puhuu tästä esityksessään ”The Language of the Divine Matrix” (0:46:36).

Koulutuksemme ehdollistaa meidät kulttuurimme sääntöihin ja normeihin. Koska aivomme ovat verraton tietokone olemme länsimaissa ehdollistuneet ajattelemaan, että ne ovat kehomme logistinen keskus, järjen, logiikan ja harkinnan tyyssija.

Meillä on kuitenkin kehossamme elin, sydän, jonka sähköinen toiminta (EKG) on 100 kertaa voimakkaampi kuin aivojen (EEG) ja jonka magneettikenttä on jopa 5000 kertaa voimakkaampi kuin aivojen magneettikenttä.

Sydämen elektromagneettisella kentällä on ääretön vaikutus kehomme ulkopuolella olevaan aineeseen (The Language of the Divine Matrix (0:49:34 – ).

Universumin kieli

Yin - Yang
Yin – Yang

Eri kulttuurit ja kasvualustat tuottavat erilaista ainesta. Kentässä vaikuttaa siis kaksi peruselementtiä: sähköinen kenttä ja magneettinen kenttä. Muuttamalla energiakenttää, kasvualustaa, joka ainetta ympäröi me itse asiassa muutamme kentän negatiivisen (feminiininen Yin) ja positiivisen (maskuliininen Yang) varauksen suhdetta.

Yin ja Yang ovat kiinalaisessa filosofiassa universumin kaksi vastakkaista, toisiaan täydentävää perusvoimaa. Ne ovat toinen toisistaan riippuvaisia – toista ei ole ilman toista. Ei ole kyse hyvästä tai pahasta. Kyse on näiden perusvoimien pyrkimyksestä tasapainoon. Yhdessä ne luovat dynaamisen systeemin, jossa kokonaisuus on tärkeämpi kuin yksittäiset osat.

Nykypäivän maailmaa tarkastellessamme on helppo havaita, että parhaiten menestyvät ne valtiot, joissa nämä kaksi voimaa ovat kutakuinkin tasapainossa.

Kenttä toimii peilikuvana. Muutosta ajatellessamme tiedämme, että samanlaiset elementit vetävät toisiaan puoleensa. Kaikkein selvimmin tämä on nähtävissä ihmisten välisissä suhteissa ja teoissamme: positiivinen ihminen vetää toisesta esiin positiivisia ominaisuuksia, negatiivinen ihminen levittää negatiivisuutta ympärilleen. Niitämme sitä mitä kylvämme. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Minkä taakse jätämme sen edestä löydämme.

Karman lailla on tieteellinen perustansa, mutta ihminen voi muuttaa oman karmansa.

Miesjohtoinen kulttuurimme, joka korostaa logiikkaa ja tieteellistä lähestymistapaa asioihin pitää feminiinistä tunteellisuutta hömppänä. Miesvaltaisissa yhteiskunnissa naisille on varattu osa synnyttäjänä ja miesten tarpeiden tyydyttäjänä.

Meidät on lisäksi ehdollistettu ajattelemaan, että kaikki tietomme, kokemukset ja muistot varastoituvat aivojemme tietokantaan ja tietynlainen aivokemia nostaa kussakin tilanteessa tietokannasta esille oleellisen informaation.

Kvanttifysiikan mukaan emme kuitenkaan varastoi tietoa emmekä mitään kokemaamme aivoihimme. Kaikki tieto on olemassa universumin tietoisuudessa, joka on yhteinen mielemme.

Sinapinsiemen, josta kirjoitin tekstissäni ”Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran” ei myöskään sisällä itse informaatiota. Ainut informaatio mikä sillä on sisältyy siihen, miten se virittäytyy universumin tietoisuuteen tullakseen sinappikasviksi.

Ihmisen osa tässä kokonaisuudessa on, pystymmekö ajatuksillamme ja tunteillamme luomaan antennin, joka virittäytyy universumin tietoisuuteen ja lataa tarvitsemamme tiedon ja kokemuksen vastaanottimeen, jota aivoiksi kutsumme.

(Gregg Braden: The Language of the Divine Matrix 2:33:33-2:37:24)

Kaikki tunteet eivät ole tässä suhteessa yhtä hyviä kun universumin päämäärä on tasapaino. Jotkut kutsuvat tätä tunnetta kiitollisuudeksi, toiset myötätunnoksi tai armollisuudeksi. Jossain tilanteissa tätä tunnetta kutsutaan sääliksi. Yhtä kaikki, nämä erilaiset ilmaukset ovat yhden ja saman tunteen eri sävyjä. Kysymyksessä on rakkaus. Järjen ääni on sydämen ääni.

Katso myös:

Homo Sapiens vs. Homo Economicus

Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran

Wikipedia: Yin and Yang

HeartMath.org: The Mysteries of the Heart

Videot:

Gregg Braden: The Language of the Divine Matrix

Gregg Braden: Vibration