Kvanttifysiikan näkemys siitä, että universumin tietoisuus on kollektiivinen mielemme tekee ymmärrettäväksi monta asiaa, joita emme perinteisellä loogisella käsityskyvyllämme ymmärrä. Aivojen ja DNAn näkeminen vastaanottimena tekee konkreettisella tasolla ymmärrettäväksi, miksi meillä on usein tunne, että eläimet lukevat ajatuksemme, miksi toiset tuntuvat saavan kaiken tekemättä mitään, miten esim selvänäkeminen, etäkatselu on mahdollista tai miksi menneisyyden suuret säveltäjät pystyivät yhtenä selkeänä hetkenä lataamaan kokonaisen sinfonian mieleensä.

David Wilcock, joka on tutkinut hypnoosin vaikutusta ihmisiin ja eri ihmisten täysin erilaista tapaa kokea maailma ympärillään käsittelee asiaa esityksessään Source Field Investigations.

Hän esittää videolla, että tämä tila, jota pidämme normaalina on jonkinlainen transsi. Uskomuksemme ja käsityksemme ja kaikki, mitä pidämme normaalina on vain illuusio, joka sulkee meidät kuplaan ja estää meitä kokemasta sitä, mikä on meille luontaista.

Runsaan kymmenen vuoden aikana lasten mielenterveysongelmat Suomessa ovat moninkertaistuneet. Joka kymmenennen lapsen katsotaan olevan psykiatrisen hoidon tarpeessa. Ongelma on niin laaja, että sitä pidetään kansantautina. Syitä ongelmille etsitään yhteiskunnasta, samoin kuin etsimme syitä ilmastonmuutokselle ihmisen toiminnasta.

Mielenterveysongelmien lisääntyminen on kuitenkin maailmanlaajuinen ilmiö. Lievempien ongelmien lisäksi diagnosoidaan mm ADHD-tapauksia, autismia ja aspergerin oireyhtymä-tapauksia.

Yritämme sovittaa kaiken rajoittuneeseen maailmankuvaamme ja käsitykseemme normaalista, ja kun tapaukset eivät normeihimme sopeudu ne nähdään toimintahäiriöinä.

Tiedetään universumin energian jakaantuvan torus-muodossa. Se tarkoittaa, että kaikki uusi, mikä maapallolle syntyy on itsessään uusi itseään säätelevä, tasapainoinen torus-kenttänä toimiva kokonaisuus (Thrive 0:09:09 – 0:09:16).

Sen sijaan että tutkisimme miten erilaiset olemisen muodot toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina yritämme epätoivoisesti sopeuttaa ne rajoittuneeseen maailmankuvaamme.

En tunne tarkemmin kasvatustieteen opinkappaleita, mutta minulla on tunne, että yksi sen perusopeista on, että jos haluat auttaa yksilöä löytämään itsensä ja menestymään on keskityttävä henkilön vahvuuksiin.
Miksi tästä perusopista pitäisi poiketa lasten kohdalla, jotka eivät vastaa normejamme?

Se, että emme osaa hahmottaa heidän maailmankuvaansa, emmekä näe heidän vahvuuksiaan on pikemminkin meidän heikkoutemme kuin heidän puutteensa. Ehkä oppisimme jotakin itsestämme, jos yrittäisimme saada todellisen yhteyden näihin ”toimintahäiriöisiin” ihmisiin, sillä maailmamme rajat eivät tule vastaan vain näiden ns toimintahäiriöiden kohdalla. Vielä suuremman haasteen luovat indigolapset (tähtilapset), joiden todellisuuden näkökulmasta normitodellisuutemme näyttää alkukantaiselta.

Mary Rodwell valottaa ihmisen evoluution uutta vaihetta elokuussa 2010 Englannissa järjestetyssä exopolitics – seminaarissa. Hän käsittelee asiaa 1600 tapauksen pohjalta, joiden kanssa hän on vuosien varrella ollut tekemisissä. Uuden ihmisen, Homo Noeticus todellisuudessa intuitiivinen tunneyhteys universumin tietoisuuten on oleellinen olemassaolon kannalta. Mary Rodwellin luennosta poimin seuraavanlaisia ominaisuuksia, jotka ovat Homo Noeticus-ihmiselle luontaisia:

 • DNAn aktivoituminen
 • Suora yhteys korkeampaan tietoisuuteen
 • Ylivertaiset henkiset kyvyt ja analyyttinen mieli
 • Intuitiivisia, lahjakkaita, tosi ketteriä
 • Äärimmäinen herkkyys lukea ajatuksia ja tunteita
 • Kyky parantaa
 • Näkee outoja olentoja ja/tai valopalloja
 • Sanaton kommunikointi, kuten telepatia, merkkikieli
 • Kielilläpuhuminen, alien-kielet
 • Telekineettiset taidot
 • Kuvamuisti
 • Muisti edeltävistä elämistä
 • Kyky manipuloida aikaa ja tilaa
 • Omaavat informaatiota, jota eivät ole tietoisesti opiskelleet
 • Tieto ladataan informaatiopommeina, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä
 • Kyky nähdä kehon eri osilla
 • Voimakas tunne omasta tarkoituksesta, missiosta

Lue myös:

Videot:

Next Level Soul Podcast: It’s Already BEGUN!
STUNNING Message for Humanity’s SURVIVAL on NEW EARTH!
Autistic Girl (Carly Fleischmann) Expresses Unimaginable Intelligence